Använda alternativfält på din webbplats


Med alternativfält kan dina kunder välja mellan olika alternativ (t.ex. storlek eller färg) för objekten de köper. Varje objekt kan ha upp till två alternativ. Alternativfälten är kompatibla med Köp nu-knappar, PayPal-kundvagnen och knapparna Abonnemang och Återkommande betalningar.

Kraven på alternativfälten är:
  • Namnet på varje alternativ får inte innehålla fler än30 tecken.
  • Dina nedrullningsbara alternativlistor får innehålla upp till10 menyalternativ med maximalt 30 tecken var (om du använder knappfabriken för att generera HTML-koden. Om du redigerar koden manuellt kan du lägga till fler menyalternativ)
  • Alternativfält kan inte användas för alternativ som ändrar objektets pris
Du måste ha kunskaper om redigering av HTML-kod för att kunna utföra några av de uppgifter som beskrivs i den här artikeln.

Använda knappfabriken för att generera alternativfält


När du lägger till alternativ med hjälp av PayPals knappfabrik genereras en kod som automatiskt justerar dina alternativfält vertikalt i en osynlig tabell och placerar en Köp nu-knapp vid sidan av tabellen. Det enda du behöver göra är att klistra in koden på din webbsida:

Storlek
Färg

<form name="_xclick" action="https://www.paypal.com/se/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">
<input type="hidden" name="business" value="me@mybiz.com">
<input type="hidden" name="currency_code" value="SEK">
<input type="hidden" name="item_name" value="T-Shirt">
<input type="hidden" name="amount" value="10.00">
<table>
  <tr>
    <td>
    <input type="hidden" name="on0" value="Size">Size</td>
    <td>
    <select name="os0">
     <option value="Select a Size">Select a Size
    <option value="Small">Small
    <option value="Medium">Medium
    <option value="Large">Large
    </select></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
    <input type="hidden" name="on1" value="Color" maxlength="200">Color</td>
    <td>
    <input type="text" name="os1"></td>
  </tr>
</table>
<input type="image" src="http://www.paypal.com/sv_SE/i/btn/x-click-but01.gif" border="0" name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!">
</form>


Ordna alternativfälten med hjälp av HTML


Du kan även förändra hur alternativfälten ska visas på din webbplats genom att redigera HTML-koden. Du ordnar fälten horisontellt genom att placera dem i en enkel tabellrad (den här gången måste du inkludera knappen i tabellraden):

StorlekFärg

<form name="_xclick" action="https://www.paypal.com/se/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">
<input type="hidden" name="business" value="me@mybiz.com">
<input type="hidden" name="currency_code" value="SEK">
<input type="hidden" name="item_name" value="T-Shirt">
<input type="hidden" name="amount" value="10.00">
<table>
  <tr>
    <td>
    <input type="hidden" name="on0" value="Size">Size</td>
    <td>
    <select name="os0">
    <option value="Select a Size">Select a Size
    <option value="Small">Small
    <option value="Medium">Medium
    <option value="Large">Large
    </select></td>
    <td>
    <input type="hidden" name="on1" value="Color">Color</td>
    <td>
    <input type="text" name="os1" maxlength="200"></td>
    <td>
    <input type="image" src="http://www.paypal.com/sv_SE/i/btn/x-click-but01.gif" border="0" name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!"></td>
  </tr>
</table>
</form>


Använda andra typer av fält


Om du har kunskaper om redigering av HTML kanske du vill använda olika formulärelement (t.ex. radioknappar och kryssrutor) med dina alternativ. Kontrollera att nedanstående kod visas i relevanta <form>-taggarna och att HTML-namnet för varje alternativfält är antingen "os0" eller "os1" när du skickar informationen till PayPal:

Litet MedelStort

<input type="radio" name="os0" value="Small"> Litet
<input type="radio" name="os0" value="Medium"> Medel
<input type="radio" name="os0" value="Large"> Stort

Motsvarande alternativnamn genomgås med hjälp av dolda fält, som anges på detta sätt i HTML-koden:

<input type="hidden" name="on0" value="Storlek">