Vanliga frågor om återbetalningÖversikt

Vad är återbetalning?

En återbetalning eller ett återkallande uppstår när köparen ber sitt kortföretag att återkalla en överföring som redan genomförts. Köparen kan kräva återbetalning med stöd av de regler och inom de tidsramar som kortföretagen gemensamt formulerat.

Även om en återbetalning kan likna ett PayPal-krav är det i själva verket en process som kortutgivaren ger kortinnehavaren rätt till och som initieras utanför PayPal. Vid en återbetalningstvist är det i sista hand kortföretaget och inte PayPal som har avgörandet.

Följande två orsaker ligger ofta bakom en återbetalning:

 • Köparens kreditkortsnummer används av bedragare.
 • En köpare gör ett inköp och anser att säljaren inte uppfyllt sina åtaganden (t.ex. inte levererat objektet, levererat ett objekt som skiljer sig från säljarens beskrivning eller så var objektet skadat när det levererades).

Alla säljare som accepterar kreditkortsbetalningar löper risken att råka ut för återbetalningar. Återbetalningar hör till de kostnader som man får räkna med som säljare. Många säljare kalkylerar med återbetalningar när de gör upp sina budgetar.

Tillbaka till början

Vilken är skillnaden mellan en återbetalning och en PayPal-tvist?

En återbetalning eller ett återkallande uppstår när köparen ber sitt kortföretag att återkalla en överföring som redan genomförts. Köparen kan kräva återbetalning med stöd av de regler och inom de tidsramar som kortföretagen gemensamt formulerat.

En PayPal-tvist är det första steget när en PayPal-köpare är missnöjd. Under tvisten kan köpare och säljare e-posta varandra i problemhanteringscenter och försöka hitta en lösning som de båda kan acceptera.

Tillbaka till början

Vilken är skillnaden mellan en återbetalning och ett PayPal-krav?

En återbetalning eller ett återkallande uppstår när köparen ber sitt kortföretag att återkalla en överföring som redan genomförts. Köparen kan kräva återbetalning med stöd av de regler och inom de tidsramar som kortföretagen gemensamt formulerat.

Även om en återbetalning kan likna ett PayPal-krav är det i själva verket en process som kortutgivaren ger kortinnehavaren rätt till och som initieras utanför PayPal.

Ett PayPal-krav är i regel en åtgärd som köparen vidtar på PayPals webbplats mot säljaren när köparen inte fått objektet eller när det skiljer sig markant från beskrivningen. Krav leder till att PayPals kundsupport fattar ett beslut till köparens eller säljarens fördel utifrån insamlad information från båda parter. Ett krav kan bara framställas sedan processen slutförts i PayPals problemhanteringscenter.

Tillbaka till början

Hur ska man göra för att undvika återbetalningar?

 • Beskriv det objekt du erbjuder så detaljerat och korrekt som möjligt. Ta med bilder, mått (om möjligt) och andra specifika detaljer.
 • Försök att förstå kunden och svara snabbt på frågor från kundtjänsten.
 • Spara så mycket information som möjligt om transaktionen och kunden, t.ex. e-post och annan korrespondens.
 • Informera i annonserna om hur företaget hanterar returer. Beskriv också returpolicyn i e-post du skickar till dina kunder. Tänk på att lagar och kreditkortföretagens regelverk kan ge kortinnehavare rätten till återbetalning för varor som inte levererats eller felaktiga oavsett om du anger att företaget inte accepterar krav på retur.
 • Leverera till köparens adress på sidan Transaktionsdetaljer och spara information om leveransen som kan spåras online.
 • Ta hjälp av den här checklistan för att avgöra om du ska acceptera betalning eller inte.
 • Du kan hitta mer goda råd om hur du undviker återbetalningar i Säkerhetstips för säljare, Kommunikationstips, och Handbok om chargeback del 2: Minimera återbetalningar.
BeslutspunktAtt tänka på
Objektets prisJu högre pris, desto större anledning att vara försiktig.
Ny köpareDet kan vara mer riskabelt att sälja till en ny köpare.
Bekräftad adressRisken minskar om du levererar till en adress som bekräftats.
Auktion eller eBayAnvänd omdömen och kommentarer när du bedömer risken och kontrollera att leveransinformationen är tydlig och lätt att hitta.
Misstänkt beteendeSkynda på leveransen till varje pris, skicka delbetalningar från olika PayPal-konton eller inte betala hela priset är tre exempel på misstänkt beteende. Om du ombeds skicka ett objekt med ett högt värde till en plats i ett land och fakturan till ett annat kan det innebära en risk och du måste tänka dig för noga.

Tillbaka till början

Varför sker en del återbetalningar så långt efter att betalningen tagits emot?

Det finns lagar och kreditkortsbestämmelser som ger köparen möjlighet att kräva återbetalning veckor och ibland månader efter det att transaktionen genomförts.

Tillbaka till början

Återbetalningar och säljare

Hur meddelar PayPal att säljare när en återbetalning gjorts för honom/henne?

När en köpare kräver återbetalning meddelar köparens kortföretag PayPals bank. Banken informerar oss och vi e-postar säljaren direkt. Säljaren kan logga in på sitt PayPal-konto och gå till problemhanteringscenter för att kontrollera ärendets status och ge oss information om vad som hänt.

Tillbaka till början

Vad händer med säljarens pengar när en återbetalning tas emot?

Ett chargeback-krav sätter igång en kedjereaktion. Köparens bank debiterar PayPals bank. PayPals bank debiterar PayPal. PayPal debiterar säljarens konto.

Om inte vår bank hade överfört pengarna skulle vi ha behövt debitera säljaren direkt. Om tvisten löses till säljarens förmån kommer PayPal att kreditera säljarens konto, så att pengarna betalas tillbaka.

Tillbaka till början

Påverkar återbetalningar omdömet om säljaren på eBay?

Nej. När en säljare måste göra en återbetalning påverkas inte hans eller hennes betyg på eBay.

Återbetalningssystemet hanteras av kortföretagen och berör inte omdömen på eBay. Att en köpare kräver återbetalning förhindrar inte honom eller henne från att avge ett omdöme på eBay. Det är inte heller så att lämnad feedback – positiv, negativ eller neutral – påverkar köparens rätt att kräva återbetalning.

Tillbaka till början

Tvister om återbetalningar

Hur kan en säljare återfå sina pengar vid en återbetalning?

I många fall leder ett chargeback-krav till att summan debiteras PayPal. PayPal gör då en tillfällig reservation av beloppet på säljarens PayPal-konto (vi fryser pengarna).

Säljaren och PayPal kan arbeta tillsammans för att bestrida chargeback-kravet hos köparens kortföretag. Medan tvisten pågår debiteras säljaren motsvarande belopp. Om PayPal och säljaren vinner tvisten får PayPal tillbaka pengarna från kortföretaget och kan överföra dem till säljaren. Beroende på vilket kortföretag det rör sig om kan tvister ta upp till 75 dagar att lösa.

Om du som säljare löser en tvist med hjälp av vårt problemhanteringscenter eller vinner en tvist, skyddas du mot framtida krav på återbetalning eller återkallande som köparens kortföretag kan framföra om just den transaktionen.

För att säljaren ska skyddas måste dock de avtal följas som tvistprocessen lett fram till. Om chargeback-kravet kommer in innan tvisten eller kravet är löst kommer säljaren inte att kunna täckas.

Tillbaka till början

Vilken information kan säljaren tillhandahålla för att öka chansen att vinna en återbetalningstvist?

Följande typer av information kan öka möjligheten för säljaren att vinna en tvist om ett chargeback-krav:

 • Bevis på att leveransen genomförs, t.ex. beteckning som används för spårning av leveranser online.
 • Kopior av objektets beskrivning, inklusive ev. foton.
 • Bevis på att köparen redan har fått återbetalning.
 • Bevis på att köparen fått en ersättningsvara.
 • Korrespondens med köparen eller feedback från köparen.
 • Avtal som undertecknats eller godkänts av köparen i samband med köpet.
 • Returpolicy som köparen informerats om.

Tillbaka till början

Om en säljare gör upp i godo om en tvist eller får rätt vid ett krav, skyddas han då mot återbetalningar?

Ja, om du som säljare löser en tvist med hjälp av vårt problemhanteringscenter eller vinner en tvist, skyddas du framtida krav på återbetalning eller återkallande som köparens kortföretag kan framföra om just den transaktionen.

För att säljaren ska skyddas måste dock de avtal följas som tvistprocessen lett fram till. Om chargeback-kravet kommer in innan tvisten eller kravet är löst kommer säljaren inte att kunna täckas.

Tillbaka till början

Inleder PayPal en tvist om varje återbetalningskrav med köparens kortföretag?

PayPal förbehåller sig rätten att inte bestrida ett chargeback-krav även om säljaren lämnat in underlag, i synnerhet i de fall PayPal bedömer möjligheterna att lyckas som små.

Tillbaka till början

Var kan jag läsa mer om återbetalningar?

Du hittar mer information om återbetalningar i PayPals Handbok om chargeback.

En guide som steg för steg beskriver hur du hanterar chargeback-krav från kortföretag finns i PayPals problemhanteringscenter.

Tillbaka till början

Var kan jag läsa mer om hur man säljer varor säkert på nätet?

Mer information om att sälja tryggt finns på: