Säljarens rekommendationer


Vad säljare säger om säkerhet med PayPal

Blue Jeans Cable

"PayPal arbetar aktivt för att se till att transaktionerna är säkra. Det märks att det känns tryggt för kunderna."

– Kurt Denke, BlueJeansCable.com

Low Carb Chocolates

”Med PayPal förekommer det färre bedrägerier … och det sparar jag pengar på.”

– Dan Pritchett, LowCarbChocolates.com

TigerDirect.com

”Med PayPal blir det här med återbetalningar en obetydlig del av verksamheten. … Kunderna vet att PayPal är en betalningsmetod som man kan lita på.”

– Lonny Paul, TigerDirect.com

FlyLady

”Det fina med PayPal är att du inte behöver ha en säker server i källaren.”

– Marla Cilley, FlyLady.net

Blue Jeans Cable

Kurt Denke och hans hustru Pam uppskattar den säkerhet som PayPal ger deras företag och deras kunder. Eftersom PayPal lagrar all ekonomisk informatiom om kunderna på sin säkra server behöver BlueJeansCable.com inte tänka på alla risker som det innebär att hantera kundernas kreditkortsnummer.

Kurt poängterar för kunderna hur säkert det är att använda PayPal. ”Vi berättar att om vi skulle bestämma oss för att installera ett eget betalningssystem, så skulle vi behöva bli experter på säkerhet på en gång. Men PayPals hela verksamhet handlar om webbetalningar, och de arbetar ständigt för att se till att transaktionerna är säkra. Det märks att det känns tryggt för kunderna.”

Hämta fallstudien för BlueJeansCable.com

Tillbaka till början

Low Carb Chocolates

Med PayPals säljarskydd och aviseringar är Dan Pritchett bättre rustad för att minska antalet bedrägerier. ”Proceduren med att ta hand om återbetalningar och klagomål från köparna fungerar mycket bättre med PayPal eftersom PayPal arbetar med både kunden och handlaren.”

Dan känner sig bakbunden av den återbetalningsprocess som man får med ett vanligt företagskonto. ”När ett chargeback-krav görs via min leverantör av företagskonto får jag ett brev på posten flera veckor senare, och det innehåller inte särskilt mycket information. Det ger mig inte så många alternativ.”

”Men med PayPal får jag inte bara omedelbara aviseringar om klagomålen från köparen, jag får också möjligheten att kontakta kunden direkt om klagomålet. Eftersom jag vet vilka de är och vad de köpt kan jag kontakta dem eller skicka en ersättningsorder i stället för att det automatiskt dras pengar från mitt konto.”

Med PayPals säljarskydd kan Dan förbättra sina tjänster och minska sina kostnader. ”Med PayPal blir jag flexibel och kan ta hand om mina kunder på ett bättre sätt. Och med PayPal förekommer det mycket färre bedrägerier … och det sparar jag pengar på.”

Hämta fallstudien för LowCarbChocolates.com

Tillbaka till början

TigerDirect.com

Flera månader efter implementeringen började Lonny Paul lägga märke till en trend i sina PayPal-transaktioner. Medan TigerDirect.com tidigare haft en kvot av onlinebedrägerier på 0,09 % var motsvarande kvot hos PayPal-köparna bara 0,05 %.

”Om man tittar på antalet återbetalningar så har PayPal väldigt få. Andra betalningsmetoder ligger inte i närheten av den teknik som PayPal integrerat i sin tjänst för att skydda oss mot bedrägerier. Med PayPal blir det här med återbetalningar en obetydlig del av verksamheten.”

PayPals skydd mot bedrägeri har också hjälpt TigerDirect.com att öka försäljningen. ”Personer som vanligtvis undviker att handla online av säkerhetsskäl känner sig trygga med att använda PayPal”, säger Lonny. ”Kunderna vet att PayPal är en betalningsmetod som man kan lita på. Och många av dem som inte skulle betala direkt på vår webbplats använder gladeligen PayPal.”

Hämta fallstudien för TigerDirect.com

Tillbaka till början

FlyLady

Det var framförallt PayPals säkerhetsfunktioner som tilltalade Marla Cilley. "När jag började med det här diskuterade jag med banken om att installera en säker server, men det var bara för mycket besvär. Det fina med PayPal är att du inte behöver ha en säker server i källaren. PayPal förvarar kreditkortsnumren i sin databas. Mina anställda ser aldrig numren, så det finns ingenting på mina servrar som jag behöver oroa mig för."

For Marla var PayPals säkerhet den främsta orsaken till att hon kunde starta en onlineverksamhet. "Utan PayPal hade jag spenderat tusentals dollar på att bygga upp ett säkert onlinesystem. Jag får ständigt frågan om hur man gör affärer på internet, och jag svarar 'PayPal är det enda sättet'."

Hämta fallstudien för FlyLady.net

Tillbaka till början

Fler resurser för säljare.

Mer information om att sälja tryggt finns på:

Tillbaka till början