Website Payments Pro – How to Get StartedFollow these steps to start accepting payments with PayPal
Steg
Syfte
Obligatorisk info
Tid att slutföra
1 Skapa företagskonto hos PayPal
Skapa konto nu
Med ett företagskonto kan du acceptera kreditkortsbetalningar och PayPal-betalningar.
Konto-/företagsägarens namn och adress
E-postadress
Företagets namn och adress
Kundtjänstinformation
5–10 minuter
2 Verifiera informationen.
Bekräfta e-postadressen
(Obligatoriskt)
Verifierar e-postadressen som vi skickar betalningskvitton och kontomeddelanden till. En aktiv e-postadress 5 minuter med e-poståtkomst i realtid
Lämna och bekräfta bankkontoinformation
(Rekommenderas)
Gör att du enkelt kan överföra och vi verifierar din identitet. Banknamn
Konto- och routingnummer
Namn på bankkonto
5 minuter att ange information, upp till 3–5 arbetsdagar för att behandla

Meddelande: Du kan fortsätta med de här stegen under tiden som ansökan behandlas.
Ansök om Website Payments Pro
Skicka ansökan och få godkännande
(Obligatoriskt)
Godkännandeprocessen påbörjas så att du kan använda Website Payments Pro.Företagstyp
Stat för bolaget
Konkurshistorik
Företagsägarens personnummer
5 minuter att ange information, upp till 2 arbetsdagar för att godkänna
Godkänn faktureringsavtalet
(Obligatoriskt)
Tillåter att PayPal fakturerar dig den månatliga avgiften på USD 20Ingen information krävs2 minuter
Konfigurera API-inställningar
(Obligatoriskt)
Tillåter att PayPal fakturerar dig den månatliga avgiften på USD 20Ingen information krävs2 minuter
4Färdigställer lösningen.
Implementera Website Payments ProFärdigställer betalningslösningen och instruerar dig om hur du testar denImplementeringsinstruktioner från PayPal. 2 dagar