Acord de utilizare pentru Serviciul PayPal

 

>> Vizualizați toate acordurile juridice

Note privind trimiterile la acordul de utilizare

Ultima actualizare: 20 decembrie 2019

 

 

 

Dacă orice document face trimitere la numere de secțiuni sau la cuvinte definite din acordul de utilizare, folosiți acest document pentru a localiza dispoziția relevantă sau cuvântul definit relevant din acordul de utilizare în vigoare la/după 11 decembrie 2019.  

1) Secțiuni:

Secțiunea din acordul de utilizare în vigoare înainte de 11 decembrie 2019

Localizarea dispoziției în acordul de utilizare actual

Introducere

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. – Bun venit la PayPal!

 • Alți termeni juridici – Comunicarea cu dvs. – Limbi și traducerea acordului

 • Alți termeni juridici – Despăgubire și limitarea răspunderii – Exonerarea PayPal

 • Primirea plăților – Rambursări și inversări de plăți – Inversări

 • Primirea plăților – Protecția vânzătorilor PayPal

 • Activități restricționate și rețineri – Măsuri pe care le putem lua dacă vă angajați în orice activități restricționate

 • Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal

 • Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal – Soldul PayPal

 • Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal – Contul de rezervă

 • Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Rețineri

 • Efectuarea unei plăți – Protecția cumpărătorilor PayPal

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Cât timp va dura plata mea?

 • Despre contul dvs. – Informații despre noi și serviciul nostru

1. Relația noastră cu dvs.
 

1.1 PayPal este un simplu furnizor de servicii de plată.

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. – Informații despre noi și serviciul nostru

 • Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal

 • Alți termeni juridici – Despăgubire și limitarea răspunderii – Rolul nostru de furnizor de servicii de plată

1.2 Confidențialitatea dvs. 

Alți termeni juridici – Diverse – Confidențialitate

1.3 Cesiune.

Alți termeni juridici – Diverse – Cesiune

1.4 Comunicarea cu dvs.

1.4.1 Limbi. 

Alți termeni juridici – Diverse – Traducerea acordului

1.4.2 Notificări adresate dvs. 

Alți termeni juridici – Comunicări între dvs. și noi – Notificări adresate dvs.

1.5 Notificări adresate PayPal

Alți termeni juridici – Comunicări între dvs. și noi – Contactați-ne

1.6 Modificări ale prezentului Acord

Despre contul dvs. – Bun venit la PayPal!

1.7 Eligibilitatea. 

Despre contul dvs. – Bun venit la PayPal!

2 Contul și soldurile dvs.

2.1 Conturi Personale și Business. 

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. – Deschiderea unui cont – Conturi Personale/Conturi Business

 • Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal

2.2 Soldul.

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare

 • Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal

 • Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal – Soldul PayPal

 • Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

2.3 Informațiile contului (inclusiv informații despre sold și tranzacții) 

Despre contul dvs. – Extrase de cont și solicitarea de documente contabile

2.4 Dreptul de compensare.

Alți termeni juridici – Drepturile noastre – Rambursările aferente răspunderii dvs.

2.5 Sumele pe care ni le datorați. 

Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal – Soldul PayPal

2.6 Solduri în mai multe monede.

Despre contul dvs. – Gestionarea banilor dvs. în mai multe monede

2.7 Garanție.

Alți termeni juridici – Drepturile noastre – Garanție

3. Surse de finanțare

3.1 Asocierea sursei dvs. de finanțare. 

Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare

3.2 Carduri.

Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare – Permisiunea permanentă pe care ne-o acordați de a debita sursele dvs. de finanțare

3.3 Conturi bancare. 

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare – Permisiunea permanentă pe care ne-o acordați de a debita sursele dvs. de finanțare

 • Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare – Riscul de inversări în sursa dvs. de finanțare

 • Efectuarea unei plăți – Finanțarea plăților dvs. – Finanțarea plăților pe care le trimiteți din contul dvs.

3.4 Debitare directă SEPA (pentru utilizatorii cu adrese înregistrate în Cipru, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia și Slovenia)

Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare – Permisiunea permanentă pe care ne-o acordați de a debita sursele dvs. de finanțare

3.5 Acorduri de finanțare speciale

Efectuarea unei plăți – Finanțarea plăților dvs. – Acorduri de finanțare speciale

3.6 Sursa de finanțare preferată.

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Efectuarea unei plăți – Finanțarea plăților dvs. – Selectarea unei surse de finanțare preferate

 • Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare

3.7 Nicio sursă de finanțare preferată selectată/disponibilă? 

Efectuarea unei plăți – Finanțarea plăților dvs. – Finanțarea plăților pe care le trimiteți din contul dvs.

3.8 Limitări ale sursei de finanțare.

Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare

4. Cum trimiteți bani

4.1 Cum executăm Ordinele dvs. de plată.

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Cât timp va dura plata mea?

 • Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Instrucțiunea dvs. de plată

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Când putem refuza efectuarea plății dvs.

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Anularea instrucțiunii dvs. de plată

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Când putem refuza efectuarea plății dvs.

4.2 Ordinul dvs. de plată pentru o plată către un alt Utilizator. 

Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal – Soldul PayPal

4.3 Ordinul dvs. de plată pentru o Retragere

Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

4.4 Fonduri insuficiente în Soldul dvs.

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Când putem refuza efectuarea plății dvs.

 • Efectuarea unei plăți – Rambursări în contul dvs. – Primirea unei rambursări în contul dvs. PayPal

4.5 Limite de trimitere.

Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Limite de trimitere

4.6 Tranzacții refuzate

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Neacceptarea plății dvs. de către beneficiar

 • Efectuarea unei plăți – Rambursări în contul dvs.

4.7 Întârzierea procesării de către comerciant. 

Efectuarea unei plăți – Configurarea debitării automate a contului dvs. – Plăți întârziate de vânzător

4.8 Plăți preaprobate (denumite și Plăți automate).

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Efectuarea unei plăți – Configurarea debitării automate a contului dvs. – Plăți în baza unui acord de facturare

 • Primirea plăților – Acceptarea de plăți în baza unui acord de facturare

 • Soluționarea problemelor – Cazuri în care nu vă putem despăgubi – tabel (coloana „Plată neașteptată în baza unui acord de facturare”)

4.9 Anularea plăților preaprobate.

Efectuarea unei plăți – Configurarea debitării automate a contului dvs. – Plăți în baza unui acord de facturare

4.10 Trimiterea de bani electronici în monede diferite. 

Despre contul dvs. – Gestionarea banilor dvs. în mai multe monede

5. Cum primiți bani

Introducere

Primirea plăților – Dispoziții generale pentru primirea de plăți

5.1 Ridicarea limitei dvs. de încasare

Primirea plăților – Dispoziții generale pentru primirea de plăți – Limite de încasare

5.2 Examinarea plății

Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Examinarea plății

5.3 Riscul de inversări, recuperări de plăți și revendicări

Primirea plăților – Rambursări și inversări de plăți – Inversări

5.4 PayPal și clienții dvs. (și secțiunea 5.5 pentru utilizatorii din Germania)

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Primirea plăților – Prezentarea PayPal

Primirea plăților – Reguli privind suprataxarea

5.5 Primirea banilor în monede diferite. (secțiunea 5.6 pentru utilizatorii din Germania)

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. – Gestionarea banilor dvs. în mai multe monede

 • Primirea plăților – Dispoziții generale pentru primirea de plăți

5.6 Taxe. (secțiunea 5.7 pentru utilizatorii din Germania)

Primirea plăților – Taxe și raportarea informațiilor

5.7 Rambursări, plăți refuzate, politica dvs. de rambursare, protecția datelor, politica de confidențialitate și securitatea.

(secțiunea 5.8 pentru utilizatorii din Germania)

5.7.1 Rambursări și plăți refuzate

Primirea plăților – Rambursări și inversări de plăți – Rambursări – Politica dvs. de rambursare și politica de confidențialitate

5.7.2 Politica de rambursare

Primirea plăților – Politica dvs. de rambursare și politica de confidențialitate

5.7.3 Protecția datelor și politica de confidențialitate

Alți termeni juridici – Diverse – Utilizarea informațiilor de către dvs.; Legile privind protecția datelor

5.7.4 Securitatea

Activități restricționate și rețineri – Activități restricționate – ultimul punct

5.8 Plăți PayPal Business. [doar pentru Regatul Unit, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Guernsey, Ungaria, Irlanda, Insula Man, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, România, San Marino, Slovacia, Slovenia („Țări relevante”)]

Nu se utilizează

5.9 Rețineri în conformitate cu instrucțiunile dvs. (secțiunea 5.8 pentru alte țări decât Țările relevante, Germania și Austria) 

Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Rețineri aferente instrucțiunilor dvs.

5.10 Noua soluție de finalizare a plății (secțiunea 5.9 pentru alte țări decât Țările relevante) 

Primirea plăților – Noua soluție de finalizare a plății

6. Retragerea/recuperarea banilor electronici

6.1 Cum retrageți/recuperați banii electronici. 

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

 • Despre contul dvs. – Gestionarea banilor dvs. în mai multe monede

6.2a Limite de retragere/recuperare.

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Alți termeni juridici – Drepturile noastre – Informații despre dvs.

 • Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

6.2b Metode de execuție și intervale de timp.

Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

6.2c Examinarea tranzacției. 

Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

6.3 Ridicarea limitei dvs. de retragere

Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

6.4 Retragerea banilor în mai multe monede. 

Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

6a. Kauf auf Rechnung (doar pentru Germania)

Despre contul dvs. – Bun venit la PayPal!

6b. PayPal PLUS (doar pentru Germania)

Despre contul dvs. – Bun venit la PayPal!

6c. Plată după 14 zile (doar pentru Germania)

Despre contul dvs. – Bun venit la PayPal!

7. Durata și închiderea Contului dvs.

Text integral

Despre contul dvs. – Închiderea Contului dvs. PayPal

8. Comisioane și schimb valutar

8.1 Comisioane.

Despre contul dvs. – Comisioane

8.2 Schimb valutar

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. – Gestionarea banilor dvs. în mai multe monede – Cum efectuăm schimbul valutar

 • Despre contul dvs. – Gestionarea banilor dvs. în mai multe monede – Opțiuni de schimb valutar

8.3 Opțiuni de schimb valutar. 

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. – Gestionarea banilor dvs. în mai multe monede – Cum efectuăm schimbul valutar

 • Despre contul dvs. – Gestionarea banilor dvs. în mai multe monede – Opțiuni de schimb valutar

9. Activități restricționate

9.1 Activități restricționate

Activități restricționate și rețineri – Activități restricționate

9.2 Cum vă puteți păstra în siguranță instrumentul de plată.

Despre contul dvs. – Deschiderea unui cont – Utilizarea în siguranță a contului dvs. PayPal

9.3 Activități restricționate și permisiuni.

Despre contul dvs. – Deschiderea unui cont – Utilizarea în siguranță a contului dvs. PayPal

10. Răspunderea dvs. – Măsuri pe care le putem lua

10.1 Răspunderea dvs.

10.1a

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Activități restricționate și rețineri – Măsuri pe care le putem lua dacă vă angajați în orice activități restricționate

 • Alți termeni juridici – Drepturile noastre – Răspunderea dvs.

10.1b Răspunderea pentru revendicări în temeiul Protecției cumpărătorilor PayPal.

Primirea plăților – Efectele Protecției cumpărătorilor PayPal asupra vânzătorilor

10.1c Rambursările aferente răspunderii dvs.

Alți termeni juridici – Drepturile noastre – Rambursările aferente răspunderii dvs.

10.1d Blocări temporare pentru tranzacții în dispută

 

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Rețineri

 • Primirea plăților – Vânzători pe piață

10.2 Acțiuni întreprinse de PayPal.

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Activități restricționate și rețineri – Măsuri pe care le putem lua dacă vă angajați în orice activități restricționate

 • Despre contul dvs. – Închiderea Contului dvs. PayPal

10.3 Acces limitat

Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Limitări ale contului

10.4 Rezerve.

Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Rezerve

10.5 Plată blocată

Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Rețineri

10.6 Informații despre dvs. (secțiunea 10.7 pentru utilizatorii din Germania)

Alți termeni juridici – Drepturile noastre – Informații despre dvs.

10.6 Rețineri pentru articole eBay (doar pentru Germania)

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Rețineri

 • Primirea plăților – Vânzători pe piață

10.7 Comunicarea motivelor acțiunilor noastre (secțiunea 10.8 pentru utilizatorii din Germania)

Alți termeni juridici – Comunicări între dvs. și noi – Comunicarea motivelor acțiunilor noastre

11. Programul Protecția vânzătorilor

Generalități

Politica separată privind Protecția vânzătorilor menționată mai jos este asociată cu Primirea plăților – Protecția vânzătorilor PayPal

11.1 Ce înseamnă protecția vânzătorilor PayPal?

Consultați secțiunea 1 din politica privind Protecția vânzătorilor, care este acum un document separat

11.2 Disponibilitatea protecției vânzătorilor PayPal

Consultați secțiunea 2 din politica privind Protecția vânzătorilor, care este acum un document separat

11.3 Ce nivel de protecție este garantat prin protecția vânzătorilor PayPal?

Consultați secțiunea 3 din politica privind Protecția vânzătorilor, care este acum un document separat

11.4 Ce se întâmplă atunci când un cumpărător inițiază o Revendicare, o Recuperare a plății sau o Inversare?

Consultați secțiunea 4 din politica privind Protecția vânzătorilor, care este acum un document separat

11.5 

Consultați secțiunea 5 din politica privind Protecția vânzătorilor, care este acum un document separat

11.6 Cerințe de eligibilitate

Consultați secțiunea 6 din politica privind Protecția vânzătorilor, care este acum un document separat

11.7 Care sunt cerințele de livrare?

Consultați secțiunea 7 din politica privind Protecția vânzătorilor, care este acum un document separat

11.8 Ce este „Dovada expedierii prin poștă”?

Consultați secțiunea 8 din politica privind Protecția vânzătorilor, care este acum un document separat

11.9 Ce este „Dovada de livrare”?

Consultați secțiunea 9 din politica privind Protecția vânzătorilor, care este acum un document separat

11.10 Care sunt exemplele de articole/tranzacții/cazuri care nu sunt eligibile pentru protecția vânzătorilor PayPal?

Consultați secțiunea 10 din politica privind Protecția vânzătorilor, care este acum un document separat

12. Erori și tranzacții neautorizate

12.1 Identificarea erorilor și/sau a tranzacțiilor neautorizate

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. – Extrase de cont și solicitarea de documente contabile

 • Soluționarea problemelor – Introducere

 • Soluționarea problemelor – Dacă întâmpinați o problemă…

 • Soluționarea problemelor – Cum vă vom ajuta…

 • Soluționarea problemelor – Când nu vă putem despăgubi…

12.2 Notificarea PayPal în caz de erori, tranzacții neautorizate și/sau utilizare neadecvată sau neautorizată a instrumentului dvs. de plată.

Soluționarea problemelor – Dacă întâmpinați o problemă… – Pasul 2: Dați-ne mai multe detalii despre această problemă

12.3 Examinarea rapoartelor de erori

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Soluționarea problemelor – Cum vă vom ajuta…

 • Soluționarea problemelor – Când nu vă putem despăgubi…

12.4 Răspunderea pentru tranzacțiile neautorizate

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Soluționarea problemelor – Cum vă vom ajuta… - o plată neautorizată către alt cont PayPal

 • Soluționarea problemelor – Când nu vă putem despăgubi…

12.5 Dreptul la rambursarea unei tranzacții de plată efectuate în baza unei autorizații

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Soluționarea problemelor – Cum vă vom ajuta… o plată neașteptată în baza unui acord de facturare

 • Soluționarea problemelor – Cazuri în care nu vă putem despăgubi... - plată neașteptată în baza unui acord de facturare

12.6 Erori.

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Soluționarea problemelor – Cum vă vom ajuta…

 • Soluționarea problemelor – Cum vă vom ajuta… - o plată incorectă către alt cont PayPal

 • Soluționarea problemelor – Când nu vă putem despăgubi…

13. Protecția cumpărătorilor PayPal

Generalități

Politica separată privind Protecția cumpărătorilor menționată mai jos este asociată cu:

 • Efectuarea unei plăți – Protecția cumpărătorilor PayPal

 • Primirea plăților – Efectele Protecției cumpărătorilor PayPal asupra vânzătorilor

13.1 Ce înseamnă Protecția cumpărătorilor PayPal? (doar pentru Țările relevante)

Consultați secțiunea 1 din politica privind Protecția cumpărătorilor, care este acum un document separat

13.2 Este Protecția cumpărătorilor PayPal potrivită pentru mine? (doar pentru Țările relevante)

Consultați secțiunea 2 din politica privind Protecția cumpărătorilor, care este acum un document separat

13.3 Ce se întâmplă când PayPal ia o decizie definitivă în favoarea cumpărătorului… (doar pentru Țările relevante)

Consultați secțiunea 3 din politica privind Protecția cumpărătorilor, care este acum un document separat

13.4 Condiții de rambursare (doar pentru Țările relevante)

Consultați secțiunea 4 din politica privind Protecția cumpărătorilor, care este acum un document separat

13.5 Cum îmi rezolv problema? (doar pentru Țările relevante)

Consultați secțiunea 5 din politica privind Protecția cumpărătorilor, care este acum un document separat

13.6 Cooperarea cu PayPal în vederea soluționării problemei (doar pentru Țările relevante)

Consultați secțiunea 5 din politica privind Protecția cumpărătorilor, care este acum un document separat

13.7 Ce se întâmplă dacă achiziția mea nu este eligibilă pentru rambursare în temeiul Protecției cumpărătorilor PayPal? (doar pentru Țările relevante)

Consultați secțiunea 6 din politica privind Protecția cumpărătorilor, care este acum un document separat

13.8 Ce înseamnă „În mod semnificativ diferit față de descriere” (SNAD)? (doar pentru Țările relevante)

Consultați secțiunea 7 din politica privind Protecția cumpărătorilor, care este acum un document separat

13.9 Subrogarea în drepturi (doar pentru Țările relevante)

Alți termeni juridici – Drepturile noastre – Subrogarea în drepturi

13.10 Interzicerea recuperării duble (doar pentru Țările relevante)

Consultați secțiunea 8 din politica privind Protecția cumpărătorilor, care este acum un document separat

13.11 Bilete la evenimente (doar pentru Țările relevante)

Consultați secțiunea 9 din politica privind Protecția cumpărătorilor, care este acum un document separat

14. Dispute cu PayPal

14.1 Contactați PayPal mai întâi. 

Soluționarea problemelor – Reclamații – Raportarea disputelor dintre dvs. și PayPal cu privire la serviciile noastre

14.2 ECC-Net, Serviciul Ombudsmanului Financiar și CSSF.

Soluționarea problemelor – Reclamații – Dacă rezultatul procesului de reclamație nu vă satisface…

15. Generalități

15.1 Legea aplicabilă și jurisdicția. 

Alți termeni juridici – Diverse – Legea aplicabilă

15.2 Clauza de nerenunțare la drepturi. 

Alți termeni juridici – Drepturile noastre – Clauza de nerenunțare la drepturi

15.3 Limitările răspunderii.

Alți termeni juridici – Despăgubire și limitarea răspunderii – Limitarea răspunderii

15.4 Inexistența garanției. 

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Alți termeni juridici – Despăgubire și limitarea răspunderii – Inexistența garanției

 • Despre contul dvs. – Închiderea Contului dvs. PayPal

 • Alți termeni juridici – Despăgubire și limitarea răspunderii – Exonerarea PayPal

15.5 Despăgubire/rambursare.

Alți termeni juridici – Despăgubire și limitarea răspunderii – Despăgubire

15.6 Integralitatea Acordului și drepturile terților. 

Alți termeni juridici – Diverse – Integralitatea Acordului și drepturile terților

15.7 Proprietate intelectuală – Acordarea licenței pentru software. 

Alți termeni juridici – Proprietate intelectuală – Generalități privind acordarea licențelor

15.8 Proprietate intelectuală – Acordarea licenței pentru conținut.

15.8a Licențe acordate de PayPal

Alți termeni juridici – Proprietate intelectuală – Mărcile comerciale ale PayPal

15.8b Licențe acordate de dvs. – Proprietatea intelectuală aferentă afacerii dvs.

Alți termeni juridici – Proprietate intelectuală – Acordarea de licențe de către vânzători pentru companiile PayPal

15.8b Licențe acordate de dvs. – Conținutul dvs.

Alți termeni juridici – Proprietate intelectuală – Acordarea de licențe de către dvs. companiilor PayPal; garanții privind proprietatea intelectuală

15.9 Permisiuni acordate de terți.

Despre contul dvs. – Deschiderea unui cont – Utilizarea în siguranță a contului dvs. PayPal

15.10 PayPal ca metodă de autentificare. 

Alți termeni juridici – Diverse – PayPal ca metodă de autentificare

15.11 Clienți corporativi. 

Alți termeni juridici – Diverse – Clienți corporativi

16. Definiții

Toate textele

Consultați tabelul Cuvinte definite” de mai jos

Anexa 1. Tabelul Comisioanelor

Introducere

Despre contul dvs. – Comisioane

Termenii și condițiile din secțiunea A2.2.3 Tarif comercial

Dispozițiile din această secțiune se află acum în următoarele locuri:

 • Despre contul dvs. – Comisioane

 • Primirea plăților – Tarif comercial

Restul dispozițiilor

Dispozițiile din această anexă se găsesc acum pe pagina noastră dedicată comisioanelor.  Asociate cu:

 • Despre contul dvs. – Comisioane

 

2) Cuvinte definite:

Cuvinte definite în acordul de utilizare în vigoare înainte de 11 decembrie 2019

Tratamentul cuvântului definit în acordul de utilizare în vigoare la/după 11 decembrie 2019

„Cont” sau „Cont PayPal” 

Consultați în schimb definițiile termenilor „cont” și „cont PayPal”

„Adăugare de fonduri” 

Consultați în schimb definiția termenului „Adăugare de fonduri” introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

„Acord” 

Consultați în schimb definiția termenului „acord de utilizare”

„Furnizor AIS” 

Consultați în schimb definiția termenului „furnizor de servicii terț”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Deschiderea unui cont – Utilizarea în siguranță a contului dvs. PayPal

„Autorizare” sau „Autorizație” 

Consultați în schimb definițiile termenilor „autorizare” și „autorizație”, astfel cum au fost introduse în secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Configurarea debitării automate a contului dvs.

„Sold” 

Consultați în schimb definițiile termenilor „bani în contul dvs.” în general și bani în „soldul PayPal” și „contul de rezervă”, în funcție de circumstanțe, fiecare astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal

„Proces de confirmare a băncii” 

Consultați în schimb definiția termenului „proces de confirmare a băncii” introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare

 • și în paginile noastre Ajutor și Contact

„Plată finanțată de bancă” 

Consultați în schimb orice trimitere la o plată din contul dvs. finanțată printr-o plată din contul dvs. bancar.

„Cont Business” 

Consultați în schimb definiția termenului „cont Business” introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Deschiderea unui cont – Conturi Personale/Conturi Business

„Zile lucrătoare” 

Consultați în schimb definiția termenului „Zi lucrătoare” introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

„cumpărător” 

Consultați în schimb trimiterile la „cumpărător”

„an calendaristic” 

Nu mai este definit

„Acord de procesare a cardului” 

Consultați în schimb definiția termenului „Contracte cu entități comerciale” introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Deschiderea unui cont – Statutul de entitate comercială

„Schimbare”

Consultați în schimb definiția „schimbare” utilizată în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Bun venit la PayPal!

„Recuperarea plății” 

Consultați în schimb definiția termenului „recuperarea plății” introdusă în secțiunea:

 • Primirea plăților – Rambursări și inversări de plăți – Inversări

„Revendicare” 

Consultați în schimb definiția termenului „revendicare” introdusă în Politica privind Protecția cumpărătorilor PayPal, care este, de asemenea, asociată cu următoarele secțiuni din acordul de utilizare:

 • Efectuarea unei plăți – Protecția cumpărătorilor PayPal

 • Primirea plăților – Efectele Protecției cumpărătorilor PayPal asupra vânzătorilor

„Tranzacție comercială” 

Consultați în schimb pagina noastră Comisioane

„Regiunea de retragere pe cardul de credit” 

Consultați în schimb următoarele dispoziții pentru disponibilitatea retragerilor pe cardul de credit:

 • Despre contul dvs. - Adăugarea sau retragerea banilor – Adăugarea banilor

„Transfrontalier

Consultați în schimb pagina noastră Comisioane

„Serviciul de asistență clienți” 

Consultați în schimb secțiunea „contactați-ne” din:

 • Alți termeni juridici – Comunicări între dvs. și noi – Contactați-ne

operator de date” „persoană împuternicită de operator” „persoană vizată

Consultați în schimb acești termeni introduși în secțiunea:

 • Alți termeni juridici – Diverse – Utilizarea informațiilor de către dvs.; Legile privind protecția datelor

 • Declarația noastră de confidențialitate

Legi privind protecția datelor

Consultați în schimb trimiterile la „legile privind protecția datelor” introduse în secțiunea:

 • Alți termeni juridici – Diverse – Utilizarea informațiilor de către dvs.; Legile privind protecția datelor

 • Declarația noastră de confidențialitate

„Zile” 

Nu mai este definit

„Surse de finanțare implicite” 

Consultați în schimb „sursele următoare” din secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Finanțarea plății dvs. – Finanțarea plăților pe care le trimiteți din contul dvs.

„Dispută” 

Consultați în schimb definiția termenului „dispută” introdusă în Politica privind Protecția cumpărătorilor PayPal, care este, de asemenea, asociată cu următoarele secțiuni din acordul de utilizare:

 • Efectuarea unei plăți – Protecția cumpărătorilor PayPal

 • Primirea plăților – Efectele Protecției cumpărătorilor PayPal asupra vânzătorilor

„Intern

Consultați în schimb pagina noastră Comisioane

„eBay” 

Nu mai este definit

„Cec electronic” 

Consultați în schimb definiția termenului „cec electronic” introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare – Riscul de inversări în sursa dvs. de finanțare și momentul în care se pot emite cecuri electronice

„Bani electronici” 

Consultați în schimb definiția termenului „bani electronici” din secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare – Introducere

„Europa I”

Consultați în schimb pagina noastră Comisioane

„Europa II”

Consultați în schimb pagina noastră Comisioane

„Spațiul Economic European” sau „SEE” 

Nu mai este definit

„Eveniment” 

Consultați în schimb definiția termenului „Eveniment” introdusă în:

 • Politica privind Protecția cumpărătorilor PayPal

„Comisioane” 

Consultați în schimb pagina noastră Comisioane

„Utilizator program complet” 

Nu mai este definit

„Sursă de finanțare” 

Consultați în schimb definiția termenului „sursă de finanțare”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare

„Acces neautorizat la cont” 

Consultați în schimb definiția termenului „problemă de securitate/fraudă”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Soluționarea problemelor – Dacă întâmpinați o problemă… - Pasul 1: Încercați să identificați tipul de problemă

„Informații” 

Nu mai este definit

„Transfer instantaneu” 

Consultați în schimb definiția termenului „transfer instantaneu” sau „Transfer instantaneu”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Adăugarea sau retragerea banilor – Retragerea banilor

 • Efectuarea unei plăți – Finanțarea plății dvs. – Finanțarea plăților pe care le trimiteți din contul dvs.

„Procesul de asociere și de confirmare a cardului” .

Consultați în schimb definiția termenului „procesul de asociere și de confirmare a cardului”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare

„Plăți în masă” (denumite și „Payouts”) 

Consultați pagina noastră Comisioane

„Întârzierea procesării de către comerciant” 

Consultați în schimb definiția termenului „Plăți către vânzător întârziate”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Configurarea debitării automate a contului dvs. – Plăți către vânzător întârziate

„Microîntreprindere” 

Consultați în schimb definiția termenului „microîntreprindere”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Alți termeni juridici – Diverse – Clienți corporativi

„Europa de Nord”

Consultați pagina noastră Comisioane

„Neprimit” 

Consultați în schimb definiția termenului „neprimit”, astfel cum a fost introdusă în Politica privind Protecția cumpărătorilor PayPal, care este, de asemenea, asociată cu următoarele secțiuni din acordul de utilizare:

 • Efectuarea unei plăți – Protecția cumpărătorilor PayPal

 • Primirea plăților – Efectele Protecției cumpărătorilor PayPal asupra vânzătorilor

„Risc NSF” 

Consultați în schimb definiția termenului „risc de inversare”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare – Riscul de inversări în sursa dvs. de finanțare și momentul în care se pot emite cecuri electronice

„Cont de plăți” 

Consultați în schimb definiția termenului „sold PayPal”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal – Soldul PayPal

„Instrument de plată” 

Consultați în schimb definițiile termenilor „cont PayPal” și „cont”.

„Ordin de plată” 

Consultați în schimb definiția termenului „instrucțiune de plată”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Instrucțiunea dvs. de plată

„Beneficiar al plății” 

Consultați în schimb definiția termenului „beneficiar al plății”, astfel cum a fost introdusă și utilizată în:

 • Politica privind Protecția vânzătorilor PayPal.

„Examinarea plății” 

Consultați în schimb definiția termenului „examinarea plății”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Examinarea plății

„PayPal”, „noi”, „nouă” sau „al nostru” 

Consultați în schimb definiția termenului „PayPal”, astfel cum a fost introdusă în:

 • primul paragraf din secțiunea Bun venit la PayPal

 • secțiunea Alți termeni juridici – Comunicări între dvs. și noi – Contactați-ne

Consultați definițiile termenilor „noi”, „nouă” și „al nostru” din cuprinsul acordului de utilizare.

„Plată efectuată prin PayPal Business” 

Nu mai este definit

„Protecția cumpărătorilor PayPal” 

Consultați în schimb definiția termenului „Protecția cumpărătorilor PayPal”, astfel cum a fost introdusă în:

 • Politica privind Protecția cumpărătorilor PayPal.

„PayPal Credit” 

Consultați în schimb definiția termenului „PayPal Credit” de pe site-ul web PayPal

„Grupul PayPal”

Consultați în schimb definiția termenului „afiliați”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Alți termeni juridici – Despăgubire și limitarea răspunderii

„Funcționalitatea PayPal Plăți în funcție de locație” 

În cazul în care aceasta este în continuare oferită de PayPal și etichetată de PayPal ca atare, înseamnă funcționalitatea care permite unui utilizator să primească o plată la un punct de vânzare fără să folosească un terminal de card. 

„Aplicația PayPal Mobile” 

Nu mai este utilizat

„Funcționalitatea PayPal POS” 

Nu mai este utilizat

„Site-ul (site-urile) PayPal” 

Consultați în schimb definiția termenului „site-ul PayPal” sau „site-ul nostru”.

„Cont Personal” 

Consultați în schimb definiția termenului „cont personal”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Deschiderea unui cont – Conturi personale

„date cu caracter personal”

Consultați în schimb definiția termenului „date cu caracter personal”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Alți termeni juridici – Diverse – Utilizarea informațiilor de către dvs.; Legile privind protecția datelor

 • Declarația noastră de confidențialitate

„Tranzacție personală” 

Consultați în schimb pagina Comisioane

„Furnizor PIS” 

Consultați în schimb definiția termenului „furnizor de servicii terț”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Deschiderea unui cont – Utilizarea în siguranță a contului dvs. PayPal

„Politică” sau „Politici” 

Consultați în schimb definiția termenului „politică PayPal”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Examinarea plății

„Actualizări ale politicii” 

Consultați în schimb definiția termenului „notificare pe pagina Actualizări ale politicii de pe site-ul nostru web”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Bun venit la PayPal!

„Plată preaprobată”

Consultați în schimb definiția termenului „plată preaprobată”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Configurarea debitării automate a contului dvs. – Plăți în baza unui acord de facturare

„Sursă de finanțare preferată”

Consultați în schimb definiția termenului „sursă de finanțare preferată”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Finanțarea plăților dvs. – Selectarea unei surse de finanțare preferate

prelucrare

Consultați în schimb definiția termenului „prelucrare”, astfel cum a fost introdusă și utilizată doar în secțiunea:

 • Alți termeni juridici – Diverse – Utilizarea informațiilor de către dvs.; Legile privind protecția datelor

 • Declarația noastră de confidențialitate

„PSD2” 

Consultați în schimb definiția termenului „PSD2” introdusă în secțiunea:

 • Alți termeni juridici – Diverse – Clienți corporativi

„Țări relevante” (dacă este utilizat)

Consultați în schimb țările enumerate în secțiunea următoare din acordul de utilizare pentru Regatul Unit:

 • Despre contul dvs. – Bun venit la PayPal!

„Rezervă” 

Consultați în schimb definiția termenului „rezervă”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Rezerve

„Cont de rezervă” 

Consultați în schimb definiția termenului „cont de rezervă”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Despre contul dvs. – Deținerea și utilizarea unui sold PayPal – Contul de rezervă

„Centrul de soluționare” 

Consultați în schimb definiția termenului „Centrul de soluționare”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Ce sunt reținerile, limitările și rezervele?

Consultați și Politica privind Protecția cumpărătorilor PayPal.

„Restul UE”

Nu mai este utilizat și definit.

„Activități restricționate”

Consultați în schimb definiția termenului „activități restricționate”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Activități restricționate și rețineri – Activități restricționate

„Inversare” 

Consultați în schimb definiția termenului „inversare”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Primirea plăților – Rambursări și inversări de plăți – Inversări

„vânzător” și „comerciant” 

Consultați în schimb definițiile termenilor „vânzător” și „comerciant” utilizați în întregul acord de utilizare.

„Trimite bani” 

Consultați în schimb definiția termenului „Trimite bani”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Instrucțiunea dvs. de plată

„Servicii” 

Consultați în schimb definițiile termenilor „serviciu (servicii) PayPal” sau „serviciul nostru (serviciile noastre)” utilizați în întregul acord de utilizare.

„În mod semnificativ diferit față de descriere” 

Consultați în schimb definiția termenului „în mod semnificativ diferit față de descriere” sau „SNAD”, astfel cum a fost introdusă în Politica privind Protecția cumpărătorilor PayPal, care este, de asemenea, asociată cu următoarele secțiuni din acordul de utilizare:

 • Efectuarea unei plăți – Protecția cumpărătorilor PayPal

 • Primirea plăților – Efectele Protecției cumpărătorilor PayPal asupra vânzătorilor

„Acorduri de finanțare speciale” 

Consultați în schimb definiția termenului „acorduri de finanțare speciale”, astfel cum a fost introdusă în secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Finanțarea plății dvs. – Acorduri de finanțare speciale

„Risc de tranzacție” (menționat împreună cu „risc sau expunere asociată Contului dvs.”)

Consultați în schimb lista situațiilor frecvente enumerate în secțiunea:

 • Activități restricționate și rețineri – Rețineri, limitări și rezerve – Rețineri

„Plată neautorizată” (menționată doar în secțiunea 11)

Consultați în schimb definiția termenului „Plată neautorizată”, astfel cum a fost introdusă și utilizată doar în Politica privind Protecția vânzătorilor PayPal.  Această politică este asociată cu secțiunea:

 • Primirea plăților – Protecția vânzătorilor PayPal

„Identificator unic” 

Consultați în schimb definiția termenului „informații obligatorii solicitate” utilizată în secțiunea:

 • Efectuarea unei plăți – Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți – Când putem refuza efectuarea plății dvs.

„Regatul Unit” sau „UK” 

Nu mai este definit

„Utilizator”, „dvs.” sau „al dvs.” 

Consultați în schimb definițiile termenilor „utilizator”, „dvs.” sau „al dvs.” din întregul acord de utilizare.

„Verificat” 

Consultați în schimb obligațiile dvs. prevăzute în secțiunea:

 • Alți termeni juridici – Drepturile noastre – Informații despre dvs.