Transaktionsavgifter för inrikes betalningar


Betala och överföra

Det är alltid gratis att betala och överföra till vänner och familj när du använder ditt PayPal-saldo eller bankkonto. Avgifter tillämpas endast om betalaren använder ett betalkort, eller om du får betalt för varor eller tjänster. Dessutom:

  • Inga månatliga avgifter för att ha ett PayPal-konto.
  • Inga startavgifter.
  • Inga gateway-avgifter.
  • Inga avgifter för flera eBay- och handlarverktyg.

Ta emot betalningar för försäljning

Standardtaxan för att ta emot betalningar för varor och tjänster är 3,4% + 3,25 SEK.

Om du tar emot mer än 25 000,00 SEK per månad är du kvalificerad att ansöka om PayPals handlartaxa, vilket sänker dina avgifter när din försäljningsvolym ökar. Dina avgifter kan bli så låga som 3,4% + 3,25 SEK och baseras på din försäljningsvolym under föregående månad.

Månatlig försäljningPris per transaktion
0,00 SEK - 25 000,00 SEK3,4% + 3,25 SEK
25 000,01 SEK - 100 000,00 SEK3,4% + 3,25 SEK
100 000,01 SEK - 500 000,00 SEK3,4% + 3,25 SEK
500 000,01 SEK - 1 000 000,00 SEK3,4% + 3,25 SEK
> 1 000 000,00 SEK3,4% + 3,25 SEK

Läs information om allmänna avgifter.

Visa transaktionsavgifter över gränserna