Variabler för abonnemang och återkommande betalningar


Nedan visas ytterligare variabler som används till direktbetalningsaviseringar för abonnemang och återkommande betalningar. Mer information finns i 63652 och Integreringsguide för Website Payments Standard

variabelVärdeBeskrivning
txn_type"subscr_signup"Den här direktbetalningsaviseringen gäller en abonnemangregistrering.
"subscr_cancel"Den här direktbetalningsaviseringen gäller en uppsägning av abonnemang.
"subscr_modify"Den här direktbetalningsaviseringen gäller en ändring av abonnemang.
"subscr_failed"Den här direktbetalningsaviseringen gäller ett abonnemangbetalningsfel.
"subscr_payment"Den här direktbetalningsaviseringen gäller en abonnemangsbetalning.
"subscr_eot"Den här direktbetalningsaviseringen anger att abonnemangsperioden är slut.
subscr_dateTransaktionsspecifikStartdatum eller annulleringsdatum beror på om transaktionen är "subscr_signup" eller "subscr_cancel"
subscr_effectiveTransaktionsspecifikDatumet då ändringen av abonnemanget börjar gälla (endast för txn_type = subscr_modify)
period1Transaktionsspecifik(Valfritt) Provabonnemangsperiod i dagar, veckor, månader, år (exempel: en fyradagarsperiod är "period1: 4 D")
period2Transaktionsspecifik(Valfritt) Provabonnemangsperiod i dagar, veckor, månader, år
period3TransaktionsspecifikNormal abonnemangsperiod i dagar, veckor, månader, år
amount1TransaktionsspecifikBetalningsbelopp för provperiod ett för betalningar i USD, annars tomt (valfritt)
amount2TransaktionsspecifikBetalningsbelopp för provperiod två för betalningar i USD, annars tomt (valfritt)
amount3TransaktionsspecifikBetalningsbelopp för normal abonnemangsperiod för betalningar i USD, annars tomt
mc_amount1TransaktionsspecifikBetalningsbelopp för provperiod ett, oavsett valuta (valfritt)
mc_amount2TransaktionsspecifikBetalningsbelopp för provperiod två, oavsett valuta (valfritt)
mc_amount3TransaktionsspecifikBetalningsbelopp för normal abonnemangsperiod, oavsett valuta
mc_currency"USD"Valutan i betalningen är amerikanska dollar (endast direktbetalningsaviseringar för ej gjorda betalningar).
"GBP"Valutan i abonnemanget är brittiska pund (endast direktbetalningsaviseringar för ej gjorda betalningar).
"EUR"Valutan i abonnemanget är euro (endast direktbetalningsaviseringar för ej gjorda betalningar).
"CAD"Valutan i abonnemanget är kanadensiska dollar (endast direktbetalningsaviseringar för ej gjorda betalningar).
"JPY"Valutan i betalningen är japanska yen (endast direktbetalningsaviseringar för ej gjorda betalningar).
recurringTransaktionsspecifik1
reattemptTransaktionsspecifik1
retry_atTransaktionsspecifikDatum då vi försöker igen med en misslyckad abonnemangsbetalning.
recur_timesTransaktionsspecifikAntal avbetalningar vid normalpris.
usernameTransaktionsspecifik(Valfritt) Användarnamn som har skapats av PayPal och som används av abonnent för att kunna logga in.
passwordTransaktionsspecifik(Valfritt) Lösenord som har skapats av PayPal och som används av abonnent för att kunna logga in (lösenordet är hashat).
subscr_idTransaktionsspecifikId som har skapats av PayPal för abonnenten


Tabellen innehåller mer information om vilka variabler för direktbetalningsaviseringar som gäller varje transaktionstyp.

 Abonnemangtransaktionstyp
VariabelRegistreringAvbrytÄndraBetalning
(USD)
Betalning
(MC)
MisslyckadesEOT
Grundläggande information
businessXXXXXXX
receiver_emailXXXXXXX
receiver_id   XXXX
item_nameXXXXXXX
item_numberXXXXXXX
Avancerad och egen information
invoiceXXXXXXX
customXXXXXXX
option_name1XXXXXXX
option_selection1XXXXXXX
option_name2XXXXXXX
option_selection2XXXXXXX
Transaktionsinformation
payment_status   XX  
pending_reason   XX  
reason_code   XX  
payment_date   XX  
txn_id   XX  
parent_txn_id   XX  
txn_typesubscr_
signup
subscr_
cancel
subscr_
modify
subscr_payment  
Information om valuta och växelkurs
mc_gross   XX  
mc_fee   XX  
mc_currencyXXXXXXX
settle_amount   XX  
settle_currency   XX  
exchange_rate   XX  
payment_gross   X XX
payment_fee   X   
Köparinformation
first_nameXXXXXXX
last_nameXXXXXXX
payer_business_name   XX  
address_nameXXXXX  
address_streetXXXXX  
address_cityXXXXX  
address_stateXXXXX  
address_zipXXXXX  
address_countryXXXXX  
address_statusXXXXX  
payer_emailXXXXXXX
payer_idXXXXXXX
payer_statusXXXXXXX
payment_type   XX  
IPN-information
notify_versionXXXXXXX
Säkerhetsinformation
verify_signXXXXXXX
Abonnemangsinformation
subscr_dateXXX    
subscr_effective  X    
period1XXX    
period2XXX    
period3XXX    
amount1XXX    
amount2XXX    
amount3XXX    
mc_amount1XXX    
mc_amount2XXX    
mc_amount3XXX    
recurringXXX    
reattemptXXX    
retry_at     X 
recur_timesXXX    
usernameXXXXXXX
passwordXXXXXXX
subscr_idXXXXXXX


Tillbaka till direktbetalningsaviseringssidan