Skicka en återbetalning för ett inköp

Du kan utfärda återbetalningar i upp till 60 dagar efter att du har tagit emot en betalning. Återbetalningar kan endast göras för transaktioner som omfattar köp av varor eller tjänster.

Det är flexibelt

Du kan skicka en fullständig återbetalning eller delåterbetalning.

Det är billigt

Den ursprungliga transaktionsavgiften krediteras ditt konto. Om du utfärdar en delåterbetalning krediteras en del av avgiften ditt konto.

Det är lätt

  • Logga in på ditt PayPal-konto
  • Klicka på fliken Historik.
  • Sök efter den betalning som du vill återbetala och klicka på Detaljer.
  • Klicka på länken Utfärda återbetalning.
  • Ange beloppet för återbetalningen och klicka på Skicka.
  • Bekräfta beloppet och klicka på Skicka.

Du kan få mer information genom att hämta vår Integreringsguide för Website Payments Standard