Tjänsten Regelbunden fakturering: Vanliga frågorVanliga frågor

Vad är tjänsten Regelbunden fakturering?
Tjänsten Regelbunden fakturering är en tilläggstjänst som fakturerar var och en av dina kunder enligt det betalningsschema och den betalningsinformation som du har angett via PayPal-hanteraren.

Vilka typer av betalningar använder handlare för tjänsten Regelbunden fakturering?
Tjänsten Regelbunden fakturering passar för regelbundet återkommande betalningar, till exempel avbetalningar, prenumerationer och medlemsavgifter. Du har full kontroll över hur och när dessa betalningar sker så att du kan underlätta förnyelser och minska antalet sena betalningar. Tjänsten Regelbunden fakturering gör det enklare för kunderna, ger din webbplats en professionell känsla och hjälper dig att hantera kassaflödet.

Hur implementerar jag tjänsten Regelbunden fakturering?
Med PayPal-hanteraren kan du snabbt och enkelt skapa scheman för återkommande betalningar och skapa kundprofiler som ska faktureras. Du kan skapa regler för din handlarprofil och för var och en av kunderna, till exempel så att du eller kunden meddelas när betalningen har genomförts.

Hur skyddar jag mina kunders betalningsinformation?
All schemalagd betalningsinformation lagras i kundprofilerna i PayPals säkra system. Olika kortmärken har alltfler efterlevnadsregler, och med PayPal kan du säkert lagra och hantera dina kunders känsliga betalningsinformation så att du inte behöver oroa dig för att följa och implementera nya efterlevnadsregler.

Vad händer om en kunds betal- eller kreditkortstransaktion misslyckas?
Om en transaktion misslyckas försöker tjänsten Regelbunden fakturering automatiskt med transaktionen igen minst en gång om dagen under så många omförsöksdagar som du har angett för alla transaktioner. Du kan också försöka genomföra transaktionen igen manuellt. Med tjänsten Regelbunden fakturering kan du skicka automatiska e-postmeddelanden till kunder om att en transaktion har misslyckats och vad de behöver göra för att korrigera problemet.