Ytterligare betalningsalternativ: Express Checkout


Fullständig integrering

Express Checkout rekommenderas för handlare som har kunskap om API-programmering. Fullständig integrering möjliggörs, vilket både dina kunder och ditt företag tjänar på. Med Express Checkout kommer kunden fram till betalningen:
  • Snabbt. Kunder behöver inte ange leverans- och faktureringsinformation när de handlar – PayPal har redan den informationen.

  • Smidigt. Kunder överförs till PayPal för att godkänna betalning via PayPal och återgår sedan till din webbplats för att slutföra sina inköp. Med Express Checkout möjliggörs total integrering med din webbplats och process för orderhantering.
 

Så här kommer du igång

  1. Skapa företagskonto hos PayPal.

  2. Verifiera informationen.

  3. Ställ in PayPal som ytterligare betalningsalternativ.

Så här fungerar Express Checkout


Express Checkout består av sex steg:

Efter val av produkter att köpa väljer din kund att betala med PayPal. Kunder kan också använda ditt vanliga betalningssätt för kreditkortsbetalningar.

Din kund överförs till PayPal (omdirigera HTML, API-funktion för namn-/värdepar).

Din kund loggar in på sitt konto och bekräftar leveransadress och faktureringsinformation, som finns lagrat hos PayPal. Kunden klickar på Fortsätt för att använda PayPal när de betalar för sitt inköp.

Kunden återgår till din webbplats för att granska sin order och slutföra betalningsprocessen (omdirigera HTML, API-funktion för namn-/värdepar).

Kunden skickar ordern på din webbplats. På din webbplats görs ett API-anrop till PayPal för att behandla transaktionen, vilket sker osynligt för kunden. När betalningen behandlats skickar PayPal en bekräftelse till din webbplats (API-funktion för namn-/värdepar).

Kunden överförs till skärmen för orderbekräftelse.

Hur är Express Checkout i jämförelse med PayPals standardbetalning?

Om du redan godkänner kreditkort på webbplatsen kan du implementera PayPal som ytterligare betalningsalternativ på två olika sätt: Express Checkout eller Standardbetalning.

Med Express Checkout överförs kunderna till PayPal för att godkänna användning av PayPal och återgår sedan till din webbplats för att slutföra ordern. Med standardbetalning överförs kunderna till PayPal för att slutföra betalningen och slutföra sin order.

I följande tabell finns en jämförelse mellan Standardbetalning och Express Checkout.

 Express CheckoutStandardbetalning
Vilka tekniska kunskaper behövs?Du integrerar PayPal med hjälp av API-funktioner för namn-/värdepar.Du integrerar PayPal med hjälp av HTML.
Betalar mina kunder på min webbplats eller på PayPal?Dina kunder gör sina betalningar och slutför sina order på din webbplats. Det möjliggör en tätare integrering med din webbplats och orderhantering.Dina kunder betalar och slutför sina order på PayPal.
Hur integrerar PayPal med mina befintliga system?Du får avisering om godkännande av genomförd betalning i realtid, innan du skickar ordern till databasen.Du får avisering om godkännande av genomförd betalning via e-post eller via en direktavisering om betalning.

Mer information