Handlartaxa

Avgiftsschema för handlartaxa

Mottagna betalningar för försäljning (månatligt)Avgift per transaktion
0,00 SEK - 25 000,00 SEK3,4% + 3,25 SEK
25 000,01 SEK - 100 000,00 SEK2,9% + 3,25 SEK
100 000,01 SEK - 500 000,00 SEK2,7% + 3,25 SEK
500 000,01 SEK - 1 000 000,00 SEK2,4% + 3,25 SEK
> 1 000 000,00 SEK1,9% + 3,25 SEK
Villkor för handlartaxa
Godkännande av prissättning för handlartaxa reserveras för medlemmar med gott anseende (vars konton för tillfället inte är utsatta för undersökning) som uppfyller följande villkor:
  • Tagit emot mer än 25 000,00 SEK i PayPal-betalningar under den senaste kalendermånaden.


Underhålla din handlartaxa
Efter kvalificering för prissättning enligt handlartaxa förväntas alla medlemmar:
  • Bibehålla ett gott anseende för sitt PayPal-konto. Medlemmar kan nedgraderas till standardtaxa om en betalningsvolym på mer än 25 000,00 SEK inte bibehålls under föregående kalendermånad eller om de har ej lösta återbetalningar.

Obs! Medlemmar måste inte återansöka om handlartaxa om betalningsvolymen går under 25 000,00 SEK om inte konto nedgraderas eller om det finns ej lösta återbetalningar.Ansökan
Medlemmar som är intresserade av att få handlartaxor ansöker via vårt onlineformulär för ansökan. Detta är ett engångsprogram (undantag i ovanstående Obs!).

Om du har rätt till handlartaxor loggar du in på ditt PayPal-konto och ansöker.