Hem
  • Betalningar och överföringar
  • Tvister och begränsningar
  • Mitt konto
  • Min e-plånbok
  • Inloggning och säkerhet
  • Verktyg för säljare

Hur länge behåller PayPal mina uppgifter och kan jag begära att få dem borttagna?

Som ett företag som erbjuder finansiella tjänster måste PayPal enligt lag spara information relaterad till tillhandahållandet av finansiella tjänster till våra kunder under en viss tid, under vilken uppgifterna inte får raderas. Dina uppgifter kan komma att raderas automatiskt när lagringstiden är slut, och det inte finns något annat rättsligt skäl till att behålla den längre.

Vi lagrar uppgifter för att följa lagen, förhindra bedrägerier, inkassera eventuella avgifter som du är skyldig oss, lösa tvister, felsöka problem, bistå vid eventuella utredningar, verkställa webbplatsers regler och villkor, skydda PayPal mot rättsliga risker och vidta andra åtgärder som annars tillåts enligt lag i de länder och regioner där vi bedriver vår verksamhet.

Hur kan jag få mina personuppgifter borttagna från PayPal?

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas. PayPal kommer att ta bort dina personuppgifter om det är tillåtet för oss att göra det enligt lagen.

Som en del av varje begäran om att få tillgång till eller ändra personuppgifter kommer vi att genomföra rimliga identitets- och verifieringskontroller för att se till att du är kontoinnehavaren för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att inte tillåta att uppgifter ändras om vi inte kan verifiera din identitet, om det finns en motstridig rättslig skyldighet eller om det skulle utsätta PayPal eller andra parter för risk.

Var den här artikeln användbar?

Fler sätt som vi kan hjälpa dig på

Hur sköter vi oss?
Till enkäten

Om du godkänner cookies använder vi dem för att förbättra och anpassa din upplevelse och göra det möjligt för våra partners att visa dig anpassade PayPal-annonser när du besöker andra webbplatser. Hantera cookies och ta reda på mer