PayPals webbtjänster och Utvecklarcentral

I PayPals utvecklarcentral, en gateway till PayPals webbtjänster, kan du hitta den senaste tekniska informationen om utveckling av webbplatser för e-handel och PayPal-program.

Logga in på vårt Utvecklingscenter.

Registrera dig för ett kostnadsfritt konto på vårt Utvecklingscenter.

Utveckla: PayPals webbtjänster

Med PayPals webbtjänster kan du registrera dig för ett utvecklarcertifikat, automatisera din betalningsbehandling och skapa nya program för e-handel med hjälp av följande API-funktioner:

  • Transaktionsdetaljer: Använder transaktions-id för en viss betalning för att returnera transaktionsdetaljerna. Som ett resultat kan informationen för en viss transaktion inhämtas vid tiden för betalningen eller vid ett senare tillfälle.
  • Transaktionssökning: Söker genom ett urval av transaktioner efter vissa villkor och returnerar ett svar. Du kan exempelvis söka efter transaktioner baserat på datumintervall, betalningsstatus eller på information om köparen för ytterligare undersökning eller för vissa åtgärder, som återbetalningar.
  • Återbetalningstransaktion: Automatiserar återbetalningsprocessen genom att godkänna alla parametrar för en återbetalning och utföra återbetalningen. Med återbetalnings-API:t kan din kundtjänst behandla PayPal-återbetalningar på samma sätt som kreditkortsåterbetalningar.

Test: PayPal Sandbox

  • Fristående testmiljö: Fungerar som den ideala platsen för att testa PayPals programkomponenter innan de integreras i ett program. Testa dina Webbsidebetalningar, IPN (direktavisering om betalning) och API:er.

Ta reda på mer: Hjälp och forum för Utvecklarcentral

  • Handböcker och kodexempel: Innehåller den information du behöver för att skapa innovativa betalningslösningar och program. Sök igenom Vanliga frågor, bläddra igenom bibliotek med handböcker eller sök efter kodexempel.
  • Utvecklarforum: Möjliggör interaktion med PayPals utvecklargrupp. Dela bästa praxis, få feedback på dina idéer, ställ frågor och diskutera lösningar med andra utvecklare och handlare.