Lista podmiotów zewnętrznych

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Lista podmiotów zewnętrznych (innych niż klienci firmy PayPal), którym mogą być udostępniane dane osobowe

Data wejścia w życie: 1 lipca 2022 r.

Poprzedni „Wykaz podmiotów zewnętrznych (innych niż klienci PayPal), którym można udostępniać dane osobowe” jest dostępny tutaj.

Dlaczego firma PayPal udostępnia tę listę?

Licencja bankowa systemu PayPal została wydana w Luksemburgu. Oznacza to, że oprócz innych przepisów europejskich firma PayPal musi przestrzegać luksemburskich przepisów bankowych, w tym tajemnicy bankowej.

Firma PayPal publikuje tę listę zgodnie z obowiązującymi ją wymaganiami, aby poinformować swoich klientów z UE, EOG i Szwajcarii, którzy są objęci luksemburskim prawem bankowym, które inne firmy („podmioty zewnętrzne”) mogą otrzymywać ich dane, kiedy korzystają oni z usług PayPal.

Dlaczego na liście jest wymienionych tak wiele firm?

Firma PayPal ma bardzo wielu klientów w UE, EOG i Szwajcarii, którzy korzystają z systemu PayPal do bezpiecznego przetwarzania płatności. Skuteczne świadczenie tych usług wymaga czasami od firmy PayPal korzystania z usług innych firm.

Lista ta obejmuje również firmy, z których usług korzystają także inni członkowie Grupy PayPal, w tym Hyperwallet, Zettle i Xoom.

Uwaga dotycząca usług zlecanych zewnętrznie. Niektóre podmioty zewnętrzne i podmioty z Grupy PayPal świadczą usługi na rzecz PayPal (Europe) S.à r.l. et cie, S.C.A. („firma PayPal”), aby umożliwić firmie PayPal oferowanie usług użytkownikowi. Firma PayPal może udostępniać tym podmiotom dane, które mogą obejmować informacje o koncie, w tym informacje o użytkowniku i firmie użytkownika oraz informacje o transakcjach użytkownika. Wspomniane podmioty zewnętrzne mogą mieć siedziby w Unii Europejskiej (m.in. we Francji, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Bułgarii, Włoszech, Polsce, Szwecji, Austrii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze), Tunezji, Egipcie, Salwadorze, Stanach Zjednoczonych i na Filipinach. Zgodnie z przyjętą w Luksemburgu ustawą o sektorze finansowym poniższa lista została uaktualniona o szczegółowe informacje wymagane w związku z przekazywaniem wspomnianych danych.

Kategoria

Nazwa podmiotu i obszar jego jurysdykcji (w nawiasie)

Cel

Ujawniane dane

1. Podmioty przetwarzające płatności

Soft Space Sdn. Bhd. (Malezja)

Przetwarzanie płatności za pomocą usług Zettle.

Szczegóły transakcji płatniczych.

Ratepay GmbH, Niemcy

Przetwarzanie transakcji dotyczących otwartych faktur

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu i adres kupującego, szczegóły transakcji, szczegóły handlowca, dowód wysyłki, szczegóły sprawy na potrzeby rozstrzygania sporów.

Barclays Bank PLC (Wielka Brytania), HSBC Bank PLC (Wielka Brytania, Irlandia), HSBC Merchant Services LLP (Wielka Brytania), Bank of America N.A. (EMEA, Stany Zjednoczone), Discover Financial Services (Stany Zjednoczone), JPMorgan Chase Bank (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), BNP Paribas (Francja), Netgiro (Szwecja), Wells Fargo (Irlandia, Stany Zjednoczone), American Express (Stany Zjednoczone), National Westminster Bank PLC (Wielka Brytania), OmniPay Limited (Irlandia), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Australia), ANZ National Bank Limited (Nowa Zelandia), Transaction Network Services UK Limited (Wielka Brytania)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika, numer identyfikacyjny dokumentu.

BNP Paribas (Francja)

Przetwarzanie płatności, wykrywanie oszustw i rozstrzyganie sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi BNPP.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres fizyczny, adres IP, data urodzenia, numer konta PayPal, informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

VTB24 (Rosja)

Przetwarzanie płatności, wykrywanie oszustw i rozstrzyganie sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi VTB 24.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Deutsche Bank AG (Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania)

Przetwarzanie poleceń zapłaty w regionie SEPA.

Imię i nazwisko, data transakcji, kwota, waluta oraz informacje o rachunku bankowym użytkownika.

Deutsche India Private Limited (wcześniej działająca pod nazwą DBOI Global Services Private Limited),
DB Service Centre Ltd., spółka zależna Deutsche Bank spoza branży bankowej z siedzibą w Irlandii
Deutsche Bank AG, oddział w Londynie, w Anglii, Deutsche Bank AG, oddział w Wiedniu, w Austrii

Rozszerzanie outsourcingu z Deutsche Bank AG, oddział w Zurychu, na podmioty Deutsche Bank AG za granicą.

Informacje firmy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Royal Bank of Scotland plc (Wielka Brytania) („RBS”)

Przetwarzanie płatności i rozstrzyganie sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi RBS.

Wszystkie informacje o koncie z wyjątkiem szczegółów dotyczących instrumentów finansowych użytkownika.

VISA Europe Ltd (Wielka Brytania), w tym system VMAS firmy Visa; Mastercard Europe (Master Card International Incorporated. (Stany Zjednoczone)), w tym system MATCH firmy Mastercard

Udostępnianie informacji o ryzyku i nadużyciach w tworzonej obligatoryjnie bazie danych wystawcy karty kredytowej w związku z prowadzeniem konta handlowca, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia oszustw i naruszeń zasad i standardów.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rachunku handlowca, okoliczności i prowadzenia konta.

Global Payments UK LLP (Wielka Brytania)

Przetwarzanie płatności, wykrywanie oszustw i rozstrzyganie sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi Global Payments.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

WorldPay (UK) Limited, WorldPay AP Limited (Wielka Brytania), WorldPay (Holandia)

Przetwarzanie płatności, wykrywanie oszustw i rozstrzyganie sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi Worldpay.

Wszystkie informacje o koncie z wyjątkiem szczegółów dotyczących instrumentów finansowych użytkownika.

American Express Travel Related Services Company, Inc.

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Identyfikator sprzedającego.

Kod MCC sprzedającego.

Nazwa „prowadzący działalność jako” sprzedającego.

Upoważniony sygnatariusz.

Adres, kod pocztowy i kod kraju sprzedającego.

Numer telefonu sprzedającego.

Adres e-mail sprzedającego.

Adres URL witryny sprzedającego.

Data urodzenia (tylko w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Tylko w przypadku niepublicznych Sponsorowanych handlowców (na przykład spółek prywatnych lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) — następujące informacje dotyczące Istotnego posiadacza (zdefiniowanego poniżej):

  • imię i nazwisko;
  • adres domowy, kod pocztowy i kod kraju;
  • numer ubezpieczenia społecznego lub data urodzenia.

„Istotny posiadacz” to osoba fizyczna, która posiada co najmniej 25% udziałów lub akcji firmy.

Identyfikator sprzedającego*.

Kod kategorii Sponsorowanego handlowca.

Nazwa „prowadzący działalność jako” Sponsorowanego handlowca.

Lokalizacja Sponsorowanego handlowca (miejscowość, ulica, kod pocztowy i kod kraju).

Numer telefonu Sponsorowanego handlowca.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Oddział w Londynie

Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, kontrolowanie przestrzegania wykazu sankcji i weryfikacja zgodności z przepisami.

Imię i nazwisko handlowca, kraj stałego zamieszkania i rodzaj działalności biznesowej.

Adyen B.V. (Holandia), Coinbase Inc. (Stany Zjednoczone), WorldPay, Inc. (Stany Zjednoczone); WorldPay Ltd. (Wielka Brytania)

Globalne przetwarzanie i rozliczanie płatności.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Allied Irish Bank PLC (Wielka Brytania)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Europie.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Heartland Payment Systems, Inc. (Stany Zjednoczone), Merchant e-Solutions, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Stanach Zjednoczonych.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Kanadzie.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

National Australia Bank Ltd. (Australia)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Australii.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Network Merchants, LLC. (Stany Zjednoczone); Network Merchants Inc. (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Stanach Zjednoczonych.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Stockholms Enskilda Bank AB (Szwecja), PPRO

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Europie.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Nostrum Group Limited (Wielka Brytania)

Przetwarzanie składanych przez klientów firmy PayPal wniosków o produkty kredytowe.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, źródło finansowania płatności, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i dane karty kredytowej/debetowej, oraz ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji. Wszystkie informacje przesłane podczas procesu rejestracji w celu uzyskania produktu lub skorzystania z funkcji konta (w tym informacje uzyskane z serwisów społecznościowych lub dane dotyczące reputacji dostępne online).

TSYS (Wielka Brytania), TSYS (Niemcy)

System rejestracji odnawialnej linii kredytowej (Wielka Brytania) i produktu ratalnego (Niemcy).

Nazwa klienta, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numery telefonów, dochód.

Amex Multi-Currency (za pośrednictwem Digital River)

Zapewnienie dostępu do systemu PayPal i możliwości korzystania z niego za pośrednictwem systemów PLC we Francji, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard i Bancomer.

Dane autoryzacyjno-rozliczeniowe.

Sofort GmbH (Niemcy)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, numer telefonu.

Currence (Holandia)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

J.P. Morgan AG (Niemcy)

Przetwarzanie poleceń zapłaty w regionie SEPA.

Imię i nazwisko, data transakcji, kwota, waluta oraz informacje o rachunku bankowym użytkownika.

Scotiabank (Kanada), Westpac (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta, data urodzenia, krajowy numer identyfikacyjny i cel transakcji.

Swish (Szwecja)

Świadczenie usług przetwarzania płatności.

Numer telefonu.

Klarna (Szwecja)

Świadczenie usług przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom.

Imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, numer IP.

Access Payments System (Grecja), AFEX Transferencias Y Cambios LTDA (Chile), Agente de Cambio Caribe Express (Dominikana), Allied Bank Limited (Pakistan), Axis Bank Ltd (Indie), Banco Agricola S.A. (Salwador), Banco America Central SA (Gwatemala), Banco Azteca de El Salvador (Salwador), Banco Azteca de Guatemala S.A. (Gwatemala), Banco Azteca de Honduras S.A. (Honduras), Banco BHD, S.A. - Banco Multiple (Dominikana)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Banco Davivienda S.A. (Kolumbia), Banco De Credito Del Peru (Peru), Banco de Guayaquil S.A. (Ekwador), Banco de la Producción (Nikaragua), Banco de Oro znany również pod nazwą BDO Unibank, Inc (Filipiny), Banco de Reservas de la República Dominicana

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Banco de Servicios Multiples S.A. (Dominikana), Banco Industrial S.A. (Gwatemala), Banco Internacional Del Peru S.A. (Peru), Banco Pichincha C.A. (Ekwador), Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Multiple (Dominikana), Banco Rendimento (Brazylia), Bancolombia S.A. (Kolumbia), Bancomer Transfer Services Inc. (Boliwia, Kolumbia, Dominikana, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Peru, Salwador, Urugwaj)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Bank Alfalah Limited (Pakistan), Bank Negara Indonesia (BNI) (Indonezja), Bank of the Philippine Islands (Filipiny), Barclays Wealth Intermediaries (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Cebuana Lhuillier Services Corporation, „Continental Exchange Solutions, Inc”, „RIA” (Stany Zjednoczone)”, Dutch Bangla Bank Ltd (Bangladesz), Earthport (Francja, Hongkong, Irlandia, Włochy, Holandia, Singapur, Wietnam, Rumunia, Szwecja, Węgry, Bułgaria, Czechy, Dania, Chorwacja, Norwegia)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Envoy Services Limited znana również pod nazwą Worldpay (Kanada, Republika Federalna Niemiec, Hiszpania, Polska, Nowa Zelandia, Szwajcaria), eTranzact International PLC (Nigeria), Everest Bank (Nepal), Exchange4Change (Republika Południowej Afryki), Extole (Stany Zjednoczone), Financiera Pagos Internacionales S.A. Compania de Financiamiento Comercial (Kolumbia), First Global Money Inc. (Gujana), GCS Systems, Ltd. (Dominikana), Globalenvios S.A. (Ekwador), G-Xchange Inc. (Filipiny)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Hatton National Bank PLC (Sri Lanka), HDFC Bank Limited (NEFT) (Indie), JMMB Capital and Credit (CCRL) (Jamajka), Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam „Vietcombank” (Wietnam), Landbank of the Philippines (Filipiny), LBC Express, Inc. (Filipiny), Metropolitan Bank and Trust Company (Filipiny), Michel J. Lhuillier Financial Services Inc. (Filipiny)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Money Swap Exchange Limited (Chiny), More Money Transfer S.A. f.k.a. Gamerly SA (Argentyna, Boliwia, Chile, Urugwaj), MSBB Money Ltd (Brazylia), Muslim Commercial Bank Limited, National Bank of Pakistan, Nepal Investment Bank Ltd. (Nepal), Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V. (Meksyk)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Pagos Intermex S.A. De C.V. (Meksyk), PayKii Inc. (Meksyk), Philippine National Bank, Poczta Polska (Polska), Prabhu Group (Bangladesz, Nepal), Pronet S.A. (Gwatemala), Punjab National Bank (Indie)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Punto Express S.A. de C.V. (Salwador), Punto Facil S.A. (Nikaragua), Queen Bee Capital Co., Ltd., Rizal Commercial Banking Corporations (RCBC), Red Efectiva S.A. de C.V. (Meksyk), Remesas Teledolar S.A. (Kostaryka), Royal Exchange (Stany Zjednoczone) Inc „Muthoot” (Indie), Rupali Bank Limited (Bangladesz), Sai Gon Thuong Tin Commercial Join Stock Bank (Wietnam), Sampath (Sri Lanka)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

SBM Bank Limited (Kenia), Social Islamic Bank Limited (Bangladesz), Sonali Bank Limited (Somalia), TENGO znana również pod nazwą Astra Honduras S.A. de C.V., TransferTo Inc. (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

TransNetwork Corporation (Kolumbia, Ekwador, Meksyk, Kostaryka, Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Salwador), Ultra Chile Sociedad Anonima (Argentyna), United Bank Limited (Pakistan), Uniteller Financial Services, Inc. znana również pod nazwą Banorte (Gwatemala, Meksyk, Honduras), Unitransfer S.A. (Haiti), Vietnam Payment Solution Joint Stock Company, VMBS Money Transfer Services Limited (Jamajka), Westpac Banking Corporation (Australia), Yes Bank Limited (Indie)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Bank of Montreal (Kanada), Cardpro (FIS) (Stany Zjednoczone), Citibank (Stany Zjednoczone), D-Local (Wielka Brytania), Danske Bank (Dania), Earthport PLC (Wielka Brytania), Fidor Bank AG (Niemcy), FIS (Stany Zjednoczone), GoCardless (Wielka Brytania), Meta Payment Systems (Stany Zjednoczone), Moneygram (Stany Zjednoczone), The Bancorp Inc. (Stany Zjednoczone), Valitor (Islandia), VFX Financial (Wielka Brytania), Western Union (Stany Zjednoczone), Western Union Business Solutions (WUBS) (Stany Zjednoczone), Skandinaviska Enskilda Banken (Szwecja), Adyen B.V, (Szwecja), Elavon Financial Services Limited, oddział w Wielkiej Brytanii, Bambora AB (Szwecja)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności oraz wykrywanie oszustw.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych użytkownika.

Chargebee (Indie)

Zarządzanie płatnościami za produkty lub usługi oraz relacjami z klientami, np. wypełnianie zobowiązań wynikających z umów zawartych między firmą PayPal a handlowcem i dostarczanie użytkownikowi informacji, produktów i usług, które użytkownik zamówił od firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, szczegóły zamaskowanej płatności.

Stripe (Stany Zjednoczone)

Zarządzanie zamówieniami lub zakupami.

Imię i nazwisko, adres e-mail i dane karty (tylko ostatnie cztery cyfry, data ważności i typ karty).

Modulr Finance Ltd (Wielka Brytania)

Przetwarzanie płatności.

Imię i nazwisko, numer rachunku, numer rozliczeniowy.

PPRO Financial Ltd (Wielka Brytania)

Przetwarzanie płatności na potrzeby lokalnych form płatności.

Nazwa handlowca, dane i szczegóły konta.

2. Biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej

Oprócz wymienionych celów firma PayPal używa danych osobowych użytkownika do wykrywania oszustw lub innych działań niezgodnych z prawem, zapobiegania im i likwidacji ich skutków oraz do wykrywania naruszeń zasad i odpowiednich umów z użytkownikiem, zapobiegania takim naruszeniom i likwidacji ich skutków.

CreditInfo Group (Czechy)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu i krajowy numer identyfikacyjny.

Socure, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikowanie tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy, automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów, porównywanie selfie klienta ze zdjęciem w dokumencie oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia i adres IP, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, zdjęcia dokumentów potwierdzających tożsamość i adres, numer identyfikacji podatkowej, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu. Zdjęcia klienta z dokumentu tożsamości i zdjęcie selfie (jeśli zostało dostarczone).

Optin Data-BDMR (Francja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres i data urodzenia.

Profilia | Data Company (Francja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

OCR Labs Global Ltd. (Wielka Brytania), TransUnion (Hongkong, Stany Zjednoczone), Incode Technologies (Stany Zjednoczone); T Stamp, Inc. (Stany Zjednoczone), Persona Identities, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikowanie tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów, porównywanie selfie klienta ze zdjęciem w dokumencie i sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, numer identyfikacji podatkowej, dokumenty tożsamości (o ile dostarczono), zdjęcia potwierdzeń adresu, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu. Zdjęcia klienta z dokumentu tożsamości i zdjęcie selfie (jeśli zostało dostarczone).

BigDataCorp. (Brazylia, Meksyk)

Weryfikowanie tożsamości firm i osób fizycznych w Brazylii i Meksyku w celu zachowania zgodności z wymogami procedur Poznaj swojego klienta (KYC).

Numer rejestracyjny firmy, osobisty numer ewidencyjny.

Buro de Credito (Meksyk)

Weryfikowanie tożsamości firm w Meksyku w celu zachowania zgodności z wymogami procedur Poznaj swojego klienta (KYC).

Numer rejestracyjny firmy.

Explorium Inc., Stany Zjednoczone

Tożsamość firmy i konsumenta.

Imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Zignsec AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości oraz inne informacje dotyczące tożsamości.

Avantia Marketing Solutions, S.L. (Hiszpania), ZinkDirect SL (Hiszpania)

Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Rank One Computing Corporation (Stany Zjednoczone), iProov Limited (Wielka Brytania)

Weryfikowanie tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy. Porównywanie selfie klienta ze zdjęciem w dokumencie.

Zdjęcia klienta z dokumentu tożsamości i zdjęcie selfie (jeśli zostało dostarczone).

White Pages, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia i adres IP.

Pipl, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i data urodzenia.

Full Contact Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Adres e-mail

CRIF S.p.A (Włochy), Synectics Solutions Limited (Wielka Brytania), GB Group plc (Wielka Brytania), Graydon (Wielka Brytania), Capita Plc (Wielka Brytania), UK Data Limited (Wielka Brytania), ICC Information Limited (Wielka Brytania), Payment Trust Limited (Wielka Brytania), 192.com (Wielka Brytania), 192.com Limited (Wielka Brytania), i-CD Publishing (Wielka Brytania) Limited (Wielka Brytania), Experian Netherlands BV (Holandia), Experian Bureau de Credito SA (Hiszpania), Informa D&B SA (Hiszpania) oraz CRIBIS D&B S.r.l. (Włochy), Ellisphere (Francja), La Banque de France (Francja), LexisNexis Risk Solutions Ltd (Wielka Brytania), Focum Belgium BVBA (Belgia), Black Tiger Belgium NV/SA (Belgia), Asiakastieto (Finlandia), Creditsafe Norway AS (Szwecja, Norwegia)

Weryfikacja tożsamości i powiązań między klientem a jego rachunkiem bankowym lub kartą kredytową/debetową, pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (zwłaszcza w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub prania brudnych pieniędzy, pomoc w windykacji długów, zarządzanie kontami PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych.

Weryfikacja tożsamości, automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Należy pamiętać, że dane ujawnione tym agencjom mogą zostać zachowane przez odpowiednie biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej na potrzeby audytu oraz zapobiegania oszustwom.

(Więcej informacji można znaleźć w witrynach internetowych odpowiednich biur informacji kredytowej).

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, miejsce urodzenia, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, unikatowy identyfikator przedsiębiorstwa, źródła finansowania płatności, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i dane karty kredytowej/debetowej, a także ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji, informacje o spłacie konta kredytowego i w stosownych przypadkach NIP lub krajowy numer identyfikacyjny.

Callcredit plc. (Wielka Brytania), w tym baza danych SHARE administrowana przez firmę Callcredit, Experian Limited (Wielka Brytania), w tym bazy danych administrowane przez firmę Experian używane na potrzeby zbierania informacji handlowych oraz informacji o konsumentach, między innymi danych o zapytaniach kredytowych CAPS oraz danych o kontach kredytowych CAIS, Equifax Ltd (Wielka Brytania), w tym baza danych Insight administrowana przez firmy Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Wielka Brytania), Equifax Ibérica S.L. (Hiszpania), Transunion LLC

Weryfikacja tożsamości i powiązań między klientem a jego rachunkiem bankowym lub kartą kredytową/debetową, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (zwłaszcza w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie, w tym oszustw lub prania brudnych pieniędzy, pomoc w windykacji długów, zarządzanie kontami PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemu.

Weryfikacja tożsamości oraz bieżąca staranna analiza danych klienta (podmiotów prawnych i zarządu, zwierzchników, autoryzowanych użytkowników i właścicieli faktycznych).

  • Dostarczanie informacji i danych z rejestru przedsiębiorstw na potrzeby rejestrowania nowych podmiotów.
  • Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i zatwierdzania nowych i istniejących klientów.

Przeprowadzanie oceny ryzyka dotyczącego podmiotu w celu zapobiegania przestępstwom i wykrywania przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko klienta, adres, numer telefonu, imię i nazwisko autoryzowanego użytkownika, adres e-mail, ewentualnie krajowy numer identyfikacyjny, data urodzenia, czas zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, źródła finansowania płatności, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i dane karty kredytowej/debetowej, numer konta oraz ewentualnie informacje dotyczące danej transakcji, saldo konta, wszelkie informacje podane i użyte we wniosku o udostępnienie oferowanych w Wielkiej Brytanii produktów „Płatności za pośrednictwem witryny”, „Terminal wirtualny” i „PayPal Here” oraz źródło finansowania płatności użyte do zapłacenia za należące do użytkownika urządzenie z włączoną usługą „PayPal Here”.

DueDil Limited (Wielka Brytania)

Otrzymywanie danych firmy w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

Numer rejestracyjny firmy, nazwa i adres firmy, imiona i nazwiska, adresy i daty urodzenia dyrektorów.

Deltavista GmbH (Niemcy, Austria, Polska)

Szacowanie ryzyka związanego z adresem, weryfikacja tożsamości, pomoc w decyzjach dotyczących zdolności kredytowej klientów, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu.

CRIF GmbH (Niemcy), Informa Solutions GmbH (Niemcy)

Weryfikacja tożsamości, adresu i numeru telefonu oraz odzyskiwanie kontaktowych numerów telefonów i adresów.

Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej konsumentów.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, status konta, saldo konta oraz w przypadku gdy przekazanie takich informacji jest prawnie uzasadnione, także pewne dane o negatywnej historii konta klienta, w przypadku którego firma PayPal wystąpiła o sprawdzenie zdolności kredytowej na podstawie innej stosownej bazy danych, adres sieciowy, numer VAT/umsatzsteuerid oraz ewentualnie numer referencyjny dostawcy danych.

SCHUFA Holding AG (Niemcy), Infoscore Consumer Data GmbH (Niemcy) (Holandia)

Weryfikacja tożsamości i adresu, przeprowadzanie kontroli mających na celu wykrywanie nieudanych płatności za pomocą polecenia zapłaty oraz zapobieganie im. Sprawdzanie powiązań między klientem a jego rachunkiem bankowym oraz określanie zdolności kredytowej.

Wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, płeć, dane rachunku bankowego (w tym numer IBAN i kod BIC), informacje z rachunku bankowego na temat nieudanych płatności za pomocą polecenia zapłaty, informacje na temat negatywnej historii konta.

Creditreform Berlin Wolfram KG (Niemcy), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Niemcy), Axesor (Hiszpania), Ignios (Portugalia), UC AB (Szwecja), Dynamic Business Information Limited (Wielka Brytania), Trillium (Stany Zjednoczone)

Określanie zdolności kredytowej klientów i handlowców. Przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy, oraz przeprowadzanie testów usprawnień procesu weryfikacji.

Nazwa (w tym nazwy, pod którymi prowadzona jest działalność), adres, adres e-mail, numer telefonu, unikatowy identyfikator przedsiębiorstwa.

World-Check (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości.

Wszystkie informacje o koncie.

Global Data Corporation (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail.

RSA Security Inc. (Stany Zjednoczone) i RSA Security Ireland Limited (Irlandia)

Weryfikacja tożsamości.

Wszystkie informacje o koncie.

Mitek Systems B.V. (dawniej ID CHECKER.NL B.V.) (Holandia) (Irlandia)

Weryfikacja tożsamości, automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług, szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, dokument tożsamości, potwierdzenie adresu, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu.

Aristotle International, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Creditinfo Decision (Czechy) oraz DecisionMetrics Limited (Wielka Brytania)

Uzyskanie pomocy przy ocenie ryzyka związanego z handlowcem.

Wszystkie informacje o koncie handlowca.

ThreatMetrix Inc. (Stany Zjednoczone)

Pozyskiwanie informacji o ryzyku związanym z adresem IP i urządzeniem, z którego klient uzyskuje dostęp do systemu PayPal.

Adres IP oraz informacje o urządzeniu (identyfikator urządzenia, adres IP użytkownika i pliki cookie). Adres e-mail i inne informacje zebrane podczas zakładania konta.

TeleSign Corporation (Stany Zjednoczone, Belgia), Telesign UK Ltd. (Wielka Brytania), Telesign d.o.o. (Serbia)

Telefoniczna usługa uwierzytelniania. Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

AddressDoctor GmbH (Niemcy)

Zmiana struktury danych adresowych na znormalizowany format.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail.

Deutsche Post Direkt GmbH (Niemcy), AZ Direct GmbH (Niemcy), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Niemcy)

Sprawdzanie i zmiana struktury danych adresowych na znormalizowany format oraz weryfikacja imienia i nazwiska oraz adresu.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail.

Mitek Systems Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikowanie zdjęć dokumentów tożsamości, porównywanie selfie klienta ze zdjęciem w dokumencie i szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, NIP (numer ubezpieczenia społecznego), dokumenty i zdjęcia potwierdzające tożsamość (jeśli zostały dostarczone), własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu. Zdjęcia klienta z dokumentu tożsamości i zdjęcie selfie (jeśli zostało dostarczone).

Jumio Inc (Stany Zjednoczone)

Przechwytywanie i weryfikowanie dokumentów tożsamości i adresów; porównywanie selfie klienta ze zdjęciem w dokumencie; szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Wszystkie dane zapisane w dokumentach tożsamości i dokumentach potwierdzających adres klienta. Zdjęcia klienta z dokumentu tożsamości i zdjęcie selfie (jeśli zostało dostarczone).

Au10tix Limited (Cypr)

Weryfikowanie tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów, porównywanie selfie klienta ze zdjęciem w dokumencie i sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, numer identyfikacji podatkowej, dokumenty tożsamości (o ile dostarczono), zdjęcia potwierdzeń adresu, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu. Zdjęcia klienta z dokumentu tożsamości i zdjęcie selfie (jeśli zostało dostarczone).

Telovia SA (Luksemburg)

Potwierdzanie tożsamości i procedury „Know Your Customer” („Poznaj swojego klienta”) przeprowadzane w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dokument tożsamości i potwierdzenie adresu.

Syniverse Technologies, LLC (Stany Zjednoczone)

Potwierdzanie numerów telefonów i kontrole jakości danych w odniesieniu do numerów telefonów. Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Signicat AS (Norwegia)

Weryfikacja i poświadczanie tożsamości.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości.

ArkOwl LLC (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja adresu e-mail.

Adres e-mail.

Fraudscreen Ltd (Wielka Brytania)

Ocena poziomu ryzyka dotyczącego oszustw.

Imię i nazwisko, identyfikator klienta, data urodzenia, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, szczegółowe informacje i okoliczności dotyczące prowadzenia konta, istotne informacje dotyczące transakcji, informacje dotyczące podejmowanych decyzji i wszelkie informacje podane i użyte we wniosku o udostępnienie produktów oferowanych w Wielkiej Brytanii.

Trustev Ltd (Irlandia)

Identyfikacja osoby na podstawie danych z serwisów społecznościowych, powiązań i danych uwierzytelniających.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer konta.

Tracesmart Ltd (Wielka Brytania)

Identyfikacja klientów, pomoc w wykrywaniu przypadków, zapobieganiu przypadkom i likwidowaniu skutków oszustw lub innych działań niezgodnych z prawem oraz wykrywanie przypadków, zapobieganie przypadkom i likwidacja skutków naruszeń obowiązujących zasad lub odpowiednich umów z użytkownikiem. Ocena usprawnień procesu weryfikacji.

Zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

MaxMind, Inc. (Stany Zjednoczone)

Wykrywanie oszustw.

Wszystkie informacje o koncie, adres IP i dane karty kredytowej.

Future Route Ltd (Wielka Brytania)

Analizy danych księgowych użytkowników komercyjnych na potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka kredytowego w czasie rzeczywistym.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i data urodzenia.

Kount, Inc. (Stany Zjednoczone)

Wykrywanie oszustw na potrzeby globalnego przetwarzania płatności.

Imię i nazwisko, adres, informacje o aktywności na urządzeniu oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Artefacts Solutions LLC (Stany Zjednoczone)

Wykrywanie oszustw i ograniczanie ryzyka związanego z przetwarzaniem transakcji.

Skrócony numer karty, kwota transakcji, współczynnik obciążeń zwrotnych, współczynnik kredytowy i współczynnik odrzuceń.

Experian Information Solutions, Inc. (Stany Zjednoczone, Dania, Norwegia, Holandia)

Weryfikacja tożsamości, pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej klientów, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy.

Należy pamiętać, że dane ujawnione tym agencjom mogą zostać zachowane przez odpowiednie biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej na potrzeby audytu oraz zapobiegania oszustwom.

Imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia, nazwa przedsiębiorstwa, firma przedsiębiorstwa, numer identyfikacji podatkowej, służbowy numer telefonu.

Trulioo Information Services, Inc. (Stany Zjednoczone), EDM BV (Holandia)

Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości oraz inne informacje dotyczące tożsamości.

Aire Labs Limited (Wielka Brytania), DueDil Limited (Wielka Brytania), Creditsafe (Wielka Brytania), Creditsafe Business Solutions Limited (Wielka Brytania), Creditsafe USA Inc. (Stany Zjednoczone), Creditsafe Deutschland GMBH (Niemcy), Solvabilite Enterprise (Francja), Creditsafe I Sverige AB (Szwecja), Creditsafe Ireland Limited (Irlandia), Creditsafe (Szwecja), Safe Information Group NV (Holandia), Yodlee Inc. (Stany Zjednoczone), Imagini Europe Limited (notowana jako VisualDNA) (Wielka Brytania), Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Wielka Brytania), Company Watch Limited (Wielka Brytania), The Sage Group plc (Wielka Brytania), Xero (Wielka Brytania), Ethoca Limited (Kanada), Xero Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości, weryfikacja powiązań między klientem i jego rachunkiem bankowym lub kartą kredytową/debetową, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta.

Weryfikacja tożsamości oraz bieżąca, staranna analiza danych klienta (podmiotów prawnych i zarządu, zasad, autoryzowanych użytkowników i właścicieli faktycznych).

Dostarczanie informacji i danych z rejestru przedsiębiorstw na potrzeby rejestrowania nowych podmiotów.

Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i zatwierdzania nowych i istniejących klientów.

Przeprowadzanie oceny ryzyka dotyczącej podmiotu w celu zapobiegania przestępstwom i wykrywania przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer paszportu lub numer innego oficjalnego dokumentu tożsamości. Okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorstwa, w tym firmy, pod którymi prowadzona jest działalność, adres przedsiębiorstwa, numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorstwa lub inny numer identyfikacyjny, taki jak numer rejestracyjny firmy oraz właściciele, właściciele faktyczni i ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa. Imiona i nazwiska, adresy i daty urodzenia dyrektorów. Źródło finansowania płatności, w tym dane rachunku bankowego i ewentualnie karty kredytowej/debetowej, oraz ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji. Wszystkie informacje przesłane podczas rejestracji w celu uzyskania produktu lub skorzystania z funkcji konta (w tym informacje uzyskane z serwisów społecznościowych lub dane dotyczące reputacji dostępne online).

National Credit Bureau (Rosja)

Otrzymywanie danych firmy w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności. Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta.

Numer rejestracyjny firmy, nazwa, adres prowadzenia działalności, imiona i nazwiska, adresy oraz daty urodzenia dyrektorów, nazwy, pod którymi firma prowadzi działalność, listy spółek, w których działalność są zaangażowani wspomniani dyrektorzy, oraz data założenia/rejestracji spółki.

Focum Solutions B.V. (Holandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer i typ dokumentu tożsamości oraz numer telefonu.

ID Scan Biometrics Ltd (Wielka Brytania); ID Scan Research Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (Turcja); GB Group Plc (Wielka Brytania); Idology, Inc (Stany Zjednoczone)

Weryfikowanie tożsamości, automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów, sprawdzanie oryginalności dokumentów, porównywanie selfie klienta ze zdjęciem w dokumencie i wykrywanie falsyfikatów. Szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, numer identyfikacji podatkowej, dokumenty tożsamości, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu. Zdjęcia klienta z dokumentu tożsamości i zdjęcie selfie (jeśli zostało dostarczone).

Paycasso Verify Limited (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Zdjęcia klienta i dokumentów przekazane przez klienta, w tym wszystkie zawarte w nich informacje. Informacje z osadzonego w dokumencie układu RF (w odpowiednich przypadkach).

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Wielka Brytania), LexisNexis Risk Solutions (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy, oraz pomoc w uwierzytelnianiu klienta.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu. Zdjęcia klienta i dokumentów przekazane przez klienta, w tym wszystkie zawarte w nich informacje. Numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu.

QGen Limited (Malta)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Zdjęcia klienta i dokumentów przekazane przez klienta, w tym wszystkie zawarte w nich informacje.

SmartKYC Ltd (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres i data urodzenia.

Dun & Bradstreet Limited (Wielka Brytania), Dun & Bradstreet, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Global Data Consortium, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu. Numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu.

CRIF GmbH (Austria), CRIF Ltd (Szwajcaria), CRIF AG (Szwajcaria), CRIF SO. Z O.O. (Polska)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

UPC BVK (Belgia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Regulatory Data Corporation (Stany Zjednoczone), Livingston International (Kanada), LSSI Europe Ltd (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy, przeszukiwanie list obserwacyjnych i sprawdzanie ewentualnego negatywnego nagłośnienia przez media.

Nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko osoby fizycznej, adres, numer telefonu.

Soliditet AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Blue Shape SRL (Włochy)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu.

PostNL (Holandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Compta S.A. (Portugalia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Global Business Register Limited, prowadzi działalność pod nazwą Kyckr (Irlandia)

Weryfikacja tożsamości oraz bieżąca, staranna analiza danych klienta.

Dostarczanie informacji i danych z rejestru przedsiębiorstw na potrzeby rejestrowania nowych klientów.

Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i potwierdzania nowych i istniejących klientów.

Przeprowadzanie oceny ryzyka dotyczącego klienta. Przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, numer identyfikacji podatkowej lub inny oficjalny numer identyfikacyjny, dokument tożsamości, potwierdzenie adresu, status prawny, nazwa przedsiębiorstwa, znane aliasy, nazwa handlowa, numer telefonu, właściciele, właściciele faktyczni i ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa. Imiona i nazwiska, adresy i daty urodzenia dyrektorów.

.

Simunix Ltd (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Royal Mail Group Ltd (Wielka Brytania)

Sprawdzanie i zmiana struktury danych adresowych na znormalizowany format oraz weryfikacja imienia i nazwiska oraz adresu.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numery telefonów.

Credit Kudos Limited (Wielka Brytania)

Ocena poziomu ryzyka dotyczącego oszustw lub ryzyka kredytowego, weryfikacja dochodów i wydatków.

Imię i nazwisko, identyfikator klienta, data urodzenia, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, szczegółowe informacje i okoliczności dotyczące prowadzenia konta, istotne informacje dotyczące transakcji, informacje dotyczące podejmowanych decyzji i wszelkie informacje podane i użyte we wniosku o udostępnienie produktów oferowanych w Wielkiej Brytanii.

Acton International Ltd (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu. Numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu.

Bisnode Norge AS (Norwegia), Bisnode Finland Oy (Finlandia), Infobel (Francja), B&C Technologies (Francja), Bisnode Belgium NV/SA (Belgia), Bisnode Deutschland GmbH (Niemcy), Deltavista International AG (Szwajcaria), CDDN — Communicatie Data Diensten Nederland (Holandia)

Weryfikowanie tożsamości, pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej klientów, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu.

Bisnode Danmark A/S (Dania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu i numer PESEL.

Bisnode Sverige AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu i szwedzki numer identyfikacyjny.

KAPITOL S.A. / NV (Belgia), Orange Espagne S.A.U, SDS (Holandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

Dataxcel Ltd. (Irlandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres i data urodzenia. Numer identyfikacji podatkowej i krajowy numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy).

Telefónica SA (Hiszpania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, data założenia konta i numer telefonu.

FrescoData LLC (Stany Zjednoczone), Opplysningen 1881 AS (Norwegia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

Precision Marketing Information Ltd. (Irlandia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko oraz adres.

Liteshell Holdings Ltd (Rosja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i krajowy numer identyfikacyjny.

Infocore, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres i data urodzenia.

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz historii kredytowej klientów i potencjalnych klientów.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, krajowy numer identyfikacyjny, numer telefonu, zdjęcia dokumentów wydanych przez organ administracji państwowej: paszportów, dowodów tożsamości i praw jazdy.

Neustar Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie; określenie optymalnego czasu na rozmowy telefoniczne z klientami dotyczące odbierania należności.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP i numer identyfikacyjny dokumentu.

Tradle Inc (Stany Zjednoczone)

Otrzymywanie danych klienta w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności. Weryfikacja tożsamości, automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, miejsce urodzenia, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, unikatowy identyfikator przedsiębiorstwa, źródła finansowania płatności, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i dane karty kredytowej/debetowej, a także ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji i kod podatkowy. Dokumenty potwierdzające tożsamość i adres oraz własność źródła finansowania płatności.

BankID (Szwecja), Zetes SA (Belgia), SK ID Solutions AS (Estonia), iDIN B.V. (Holandia), Nets DanID AS (Dania), BankID Norge AS (Norwegia), D-Trust GmbH (Niemcy), Verimi GmbH (Niemcy), Yes.com (Niemcy), Electronic Identification S.L. (Hiszpania), iTSME Belgian Mobile ID SA/NV (Belgia), Evry AS (Norwegia)

Weryfikacja tożsamości.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego / krajowy numer identyfikacyjny.

Synnex-Concentrix Limited (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka i zapewnianiem zgodności z przepisami.

BBB.org (Stany Zjednoczone)

Dostarczanie informacji i danych biznesowych na potrzeby rejestrowania nowych klientów.

Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i potwierdzania nowych i istniejących klientów.

Przeprowadzanie oceny ryzyka dotyczącego klienta. Przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy, oraz w celu przestrzegania wymogów w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

Nazwa przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres URL i inne dodatkowe informacje na temat przedsiębiorstwa, takie jak (bez ograniczeń) imię i nazwisko osoby do kontaktu, kategoria działalności, ocena BBB.

AgFe LLP (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie analiz statystycznych, badań i testów dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemów. Usługi doradztwa finansowego, zwłaszcza w kontekście podejmowania decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (w tym w szczególności w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy, oraz pomoc w windykacji długów.

Nazwa przedsiębiorstwa, w tym nazwy firmy, pod którymi prowadzona jest działalność („prowadzący działalność jako”), adres przedsiębiorstwa, numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorstwa lub inny urzędowy numer identyfikacyjny, taki jak numer rejestracyjny firmy, właściciele, dyrektorzy i właściciele faktyczni przedsiębiorstwa. Imiona i nazwiska, adresy i daty urodzenia dyrektorów. Imię i nazwisko, adres oraz data urodzenia osoby składającej wniosek o utworzenie konta PayPal. Wszystkie informacje przesłane podczas składania wniosku o dostęp do produktu lub funkcji konta.

Orange S.A. (Francja), Free Mobile (Francja), Bouygues Telecom (Francja), T-Mobile Polska S.A. (Polska), Orange Espagne SAU (Hiszpania), Orange Polska S.A. (Polska), Vodafone España, S.A.U and Vodafone Ono, S.A.U (Hiszpania), Swisscom (Schweiz) AG (Szwajcaria), Telefónica UK Limited (Wielka Brytania), Hutchison 3G UK Ltd (Wielka Brytania), JT (Jersey) Limited (Jersey), Voxbone (Belgia)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu w celu zapobiegania oszustwom oraz kontaktowanie się z klientami (telefonicznie i przez wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Niemcy)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu w celu zapobiegania oszustwom oraz kontaktowanie się z klientami (telefonicznie i przez wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Vodafone (Wielka Brytania)

Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer IMEI urządzenia mobilnego, data założenia konta, adres IP, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i weryfikacją tożsamości.

Jersey Telecom (Jersey)

Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i weryfikacją tożsamości.

iConectiv (Stany Zjednoczone)

Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i weryfikacją tożsamości.

DNB ID Solutions AS (Norwegia)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Informacje dotyczące dokumentu tożsamości, w tym informacje w formie elektronicznej zapisane w paszportach biometrycznych (jeśli zostały zapewnione przez klienta).

IdentityMind Global, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, data założenia konta, dokument tożsamości (o ile został dostarczony przez klienta).

EZMCOM, Inc (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości, wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, numer identyfikacji podatkowej, dokumenty tożsamości (o ile dostarczono), zdjęcia potwierdzeń adresu, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu.

Ocrolus, Inc. (Stany Zjednoczone)

Ocena sytuacji finansowej i zapobieganie oszustwom.

Zdjęcia wyciągów bankowych i dokumentów tożsamości dostarczone przez klientów.

Scanovate Ltd (Izrael), OriginID (Nowa Zelandia), Idenfy (Litwa), IDnow GmbH (Niemcy), Bluink Ltd. (Kanada),

Acuant, Inc. (Stany Zjednoczone); IDMerit (Stany Zjednoczone); Cambridge Blockchain, Inc. (Stany Zjednoczone); Trusona, Inc. (Stany Zjednoczone); Element, Inc. (Stany Zjednoczone); IDEMIA (Stany Zjednoczone, Francja); FaceTec, Inc. (Stany Zjednoczone); Data Zoo Limited (Australia); Yoti Ltd. (Wielka Brytania); Veriff OU (Estonia); TruePic, Inc. (Stany Zjednoczone)

Uwierzytelnianie zdjęć dokumentów tożsamości; rozpoznawanie dokumentów; porównywanie selfie klienta ze zdjęciem w dokumencie; testowanie funkcji uwierzytelniania; potwierdzanie instrumentów finansowania płatności; przechwytywanie danych. Szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dokumenty tożsamości, zdjęcie potwierdzenia adresu, numer identyfikacji podatkowej lub inne dokumenty wymagane przez PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu. Zdjęcia klienta z dokumentu tożsamości i zdjęcie selfie (jeśli zostało dostarczone).

Transunion International UK Limited (wcześniej Callcredit plc.), w tym baza danych SHARE administrowana przez firmę Transunion, Experian Limited, w tym bazy danych administrowane przez firmę Experian używane na potrzeby zbierania informacji handlowych oraz informacji o konsumentach, między innymi danych o zapytaniach kredytowych CAPS oraz danych o kontach kredytowych CAIS, Equifax Ltd (Wielka Brytania), w tym baza danych Insight administrowana przez firmy Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Wielka Brytania), Equifax Ibérica S.L. (Hiszpania), Transunion LLC, Transworld Services (Chile), Fidelitas (Argentyna), World Box Limited (Wielka Brytania), Assessbr Ltd, Risk Consult Limited, Cristal Credit International, Cheers Interactive, Eurocredit, ASNEF-Equifax, Servicos de Information Sobre, Solvencia y Credito S.L. (Hiszpania), Data Zoo (Europa)

Weryfikacja tożsamości i powiązań między klientem a jego rachunkiem bankowym lub kartą kredytową/debetową, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (zwłaszcza w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy, pomoc w windykacji długów, zarządzanie kontami PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemu.

Imię i nazwisko klienta, adres, numer telefonu, imię i nazwisko autoryzowanego użytkownika, adres e-mail, ewentualnie krajowy numer identyfikacyjny, data urodzenia, czas zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, źródła finansowania płatności, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i dane karty kredytowej/debetowej, numer konta oraz ewentualnie informacje dotyczące danej transakcji, informacje o spłacie konta kredytowego, saldo konta, wszelkie informacje podane i użyte we wniosku o udostępnienie oferowanych w Wielkiej Brytanii produktów „Płatności za pośrednictwem witryny”, „Terminal wirtualny” i „PayPal Here” oraz źródło finansowania płatności użyte do zapłacenia za należące do użytkownika urządzenie z włączoną usługą „PayPal Here”.

IDology Inc. (Stany Zjednoczone), iovation Inc (Stany Zjednoczone), Whitepages, Inc (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości, uwierzytelnianie, zapobieganie oszustwom.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, adres IP, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres oraz wszelkie inne dane wymagane do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami lub udzieleniem kredytu.

Capita Identity (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka i zapewnianiem zgodności z przepisami.

DUO Security (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

IDM Global Inc.

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka i zapewnianiem zgodności z przepisami.

KYC SiteScan

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko oraz adres.

PhishMe (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail.

Sift Science (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, identyfikator UUID organizacji, informacje o posiadaczu karty (numer karty), dane transakcji CNP (lokalizacja, czas, kwota, numer referencyjny).

Xero (Wielka Brytania)

Pomoc w zarządzaniu rachunkowością.

Nazwa handlowca, adres, adres e-mail.

Deltavista GmbH (Niemcy, Austria, Polska)

Szacowanie ryzyka związanego z adresem, weryfikacja tożsamości, pomoc w decyzjach dotyczących zdolności kredytowej klientów, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu.

UC (Szwecja)

Weryfikacja zdolności kredytowej.

Imię i nazwisko, nazwa handlowa, adres.

Skatteverket SPAR (Szwecja), Skattekontoret Folkeregiste (Norwegia)

CPR-kontoret (Dania), fińska Agencja transportu i komunikacji (Finlandia), fińskie Biuro ds. cyfrowych danych dotyczących ludności (Finlandia)

Weryfikacja tożsamości.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości.

Credify Informationsdienstleistungen Gmbh (Austria), Geomatic A/s (Dania), Cartegie (Francja), MediaPost (Francja), Smart Data Services BV (Holandia), Iper Direkte AS (Norwegia), Optimia Data Enrichment, S.L. (Hiszpania), Cedar Rose Int. Services Ltd. (Cypr)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

SFR – Société française du radiotelephone (Francja), PN Data S.A.S. (Francja), Solocal S.A. (Francja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu.

WindTre Mobile (Włochy)

Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu w celu zapobiegania oszustwom oraz kontaktowanie się z klientami (telefonicznie i przez wiadomości SMS).

Imię i nazwisko, adres, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Adroiti Technologies (Litwa, Stany Zjednoczone), Equinix (Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone)

Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres i numer telefonu.

Microsoft Ireland Operations Ltd. (Irlandia), Amazon Web Services EMEA SarL (Luksemburg), Basefarm AS (Norwegia)

Weryfikacja tożsamości i uwierzytelnianie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego / krajowy numer identyfikacyjny.

3. Produkty finansowe

Argus Information and Advisory Services (Stany Zjednoczone), FIS Avantguard LLC (Stany Zjednoczone)

Analizy finansowe, rozwiązania do oceniania i usługi doradcze.

Imię i nazwisko, kwota płatności i numer czeku.

La Poste (Francja)

Rozwiązywanie problemów technicznych i rozstrzyganie roszczeń użytkowników (jeśli handlowiec oferuje usługę PayPal za pośrednictwem rozwiązania płatniczego firmy La Poste).

Wszelkie informacje o koncie niezbędne do rozwiązania problemu lub rozstrzygnięcia roszczenia.

Santander UK Cards Limited (Wielka Brytania)

Prowadzenie wspólnych kampanii marketingowych PayPal Credit i karty PayPal Mastercard, modelowanie algorytmów ryzyka, egzekwowanie warunków korzystania z kredytu PayPal i karty PayPal Mastercard.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i informacje o koncie (w tym w szczególności o statusie konta).

PrePay Technologies Limited (notowana jako PrePay Solutions) (Wielka Brytania)

Prowadzenie wspólnych kampanii marketingowych karty przedpłaconej PayPal, modelowanie algorytmów ryzyka i zagrożenia oszustwem, egzekwowanie warunków korzystania z karty przedpłaconej PayPal.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia i informacje o koncie.

Société Générale (Francja), La Banque Postale (Francja), BNP Paribas (Francja) oraz Crédit Mutuel (Francja)

W celach rozliczeniowych.

Wyłącznie w przypadku handlowców korzystających z usługi PayPal za pośrednictwem rozwiązania płatniczego partnera: identyfikator handlowca, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal oraz data zamknięcia konta PayPal (stosownie do sytuacji).

Findomestic Banca (Włochy), Cetelem S.A., Cofidis (Francja) oraz Cofinoga S.A. (Francja)

Rejestracja karty kredytowej wydanej przez firmę kredytową na koncie PayPal użytkownika oraz przetwarzanie żądań uzupełniania środków złożonych przez tego samego użytkownika.

Imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia (w zależności od sytuacji), numer oraz data ważności karty kredytowej, 3-cyfrowy kod CVV2/CVC2 karty (w zależności od sytuacji), kwota żądania finansowania płatności oraz wszelkie informacje o koncie potrzebne do rozstrzygnięcia kwestii dotyczących oszustw lub sporów.

Cofidis (Francja)

Przetwarzanie płatności, wykrywanie oszustw i rozstrzyganie sporów w przypadku transakcji dokonywanych za pośrednictwem firmy Cofidis.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy i adres rozliczeniowy, numer telefonu, data założenia konta, liczba płatności otrzymanych od zweryfikowanych użytkowników systemu PayPal, dane dotyczące weryfikacji klienta pod kątem posiadania rachunku bankowego, szczegóły transakcji i nieudanych płatności.

Deloitte Consulting Inc. (Stany Zjednoczone)

Usługi wsparcia i doradztwa finansowego.

Imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy, adres klienta lub firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu, numer konta, saldo konta, data utworzenia konta, rodzaj podmiotu prawnego, obywatelstwo.

Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) (Francja)

Powiadamianie o nadmiernym zadłużeniu.

Imię i nazwisko oraz informacje o koncie i historii kredytowej.

4. Spółki handlowe

Good Hood GmbH

Zarządzanie programem wzajemnych poleceń.

Adres e-mail.

Royal Mail Group Plc. (Wielka Brytania) oraz Pitney Bowes Inc. (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług automatycznego drukowania etykiet dla sprzedających korzystających z usług PayPal, w celu ułatwienia realizacji usług pocztowych i dostawczych.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Packlink Shipping S.L. (Hiszpania)

Umożliwienie sprzedającym zakupu etykiet wysyłkowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres kupującego, numer telefonu kupującego, lista transakcji gotowych do wysyłki, wartość transakcji gotowych do wysyłki, informacje o przedmiocie.

Trustwave (Stany Zjednoczone) (Wielka Brytania)

Świadczenie dostosowanych usług i pomocy handlowcom korzystającym z systemu PayPal i pomaganie im w uzyskaniu zgodności ze standardem PCI DSS.

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer konta PayPal.

Stubhub Services S.à.r.l. (Luksemburg)

Na potrzeby spełnienia wymogów firmy w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i posiadania odpowiednich informacji o kliencie.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, narodowość oraz numer paszportu lub przyjętego w danym kraju dokumentu tożsamości.

Harrow Council (Wielka Brytania)

Wypłata środków na rzecz beneficjentów korzystających z systemu PayPal.

Wszystkie informacje o koncie.

Cloud IQ (Wielka Brytania)

Telesprzedaż i obsługa klientów biznesowych.

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i dane karty płatniczej.

Borderlinx (Wielka Brytania)

Świadczenie niestandardowych usług, w tym usług pomocy, na rzecz klientów biznesowych korzystających z systemu PayPal.

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i dane karty płatniczej.

WebInterpret (Francja)

Pomoc dla klientów biznesowych korzystających z usług PayPal.

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i dane karty płatniczej.

Apple Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz kontrole związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zapobieganiem przestępstwom i wykrywaniem przestępstw, w tym oszustw.

Imię, nazwisko, adres e-mail, informacje o tym, czy adres e-mail został zweryfikowany, numer telefonu, adres, typ konta, status konta, data założenia konta, informacje o tym, czy klient dokonał zakupów za pomocą systemu PayPal w ciągu ostatnich 30 dni (tak albo nie), informacje o tym, czy dane rozliczeniowe uległy zmianie w ciągu ostatnich 30 dni (tak albo nie).

Schenker (Szwecja)

Ułatwienie wysyłki sprzedanych/zakupionych w witrynie przedmiotów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

DHL (Szwecja)

Ułatwienie wysyłki sprzedanych/zakupionych w witrynie przedmiotów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Sello (Szwecja)

Obsługa większych sprzedawców, obsługa sprzedaży, zarządzanie zbiorczymi aukcjami i zamówieniami.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, alias.

Twilio Inc (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości klienta i kontaktowanie się przez telefon, SMS lub za pomocą innych komunikatorów.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail.

Sutherland Global Services Inc. (Stany Zjednoczone i Filipiny)

Umożliwienie dostępu do telefonicznej i internetowej obsługi klienta oraz świadczenie usług marketingowych.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, skrócone oraz ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

Nuance Communications Inc. (Stany Zjednoczone)

Kalibracja i optymalizacja rozpoznawania mowy na potrzeby telefonicznej obsługi klienta.

Nagrania próbek rozmów z obsługą klienta, które mogą zawierać niektóre lub wszystkie informacje o koncie przekazywane podczas rozmowy.

ICT Group Inc. (Stany Zjednoczone)

Zapewnianie i ułatwianie telefonicznej obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i numer konta PayPal.

Lithium Technologies Inc. (Stany Zjednoczone) (znane również jako Khoros, LLC.)

Świadczenie usług wynikających z kontaktów klientów z firmą PayPal w mediach społecznościowych.

Dane przekazywane przez klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwy w mediach społecznościowych, skrócone i ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

Attensity Europe GmbH

Świadczenie usług wynikających z kontaktów klientów z firmą PayPal w mediach społecznościowych.

Dane przekazywane przez klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwy w mediach społecznościowych, skrócone i ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

ILinc Communications, Inc. (Stany Zjednoczone)

Dostarczanie seminariów internetowych dla handlowców na platformie firmy ILinc.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail handlowca.

ePerformax Contact Centers & BPO (Stany Zjednoczone)

Obsługa klienta w zakresie płatności na całym świecie.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, skrócone oraz ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

CallPoint New Europe EAD dba TELUS International Europe (Bułgaria)

Obsługa zwrotu kosztów odesłania przedmiotu.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer transakcji PayPal, informacje dotyczące zwrotu (kategoria zwracanego przedmiotu, przyczyna zwrotu, kwota zwrotu, waluta, kraj zwrotu, typ zwrotu) i kopie dokumentów wysyłkowych.

Key Performance Group SAS (Francja)

Obsługa programu polecania użytkowników PayPal.

Imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator klienta i informacje o transakcji związane z premiami za polecenie.

New Relic, Inc. (Stany Zjednoczone)

Analiza danych na potrzeby globalnego rozwiązywania problemów ze świadczeniem usługi.

Rejestrowanie danych i zagregowanych danych dotyczących działania usługi.

PagerDuty, Inc. (Stany Zjednoczone)

Globalne powiadamianie odpowiednich techników o nadchodzących wiadomościach e-mail.

Temat wiadomości e-mail dotyczącej problemu.

Sumo Logic, Inc. (Stany Zjednoczone)

Analiza danych na potrzeby globalnego rozwiązywania problemów ze świadczeniem usługi.

Rejestrowanie danych i zagregowanych danych dotyczących działania usługi.

IPSA International

Obsługa dochodzeń w sprawie podejrzanych działań związanych z praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub nieprzestrzeganiem globalnych sankcji oraz składanie odpowiednich raportów do regulatorów rynku.

Imię i nazwisko, aliasy, adres, adres e-mail, numery telefonu, strefa czasowa, numer paszportu, narodowość, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, numer prawa jazdy, numer ubezpieczenia społecznego lub inny krajowy numer identyfikacyjny, dane dotyczące transakcji i aktywności na koncie, źródło finansowania płatności (numer rachunku bankowego, karty kredytowej).

CCC Leipzig (Niemcy)

CCC GmbH (Niemcy)

Outsourcing obsługi klientów na rynku niemieckim w zakresie operacji globalnych.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane finansowe, w tym dane rachunku bankowego oraz historia transakcji kartami debetowymi i kredytowymi, dane biznesowe, w tym adresy URL, numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacyjny podatnika, numer identyfikacyjny pracodawcy, adres IP.

Szczegóły dotyczące kontrahenta.

Telus International Europe

Centrum obsługi klienta — sprawdzanie przyczyn braku aktywności i badanie wszelkich problemów technicznych lub awarii.

Imię i nazwisko, numer telefonu, typ użytkownika (na podstawie liczby transakcji), adres e-mail, historyczne dane techniczne użytkownika.

24/7 (Filipiny)

Czat internetowy i pozyskiwanie nowych kontaktów do potencjalnych klientów.

Informacje podane przez klienta, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail oraz historie poprzednich rozmów.

Teleperformance SE (Niemcy) (Malezja)

Obsługa pytań klientów firmy za pośrednictwem telefonu, czatu i wiadomości e-mail.

Wszystkie informacje dotyczące konta.

Kundo (Szwecja)

Obsługa klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numery IP oraz cała zawartość wiadomości e-mail.

Servit (Szwecja)

Obsługa klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numery IP oraz cała zawartość wiadomości e-mail.

Livechat (Polska)

Czat internetowy i pozyskiwanie nowych kontaktów do potencjalnych klientów.

Informacje podane przez klienta, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail oraz historie poprzednich rozmów.

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Włochy, Irlandia), Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Włochy, Irlandia), Giesecke+Devrient Mobile Security Iberia S.A. (Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Włochy, Irlandia)

Wytwarzanie i wysyłanie kart debetowych.

Imię i nazwisko, adres wysyłkowy, numer karty, data ważności karty, kod CVV/CVC2, szyfrowany kod PIN karty.

Aplazame SL. (Hiszpania)

Usługi kredytowe.

Imię i nazwisko, adres e-mail, typ konta, istotne informacje dotyczące transakcji.

Notive B.V. (Holandia)

Ułatwianie rejestracji handlowców i realizacji transakcji.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, identyfikator urządzenia.

Facebook Inc (Stany Zjednoczone)

Ułatwianie przetwarzania płatności dokonywanych w serwisie Facebook na rzecz wspólnych klientów firm Facebook i PayPal.

Imię i nazwisko klienta, adres e-mail, historia konta i transakcji.

Matrix Global Services EAD (Bułgaria)

Świadczenie usług ubezpieczeniowych klientom firmy PayPal, którzy ubiegają się o finansowanie dla firm. Świadczenie usług zarządzania, zarządzania ryzykiem oraz badawczych i rozwojowych, świadczenie usług wdrożeniowych i pomocy technicznej w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.

Nazwa handlowca, adres handlowca, numer rejestracyjny firmy, dane członków zarządu, dane finansowe firmy, nazwa firmy, numer telefonu, kod pocztowy, adres e-mail i identyfikator PayPal.

Land Registry Office (Wielka Brytania)

Potwierdzanie adresu fizycznego.

Adres.

AccountScore Limited (Wielka Brytania), Consents Online (Wielka Brytania)

Oferowanie rozwiązań otwartej bankowości na platformie Ezbob.

Dane transakcji na rachunku bankowym i numer rachunku lub numer rozliczeniowy są przechowywane w osobnym systemie danych.

SendGrid Inc (Stany Zjednoczone)

Umożliwienie komunikacji pocztą e-mail z klientem w zakresie wiadomości dotyczących transakcji i wiadomości marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer referencyjny kredytu, nazwa firmy, faktura maklera, nazwa firmy maklerskiej, numer rachunku bankowego, numer rozliczeniowy, kwota prowizji, forma płatności i ostatnie cztery cyfry.

Interactions Inc (Stany Zjednoczone)

Wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail i wiadomości SMS do klientów.

Imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, adres, numer telefonu, dane firmy.

Logical Glue Limited (Wielka Brytania)

Umożliwianie działania systemu budowania modeli i podejmowania decyzji z kryteriami odrzucania i polecania finansowania płatności.

Numer referencyjny firmy, imię i nazwisko, data urodzenia, adres, miesięczna kwota płatności.

Impetus Technologies Inc (Stany Zjednoczone), Parkar Consulting Services (Stany Zjednoczone), Blue Ally (Stany Zjednoczone)

Powiększanie zasobów dla partnerów firmy PayPal.

Szczegóły rachunku.

Mitto (Szwajcaria), Tyntec (Wielka Brytania), Infobip (Wielka Brytania)

Umożliwienie dostarczania kodu sieci komórkowej operatora infrastrukturalnego powiązanego z numerem abonenta sieci komórkowej (MSISDN) dostarczonym przez firmę.

Numer telefonu

5. Usługi marketingowe i public relations

Acxiom Ltd (Wielka Brytania), Acxiom Deutschland GmbH (Niemcy) i Acxiom France SAS (Francja)

Badanie i identyfikowanie potencjalnych możliwości marketingowych dla firmy PayPal, badanie pozycji rynkowej produktów firmy PayPal z  perspektywy demograficznej.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta PayPal, data założenia konta i płeć.

Syzygy

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych na potrzeby zespołów marketingowych firmy PayPal oraz przekazywanie opinii na temat projektów stron internetowych i problemów z witrynami.

Identyfikator pliku cookie, identyfikator klienta, kraj, typ konta i adres IP.

Northstar Research Partners (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet na temat obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

Ipsos Mori UK Limited (Wielka Brytania), Ipsos GmbH (Niemcy), Ipsos SAS (Francja) i FactWorks GmbH (Niemcy), TNS Deutschland GmbH (Niemcy), The Tryst Market Research Limited (Wielka Brytania), The Modellers LLC (Stany Zjednoczone), Hall and Partners Europe Ltd. (Wielka Brytania), Hall and Partners LLC (Stany Zjednoczone), Factworks LLC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Lieberman Research Worldwide LLC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Forrester Research, Inc. (Stany Zjednoczone), Forrester Switzerland GmbH/Forrester Research BV (Szwajcaria)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Opinion Labs Inc. (Stany Zjednoczone), Sky Consulting (Francja), Acuity ETS Ltd. (Wielka Brytania), I + E Research (Niemcy)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Adwise (Francja) i Axance (Francja)

Przeprowadzanie badań marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

BD Network Limited (Wielka Brytania), Tullo Marshall Warren Limited (Wielka Brytania) oraz MyCash (Francja), Crowd Guru (Niemcy)

Przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych klienta.

Imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail.

Salesforce.com, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przechowywanie informacji kontaktowych handlowców oraz innych dodatkowych informacji na temat relacji biznesowych.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, adres URL, identyfikator konta PayPal oraz inne dodatkowe informacje na temat relacji biznesowej, takie jak (bez ograniczeń) imię i nazwisko osoby kontaktowej i informacje kontaktowe handlowca lub partnera, za pośrednictwem którego handlowiec został zarejestrowany, opis produktów sprzedawanych za pośrednictwem systemu PayPal, notatki z komunikacji i informacje rejestracyjne, wewnętrzne decyzje dotyczące handlowca, obliczenia przychodów i inne informacje na temat firmy handlowca udostępnione przez handlowca, a także informacje stosowne dla konkretnych integracji handlowców, nazwy i adresu banku.

Clue PR (Polska), Daniel J Edelman Ltd (Wielka Brytania), Edelman.ergo GmbH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Edelman Spain, S.A. (Hiszpania), Edelman S.A. (Francja), Edelman S.r.l. (Włochy), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Holandia), Southpaw Productions, s.r.o. (Czechy), Clue PR (Węgry), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Grecja) Comit Communications & Marketing Limited (Irlandia), Spotlight PR AB (Szwecja, Norwegia, Dania)

Udzielanie odpowiedzi na zapytania od mediów dotyczące pytań klientów i pomoc firmie PayPal w działaniach prowadzonych w mediach społecznościowych.

Imię i nazwisko, adres i wszelkie informacje na temat konta klienta dotyczące zapytania klienta.

Alchemy Worx Ltd (Wielka Brytania)

Umożliwianie sprawozdawczości w zakresie kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail i szczegółowe informacje na temat interakcji z klientem w ramach kampanii.

Carrenza Limited (Wielka Brytania)

Hostowanie marketingowej bazy danych.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa firmy, nazwa domeny, status konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach.

Dataprovider B.V. (Holandia)

Uzyskiwanie informacji marketingowych i biznesowych w celach sprzedażowych i marketingowych poprzez pozyskiwanie i wzbogacanie profili danych i informacji biznesowych nowych i istniejących klientów.

Identyfikator żądania, adres URL, domena i nazwa firmy.

1000Mercis SA (Francja) i 1000Mercis Ltd (Wielka Brytania)

Przechowywanie danych użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych prowadzonych w imieniu firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

A McLay & Company Limited (Wielka Brytania), TNT Post Italia (Włochy)

Współpraca związana z rozsyłaniem materiałów reklamowych pocztą tradycyjną i pomoc w prowadzeniu kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa firmy, nazwa domeny, status konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach.

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Niemcy), MEILLERGHP GmbH (Niemcy) oraz W & J Linney Ltd (Wielka Brytania)

Współpraca związana z rozsyłaniem materiałów reklamowych pocztą tradycyjną i pomoc w prowadzeniu kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa firmy, nazwa domeny, status konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal.

Medallia, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet na temat obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Niemcy) oraz Crossover Communication GmbH (Niemcy)

Współpraca związana z rozsyłaniem materiałów reklamowych pocztą tradycyjną i pomoc w prowadzeniu kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal.

optivo GmbH (Niemcy)

Wysyłanie wiadomości e-mail, marketing pocztą elektroniczną.

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby do kontaktów, adres e-mail, adres, status, identyfikator klienta i system sklepu.

Rapp (Francja), Rapp (Wielka Brytania), Antics (Stany Zjednoczone), Partner Path

Przygotowywanie i prowadzenie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca/partnera, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie Usług PayPal.

DemandGen AG (Niemcy)

Prowadzenie kampanii marketingowych za pomocą poczty elektronicznej.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

Usługi pomocy dla biznesu — b2s, SAS (Francja), Foule Access SAS (Francja)

Przechowywanie danych kontaktowych handlowców na potrzeby kierowanej do nich komunikacji marketingowej.

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, adres e-mail, numer telefonu i adres URL witryny handlowca.

Consultix (Francja i Hiszpania) oraz Quadro Srl (Włochy)

Przechowywanie informacji dostarczonych przez handlowców oraz wyświetlanie części tych informacji na stronach witryny PayPal, gdzie wymienione są witryny, które akceptują płatności PayPal i oferują promocyjne warunki użytkownikom systemu PayPal.

Wszystkie informacje podane przez handlowców w związku z korzystaniem przez nich z tych stron serwisu PayPal (w szczególności nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, logo oraz informacje dotyczące ewentualnych promocji oferowanych użytkownikom systemu PayPal).

AppNexus, Inc. (Stany Zjednoczone), BlueKai, Inc. (Stany Zjednoczone), Adobe Systems Incorporated (Stany Zjednoczone), Mediamath Inc. (Stany Zjednoczone), Criteo SA (Francja) (Szwecja), TubeMogul Inc (Stany Zjednoczone), AdaptTV

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych, reklamach i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom. Zaszyfrowany adres e-mail powiązany z kontem użytkownika systemu PayPal (bez wskazywania powiązania z kontem).

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irlandia), Google (Szwecja), DoubleClick Europe Ltd (Wielka Brytania), DoubleClick, oddział Google, Inc., Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapur)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych, reklamach i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom. Identyfikator reklam i urządzenia, zaszyfrowany adres e-mail, zaszyfrowany identyfikator klienta, zaszyfrowany identyfikator handlowca, wartość transakcji.

Conversant Inc. (Stany Zjednoczone), Commission Junction (Stany Zjednoczone), Conversant GmbH (Niemcy), Conversant International Ltd. (Irlandia)

Prowadzenie i ocena skuteczności kampanii retargetingowych w celu identyfikowania internautów i przekierowywania ich na określone strony w ramach spersonalizowanych kampanii reklamowych.

Szyfrowany identyfikator konta PayPal (jeśli jest wymagany), identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, treści prezentowanych reklam oraz segmentacja w grupie użytkowników na potrzeby działań reklamowych.

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia), LinkedIn Corporation (Stany Zjednoczone), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Singapur)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Nazwa przedsiębiorstwa, zaszyfrowany adres e-mail powiązany z kontem użytkownika systemu PayPal (bez wskazywania powiązania z kontem).

StrikeAd UK Ltd. (Wielka Brytania), Criteo Ltd. (Wielka Brytania), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapur), Tapjoy Inc (Stany Zjednoczone), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (Stany Zjednoczone), Exponential Interactive Inc (Stany Zjednoczone), InMobi (Stany Zjednoczone), MoPub Inc. (Stany Zjednoczone), AdMob Inc (Stany Zjednoczone), Millenial Media Inc (Stany Zjednoczone), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Wielka Brytania) Fiksu, Inc. (Stany Zjednoczone), Nanigans, Inc. (Stany Zjednoczone), Criteo SA (Francja), Rocket Fuel

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam lub identyfikator urządzenia do segmentowania grup użytkowników w celach marketingowych.

Fiksu, Inc. (Stany Zjednoczone)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych wykorzystujących aplikacje mobilne PayPal.

Identyfikator urządzenia używany w związku z systemem operacyjnym Apple iOS, gdy użytkownik instaluje aplikację, rejestruje się w Usługach PayPal, loguje się lub ustawia zdjęcie w profilu.

Heaven SAS (Francja)

Prowadzenie kampanii marketingowych dla handlowców.

Nazwa handlowca, adres URL witryny handlowca, opis i cena zakupionego przedmiotu.

Wire Stone LLC (Stany Zjednoczone)

Wybór i powiadamianie zwycięzców oraz przekazywanie nagród zwycięzcom loterii związanych z ankietami. Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Francja)

Przechowywanie danych użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych i prowadzenia bezpośrednich kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

2engage (Niemcy) oraz Quo Vadis (Niemcy)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, nazwa domeny, adres e-mail, rodzaj i charakter używanych usług PayPal, segment rynku i ogólna kategoria wielkości firmy oraz informacje dotyczące udziału we wcześniejszych ankietach.

Facebook, Inc (Stany Zjednoczone), Facebook Ireland Limited (Irlandia), Twitter, Inc. (Stany Zjednoczone, Irlandia), AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (Szwecja)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia w celu segmentacji grup użytkowników na podstawie zachowań w aplikacjach, zaszyfrowane adresy e-mail powiązane z użytkownikami systemu PayPal (bez wskazywania powiązania z kontem), adres IP, anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych, reklamach i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom. Identyfikator reklamodawcy na urządzenia mobilne, adres IP oraz inne metadane pobrane za pomocą zestawu narzędzi programistycznych Facebooka w aplikacjach mobilnych.

SurveyMonkey (Szwecja), (Hiszpania), (Stany Zjednoczone), (Portugalia)

Pomoc w przeprowadzaniu ankiet wśród użytkowników, analizowaniu ryzyka i zapobieganiu oszustwom oraz zarządzaniu ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowe informacje na temat interakcji z klientami w ramach kampanii, nazwa handlowca, data rejestracji, data zawiązania, witryna, aktualne i przewidywane koszty obejrzenia (cost per view, CPV), cel i charakter działalności, analiza ryzyka handlowca, wymagane limity transakcji.

.

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (Stany Zjednoczone), Dynamic Logic, Inc. (Stany Zjednoczone), GfK Custom Research LLC (Stany Zjednoczone), GfK Polonia Sp. z o.o. (Polska), Millward Brown, Inc. (Stany Zjednoczone) oraz Radius Global Market Research, LLC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Oracle America Inc. (Stany Zjednoczone),

Oracle Corporation UK Ltd

Przygotowywanie i prowadzenie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie PayPal.

Nanigans, Inc. (Stany Zjednoczone), Fiksu, Inc. (Stany Zjednoczone), Ad- X Limited (Wielka Brytania); Criteo Ltd. (Wielka Brytania), Criteo Singapore Pte. Ltd

Pomoc w identyfikacji zachowań w aplikacji mobilnej w celu ułatwienia podejmowania decyzji z zakresu marketingu ukierunkowanego, pomoc w efektywnym prowadzeniu i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne, pomoc w efektywnej obsłudze i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne w sieciach społecznościowych i innych obszarach Internetu.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, zdarzenia rejestrowane przez aplikację na urządzenia mobilne dotyczące korzystania z tej aplikacji przez daną osobę (w tym logowanie, pomyślne zakończenie transakcji), ale bez szczegółowych informacji o płatności i danych finansowych.

Treści reklamowe przeznaczone dla określonych użytkowników i ewentualnie informacje o segmencie, do którego przynależy dana osoba w kontekście działań marketingowych.

Zeuner S.p.A. (Włochy), Accueil Srl (Włochy) i CallCenterNet Italy s.r.l. (Włochy)

Przechowywanie danych kontaktowych handlowców na potrzeby kierowanej do nich komunikacji marketingowej.

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, adres e-mail, numer telefonu i adres URL witryny handlowca.

Purepromoter Ltd (prowadzi działalność pod nazwą Pure360)

Wysyłanie użytkownikom systemu PayPal wiadomości SMS dotyczących usługi oraz (w zależności od ustawień preferencji) wiadomości SMS o charakterze promocyjnym.

Numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa firmy, dane kontaktowe firmy, nazwa domeny, status konta, typ konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach i koncie.

Iris (Niemcy)

Przygotowywanie i prowadzenie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca/partnera, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie PayPal.

OC&C Strategy Consultants Limited (Wielka Brytania)

Prowadzenie badań rynku i wykonywanie analiz.

Anonimowe informacje o kontach i transakcjach.

PaketPLUS Marketing GmbH (Niemcy)

Zarządzanie kampaniami marketingowymi, rozpowszechnianie ulotek wśród handlowców i działania pokampanijne.

Imię i nazwisko konsumenta, lokalizacja, charakter i skala oszustw na koncie, firma.

Eye square GmbH (Niemcy)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Alliance Data FHC, Inc. (prowadząca działalność pod nazwą Epsilon International lub Epsilon Communication Solutions, S.L)

Realizacja kampanii polegających na wysyłaniu komunikatów, w tym w szczególności kampanii opartych na wiadomościach e-mail i powiadomieniach push.

Informacje kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam. Treści przeznaczone dla określonych użytkowników i ewentualnie informacje o segmencie, do którego przynależy dana osoba w kontekście działań komunikacyjnych.

Visual IQ, Inc (Stany Zjednoczone), Visual IQ (Kanada)

Pomiary krzyżowe dotyczące urządzeń i kanałów.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia w celu segmentacji grup użytkowników na podstawie zachowań w aplikacjach, zaszyfrowane adresy e-mail powiązane z użytkownikami systemu PayPal (bez wskazywania powiązania z kontem). Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych, reklamach i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom.

aklamio GmbH (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja)

aklamio prowadzi program marketingu referencyjnego i zwrotu gotówki, którego celem jest pozyskanie nowych aktywnych klientów firmy PayPal.

Zaszyfrowany identyfikator klienta oraz czas rejestracji i dokonania pierwszej transakcji.

Rakuten (globalna)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom.

Realzeit GmbH (Niemcy)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych, spersonalizowane działania reklamowe.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam lub identyfikator urządzenia.

Trademob GmbH (Niemcy)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych, spersonalizowane działania reklamowe.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam lub identyfikator urządzenia.

Maple Team Limited (Izrael), Unique Digital Marketing Limited (Wielka Brytania), Havas Media (Francja), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Niemcy), Spark Foundry GmbH (Niemcy)

Dokonywanie przez internetowe domy mediowe zakupów mediów cyfrowych w celu reklamowania produktów i usług firmy PayPal.

Adres e-mail, identyfikatory urządzeń.

Affiperf Conversion Tag (Havas Trading Desk) — EMEA

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom.

Pandora

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom.

Affilio

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom.

Resultados Digitais

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom.

Netfluential Ltd. (Wielka Brytania), LatentView Analytics Corporation (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Indie), Firefish Ltd. (Wielka Brytania), FocusVision Worldwide Inc. (Stany Zjednoczone), Focus Vision Inc (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Greenberg Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług firmy PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

Hall & Partners Europe Ltd. (Wielka Brytania)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług firmy PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

Clear Score Technology Ltd. (Wielka Brytania)

Prowadzenie ukierunkowanych kampanii w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych, reklamach i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom.

VivaKi GmbH (Niemcy)

Zbieranie anonimowych informacji o użytkownikach w celu efektywnego optymalizowania kampanii marketingowych. Pomoc w identyfikacji zachowań w witrynach PayPal w celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących ukierunkowanych działań marketingowych i spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych, reklamach i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom. Informacje o urządzeniu, przeglądarce i odwiedzanych witrynach PayPal.

Adjust GmbH (Niemcy)

Pomoc w identyfikacji zachowań w aplikacji mobilnej w celu ułatwienia podejmowania decyzji z zakresu marketingu ukierunkowanego, pomoc w efektywnym prowadzeniu i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne, pomoc w efektywnej obsłudze i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne w sieciach społecznościowych i innych obszarach Internetu.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam, zaszyfrowany identyfikator klienta i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, zdarzenia rejestrowane przez aplikację na urządzenia mobilne dotyczące korzystania z tej aplikacji przez daną osobę (w tym logowanie, pomyślne zakończenie transakcji), ale bez szczegółowych informacji o płatności i danych finansowych.

Treści reklamowe przeznaczone dla określonych użytkowników i ewentualnie informacje o segmencie, do którego przynależy dana osoba w kontekście działań marketingowych.

Quiller Consultants (Wielka Brytania)

Obsługa stosunków z rządem brytyjskim.

Materiały marketingowe i charakterystyki produktów PayPal. Sporadyczne opisy przypadków handlowców. Wszystkie pozostałe dane podane do wiadomości publicznej, np. odpowiedzi w ramach konsultacji. Nie będą udostępniane żadne dane klientów ani handlowców.

iProspect

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych na potrzeby zespołów marketingowych firmy PayPal oraz przekazywanie opinii na temat projektów stron internetowych i problemów z witrynami.

Identyfikator pliku cookie, identyfikator klienta, kraj, typ konta i adres IP.

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników, na potrzeby kampanii marketingowych oraz do prowadzenia spersonalizowanych działań reklamowych.

Anonimowe identyfikatory plików cookie, identyfikatory reklam, zagregowane dane dotyczące instalacji, rejestracji i konwersji.

Crispin Porter Bogusky CP+B (Wielka Brytania)

Realizacja kampanii reklamowych i mierzenie ich skuteczności.

Wartość transakcji (tylko darowizny), identyfikator handlowca.

Altares D&B (EMEA), Informa (EMEA), Cerved (EMEA), Cribis D&B (EMEA), Dun & Bradstreet (EMEA)

Informacje marketingowe i biznesowe zdobywane w celach sprzedażowych, pozyskiwanie i wzbogacanie informacji biznesowych dotyczących nowych i obecnych klientów.

Zewnętrzne szanse sprzedaży (informacje dotyczące perspektyw biznesowych).

Fiksu Inc (Stany Zjednoczone)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych wykorzystujących aplikacje mobilne PayPal.

Identyfikator urządzenia używany w związku z systemem operacyjnym Apple iOS, gdy użytkownik instaluje aplikację, rejestruje się w Usługach PayPal, loguje się lub ustawia zdjęcie w profilu.

Market Bridge (Stany Zjednoczone)

Segmentacja klientów umożliwiająca lepszą obsługę.

Identyfikator konta, adres, kod pocztowy, historia konta, dane dotyczące wzrostu (w tym wykorzystania produktu) i dane dotyczące wszelkich transakcji.

Select Media Ltd (Wielka Brytania), AdCompass Ltd (Wielka Brytania), Cheetah Mobile Inc. (Chiny), Fyber GmbH (Niemcy)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam lub identyfikator urządzenia do segmentowania grup użytkowników w celach marketingowych.

Debby and Ron digital LTD (Izrael),

LLC Havas Digital (Rosja)

Dokonywanie przez internetowy dom mediowy zakupów mediów cyfrowych w celu reklamowania produktów i usług firmy PayPal.

Domy te często przetwarzają anonimowe pliki cookie, identyfikatory urządzeń, listy kierowania i zaszyfrowane listy wysyłkowe, aby docierać do klientów za pośrednictwem sieci medialnych.

Ogury Ltd (Wielka Brytania), Adara, Inc (Stany Zjednoczone), RadiumOne, Inc (Stany Zjednoczone),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (Stany Zjednoczone)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych, spersonalizowane działania reklamowe.

Anonimowy identyfikator pliku cookie generowany przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom, identyfikator reklam lub identyfikator urządzenia.

Integral Ad Science, Inc. (Stany Zjednoczone), Moat, Inc (Stany Zjednoczone)

Usługi weryfikacji reklam podmiotów zewnętrznych.

Sygnały zachowań użytkowników spoza PII w odniesieniu do działań reklamowych online.

Hypothesis Inc.

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Borek media GmbH (Niemcy)

Współpraca związana z rozsyłaniem materiałów reklamowych pocztą tradycyjną i pomoc w prowadzeniu kampanii marketingowych.

Imię i nazwisko, identyfikator klienta, adres e-mail, adres, nazwa firmy, nazwa domeny, status konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług firmy PayPal.

LookBookHQ (Kanada)

Świadczenie usług związanych z listami odtwarzania LookbookHQ.

Adresy IP obecnych i potencjalnych klientów, adres e-mail klienta.

Purestone TFM Limited (Wielka Brytania)

Prowadzenie rozmów z obecnymi i potencjalnymi klientami, badania związane z przygotowywaniem materiałów marketingowych, takich jak opinie i przykłady wdrożeń.

Nazwa przedsiębiorstwa klienta, dane kontaktowe, numer telefonu.

Snap Inc. (Stany Zjednoczone), Teads SA (Francja), Spotify AB (Szwecja)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, dane instalacji i dane w aplikacji oparte na tych identyfikatorach.

Mobext (Wielka Brytania)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę.

Apple Search Ads (Stany Zjednoczone) (Wielka Brytania)

Konfiguracja, realizacja i pomiar wyników kampanii reklamowych na platformie Apple Search Ads. Apple będzie przesyłać treści reklamowe użytkownikom aplikacji i urządzeń Apple.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, dane instalacji i dane w aplikacji oparte na tych identyfikatorach.

Batch Media GmbH (Niemcy)

Weryfikacja reklam i pomiar liczby wyświetleń.

Dane z kampanii (czas, informacje o kampanii, lokalizacja, dane geograficzne, informacje dotyczące przeglądarki) oraz dane kreatywne odczytywane w JavaScript i adres IP.

Qualtrics (Stany Zjednoczone)

Zbieranie opinii użytkowników dotyczących witryny paypal.com w celu uzyskania informacji na temat poziomu ich zadowolenia oraz konkretnych sugestii związanych z udoskonaleniem witryny, a także przekazywanie zgłoszeń dotyczących problemów z witryną bezpośrednio od odwiedzających ją osób.

Adres IP, agent użytkownika, przeglądarka, typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, rozmiar przeglądarki, adres URL strony, strona odsyłająca, witryna odsyłająca, liczba stron, czas pobytu na stronie, czas poświęcony na stronę, data, dzień, godzina, status ankiety (utworzona, rozpoczęta, ukończona) i uzupełnione treści w przypadku jej ukończenia, szyfrowany identyfikator klienta, nazwa strony.

RadiumOne (Stany Zjednoczone)

Prowadzenie i ocena zachowań użytkowników (rejestracje i transakcje) oraz prowadzenie i ocena skuteczności kampanii retargetingowych w celu identyfikowania internautów i przekierowywania ich na określone strony w ramach spersonalizowanych kampanii reklamowych.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych, reklamach i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom. Identyfikator reklam i urządzenia, zaszyfrowany adres e-mail, identyfikator klienta, identyfikator handlowca, wartość transakcji, numer transakcji, zatwierdzona kwota kredytu.

XING AG (Niemcy)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Nazwy firm obecnych handlowców na potrzeby dopasowania ich do bazy użytkowników platformy.

Cosine (Wielka Brytania)

Marketing usługi PayPal Here.

Imię, nazwisko, nazwa firmy, łączny wolumen płatności, liczba transakcji, adres, adres e-mail.

Blueshift (Stany Zjednoczone)

Automatyzacja i personalizacja marketingu.

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia, identyfikator użytkownika, miasto, kraj oraz historia zakupów i odwiedzonych stron.

Smartly (Szwecja) (Finlandia)

Zapewnianie reklam w określonych segmentach i znajdowanie nowych potencjalnych klientów. Analiza marketingowa, produktu i klientów.

Adres e-mail, anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie osadzone w witrynach internetowych, reklamach i wiadomościach e-mail przesyłanych użytkownikom. Identyfikator reklam i urządzenia, zaszyfrowany adres e-mail, zaszyfrowane imię i nazwisko, zaszyfrowany numer telefonu, zaszyfrowany identyfikator klienta, zaszyfrowany identyfikator handlowca, wartość transakcji.

Precis Digital (Szwecja)

Zapewnianie spersonalizowanych reklam za pośrednictwem AdWords.

Adres e-mail

Pipedrive (Szwecja)

Umożliwianie prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

Identyfikator klienta, nazwa firmy, adres e-mail firmy.

Wunderman (Niemcy)

Analizy danych i strategia CRM.

Informacje kontaktowe i informacje o koncie, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator klienta, data urodzenia, anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam, grupa segmentacji, do której przynależy dana osoba, numer transakcji, liczba transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, częstotliwość transakcji, wartość i data transakcji, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z obsługą klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne istotne informacje o transakcjach/kontach.

Marketbridge Corporation (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Decipher Inc. (Stany Zjednoczone), Maru Group Llc (Stany Zjednoczone), Comscore (Stany Zjednoczone), The Nielsen Company (Stany Zjednoczone), Factsworks (Stany Zjednoczone), Business Insider (Stany Zjednoczone), Aite Group, Llc (Stany Zjednoczone), Meadowlands Consumer Center Inc (Stany Zjednoczone), Chadwick Martin Bailey (Stany Zjednoczone), 360I Llc (Stany Zjednoczone), Mmr Research Associates (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Tw Lrw Holdings, Llc (Stany Zjednoczone), Galileo Kaleidoscope Pty Ltd (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Euromonitor International (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Statista (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Zpo_Ac Nielson (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

IDC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Aditi Consulting (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

The Tryst Market Research Limited (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Mercator Advisory Group (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Decision Point Research Inc (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Highgate Research Ltd (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Nepa Ab (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Siriusdecisions Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Pr Uk Ltd (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Consumer Search Hong Kong Ltd. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Launchbox, Llc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Wire Stone (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Kae:Marketing Intelligence Ltd (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Macromill, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Wavelengths Consulting (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Dialogue Research, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Statista Gmbh (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Adcreasians, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Sic Em Advertising Inc (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

KPMG

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Access Markets Int'L (Ami) Partners (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Ecommerce Europe (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Tenthwave Digital Ll (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Juniper Research Limited (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Reflect Foretagsutveckling Ab (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Market Resonance (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Duepuntozero Research Srl (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Ivc Research Center (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Lonergan Research (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Delphi Consumer Insights (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Badanie podstawowe: nie są udostępniane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby. Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Aquent (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Markmonitor Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

TRC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Poza tym kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

InSites (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

Getfeedback Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet wśród klientów w imieniu firmy PayPal w celu uzyskania opinii klientów.

Imię i nazwisko klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowy adres e-mail, adres witryny, dane podane przez klienta.

Accuity Inc. (Stany Zjednoczone), AdCreasians (Stany Zjednoczone), Admerasia, Inc. (Stany Zjednoczone), Madad Marketing LLC (Stany Zjednoczone), Mixpanel Inc. (Stany Zjednoczone), Pierry Inc (Stany Zjednoczone), SixthSense Communications LLC (Singapur), Stewardship Marketing Services (Stany Zjednoczone)

Kreatywna strategia i rozwój, w tym badania, usługi kreatywne, badania rynku, marketing.

W zależności od wymagań: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres, kraj siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

CallRail Inc (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług marketingowych.

Numer telefonu i lokalizacja.

Chili Piper (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług marketingowych.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwa firmy.

Marketo (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług marketingowych.

Elektroniczne dane identyfikacyjne.

Zapier (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług marketingowych.

Numer telefonu i lokalizacja.

Mixpanel (Stany Zjednoczone)

Analiza marketingowa, produktu i klientów. Przetwarzanie to stanowi podstawę dla rozwoju strategii marketingowej, procesów i systemu, w tym testowania. Ma to na celu ulepszenie asortymentu produktów i optymalizację oferty dla klientów.

Nazwa użytkownika, miejscowość, kraj, region.

Appointed (Wielka Brytania)

Pomoc w zarządzaniu klientami i działaniach marketingowych.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail potencjalnego klienta lub klienta do rezerwacji spotkań z działem sprzedaży. Imię i nazwisko oraz adres e-mail pracownika.

Eventbrite

Zarządzanie konkursami i wydarzeniami.

Imię i nazwisko, adres e-mail.

HotJar

Analiza marketingowa, produktu i klientów.

Adres IP urządzenia (przechwycony i przechowywany w zanonimizowanym formacie), rozdzielczość ekranu urządzenia, typ urządzenia, system operacyjny i typ przeglądarki, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania.

Die Botschaft Communication GmbH
(Niemcy)

Przygotowywanie i prowadzenie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca/partnera, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie Usług PayPal.

Scholz & Friends Group GmbH (Niemcy)

Opracowywanie, ocena i przeprowadzanie kampanii marketingowych w mediach społecznościowych.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca/partnera, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie Usług PayPal.

Satrix Solutions, LLC (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

Prophet Brand Strategy, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

SensorTower, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Kraj/miejscowość siedziby lub prowadzenia działalności, zaszyfrowany identyfikator, częstotliwość i wartość transakcji, ostatnie transakcje, typ konta, ekspozycja na materiały marketingowe, ekspozycja na procesy w usłudze, rodzaj i charakter oferowanych albo używanych produktów lub usług PayPal, kontakty z działem obsługi klienta, klasyfikacja handlowca/klienta, liczba transakcji handlowca, liczba miesięcy aktywności, inne informacje dotyczące konta lub transakcji oraz wszystkie informacje uzyskane z ankiet.

6. Usługi operacyjne

Zoot Enterprises Inc (Stany Zjednoczone), Zoot Enterprises Ltd (Wielka Brytania), Zoot Deutschland GmbH (Niemcy)

Świadczenie usług przesyłania danych i integracji danych podmiotów zewnętrznych w celu usprawnienia i rozszerzenia przepływu informacji między PayPal a źródłami danych używanych do przyznawania kredytów, zarządzania ryzykiem, wykrywania oszustw, potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania.

Dane tożsamości klienta, w tym dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, dane konta i informacje kontaktowe, weryfikacja danych finansowych, informacje dotyczące historii kredytowego.

Taxbit Inc (Stany Zjednoczone)

Taxbit świadczy usługi w zakresie obliczania podatków od kryptowalut dla firmy PayPal i klientów firmy PayPal. Obsługuje obliczanie zysków i strat na kryptowalutach w czasie rzeczywistym i dostarczanie informacji o podatkach od kryptowalut w naszej aplikacji i witrynie. Składa również formularze podatkowe od kryptowalut zgodnie z wymogami odpowiednich organów podatkowych względem firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres e-mail, dane transakcji dotyczących kryptowalut

Help Scout (Stany Zjednoczone)

Obsługa klienta przez pocztę e-mail w celu odpowiadania na zapytania dotyczące usług Honey. Honey obsługuje witryny zakupowe w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii.

Pracownik obsługi klienta (PP CS i zleceniobiorcy zewnętrzni) loguje się do platformy Help Scout (zgodnie z licencją) i odpowiada na wiadomości e-mail oraz zapytania klientów.

Unbabel

Usługi tłumaczeniowe.

Imię i nazwisko, adres e-mail.

Risk.Ident GmbH

Zapobieganie oszustwom w ramach transakcji dotyczących otwartych faktur.

Informacje o przeglądarce.

Rackspace Inc (Stany Zjednoczone)

Udostępnianie usług hostingu i pamięci masowej w celu umożliwienia firmie PayPal świadczenia usług na rzecz użytkowników systemu PayPal.

Imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail.

Netherlands Infoscore B.V. (Holandia i Belgia), KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Niemcy), Australian Receivables Limited (Australia), Tesch mediafinanz GmbH, Arvato Polska (Polska), Transcom (Włochy), Akinika Debt Recovery Limited (Wielka Brytania), Capita Plc (Wielka Brytania), Compagnie Francaise du Recouvrement (Francja), Wescot Credit Services Limited (Wielka Brytania), Hugh J. Ward & Co. Solicitors (Irlandia)

Windykacja należności.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności oraz kopie wszelkiej korespondencji w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

Team 4 Collection and Consulting (Hiszpania), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumunia), Gothia Financial Group AB (Szwecja), Gothia AS (Norwegia), Gothia A/S (Dania), Gothia Oy (Finlandia), Credit Solutions Ltd (Wielka Brytania)

Pomoc w procesie windykacji należności, w tym wysyłanie korespondencji oraz zgłoszeń do biur informacji kredytowej na temat klientów zalegających z płatnościami.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, odpowiednie informacje o operacjach na koncie oraz kopie wszelkiej korespondencji, zwłaszcza związanej ze sprawozdaniami dla biur informacji kredytowej, w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

Begbies Traynor Group plc (Wielka Brytania), Moore Stephens LLP (Wielka Brytania), Moore Stephens Ltd (Wielka Brytania), Moore Stephens International Ltd (Wielka Brytania), Moorhead James LLP (Wielka Brytania), Comas Srl (Włochy), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Niemcy), LLC Elitaudit (Rosja), National Recovery Service (Rosja), TDX Group Limited (Wielka Brytania)

Badanie (w tym w szczególności przeprowadzanie kontroli aktywów i obiektów lub analiz biznesowych) oraz windykacja (lub pomoc w windykacji) należności od potencjalnie i rzeczywiście niewypłacalnych klientów.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności oraz kopie wszelkiej korespondencji w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

Webbank (Stany Zjednoczone)

Tylko w przypadku użytkowników będących jednocześnie klientami firmy Bill Me Later, Inc.: pomoc w świadczeniu usług w zakresie księgowości i przywracania danych.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie oraz nazwa dostawcy źródła finansowania płatności.

Research in Motion Limited (Stany Zjednoczone)

Zapewnianie użytkownikowi dostępu do usług PayPal i możliwości korzystania z nich na urządzeniach mobilnych (na przykład telefonach komórkowych lub urządzeniach PDA).

Odpowiednie informacje dotyczące konta użytkownika przesyłane w ramach korzystania przez niego z usług PayPal na urządzeniach mobilnych.

Digital River Inc. (Stany Zjednoczone)

Zapewnienie użytkownikowi dostępu do usług PayPal i możliwości korzystania z nich za pośrednictwem systemów PLC we Francji, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard i Bancomer.

Dostęp do danych autoryzacyjno-rozliczeniowych.

mediafinanz AG (Niemcy)

Windykacja należności, pozyskiwanie informacji od firm Schufa, Buergel i innych biur informacji kredytowej i agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej oraz przekazywanie informacji tym podmiotom w imieniu firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, nazwa firmy, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie oraz nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, ocena zdolności kredytowej otrzymana od biura informacji kredytowej, dane o historii konta.

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Niemcy), PNO inkasso AG (Niemcy), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Niemcy)

Windykacja należności i zarządzanie nimi, pomoc w windykacji należności od niewypłacalnych klientów.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy i nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, saldo konta, data i kwota ostatniej płatności, wynik weryfikacji zdolności kredytowej.

Informa Solutions GmbH (Niemcy)

Pozyskiwanie informacji od firm Schufa, Buergel i innych biur informacji kredytowej i agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej oraz przekazywanie informacji tym podmiotom w firmie ID Checker oraz od tej firmy i w jej imieniu.

Imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa firmy, forma prawna, adres, adres e-mail, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, numer telefonu, czas zamieszkania pod danym adresem, okres prowadzenia działalności, czas korzystania z usług PayPal, instrumenty finansowania, w tym informacje o rachunku bankowym i dane karty kredytowej/debetowej oraz istotne informacje dotyczące transakcji, ocena zdolności kredytowej otrzymana w imieniu firmy PayPal od biura informacji kredytowej, numer konta, typ konta, status konta, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie, dane o negatywnej historii konta.

W celach związanych z weryfikacją tożsamości również: inne informacje zawarte w dokumentach wymaganych przez firmę PayPal w związku z oceną ryzyka lub zapewnieniem zgodności z przepisami.

P K Consultancy Limited (Wielka Brytania)

Ocena ryzyka oraz pomoc w wykrywaniu czynów potencjalnie niezgodnych z prawem i przypadków naruszeń zasad oraz w zapobieganiu im.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, adres e-mail, typ konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie, status konta i informacje dotyczące historii konta istotne dla określonego celu.

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Wielka Brytania)

Konsultacje w zakresie oceny ryzyka związanego z określonymi handlowcami i transakcjami z handlowcami.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, dane kontaktowe firmy, nazwa domeny, adres e-mail, typ konta, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie, status konta i informacje dotyczące historii konta istotne dla określonego celu.

Accenture (Wielka Brytania)

Konsultacje oraz przeglądy i analizy danych zgodnie z właściwymi dla klienta wydatkami i wskaźnikami KPI w zakresie globalnej obsługi operacyjnej z uwzględnieniem uwag i reklamacji klienta, analizy wydajności pracowników Działu Obsługi Klienta w kontekście takich wskaźników, jak CSAT, wskaźnik transferów i wskaźnik powtórnych kontaktów.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta, dane kontaktowe, typ konta, saldo konta, informacje na temat transakcji i zobowiązań na koncie, status konta i informacje dotyczące historii konta istotne dla określonego celu.

Yesmail Inc. (Stany Zjednoczone), Responsys (Stany Zjednoczone), Silverpop Systems Inc. (Stany Zjednoczone) i e-Dialog, Inc. (Stany Zjednoczone), Oracle America Inc. (Stany Zjednoczone), Adobe Systems Incorporated (Stany Zjednoczone), Teradata Corporation

Wykonywanie operacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących usług PayPal (zwłaszcza operacji związanych z obsługą klienta, zbieraniem danych, programami marketingowymi i promocjami).

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa przedsiębiorstwa, dane kontaktowe przedsiębiorstwa, nazwa domeny, status konta, typ konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach i koncie.

Salesforce, Inc. (Stany Zjednoczone)

Wykonywanie operacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących usług PayPal (zwłaszcza operacji związanych z obsługą klienta, zbieraniem danych, programami marketingowymi i promocjami).

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa przedsiębiorstwa, dane kontaktowe przedsiębiorstwa, nazwa domeny, status konta, typ konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub używanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach i koncie. Identyfikatory UUID klientów usługi Zettle i osób do kontaktu oraz inne dodatkowe informacje na temat relacji biznesowych.

Blue Media S.A. (Polska)

Weryfikacja tożsamości użytkowników kont PayPal. Przetwarzanie żądań natychmiastowego uzupełniania środków zgłaszanych przez użytkownika za pomocą usług firmy Blue Media.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Consultix GmbH (Niemcy)

Pomoc w tworzeniu kont firmowych PayPal dla handlowców rejestrujących się za pośrednictwem bramy płatności (Gateway) lub usługi swojego banku lub bramy płatności lub usługi innego kontrahenta.

Wszystkie informacje przekazywane przez handlowca (bezpośrednio lub za pośrednictwem jego banku lub innego kontrahenta) w celu utworzenia konta firmowego PayPal (w tym między innymi adres e-mail, adres, nazwa firmy, dane kontaktowe firmy i szczegółowe dane rachunku bankowego).

azionare GmbH (Niemcy)

Dystrybucja nagród w ramach akcji promocyjnych w serwisie Facebook.

Imię i nazwisko, adres e-mail.

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Niemcy), CartaSi S.p.A - Gruppo ICBPI (Włochy)

Pomoc w tworzeniu innowacyjnych form płatności (np. aplikacji) oraz przetwarzanie płatności przy użyciu tych form.

Wszystkie informacje o koncie.

Trustwave Holdings Inc. (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług w zakresie sprawdzania zgodności ze standardami PCI dla kont handlowców oraz integracji handlowców.

Nazwa firmy, adres, numer konta, typ handlowca, używany program zapewniania zgodności z przepisami, poziom zgodności z PCI, status PCI, data wygaśnięcia PCI, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca.

RR Donnelley and Sons Company (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług w zakresie drukowania wyciągów i innych materiałów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i informacje o koncie.

Scorex (UK) Limited (Wielka Brytania)

Zapewnienie firmie PayPal dostępu do technologii przetwarzania, wysyłania i otrzymywania informacji o zdolności kredytowej użytkowników za pośrednictwem biur informacji kredytowej, z którymi ma podpisaną umowę.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, okres zamieszkania pod danym adresem, numer telefonu, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy i numer VAT (w stosownych przypadkach).

OXID eSales AG (Niemcy)

Usługi związane z tworzeniem i obsługą systemu płatności dla punktów sprzedaży detalicznej.

Wszystkie informacje o koncie oraz ewentualnie informacje o transakcjach.

Ordermotion, Inc. (Stany Zjednoczone)

Zbieranie danych oraz tworzenie i przesyłanie (bezpośrednio do klienta) zamówień na produkt PayPal Here (w tym w szczególności na urządzenie obsługujące produkt PayPal Here).

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane karty kredytowej oraz identyfikator płatnika PayPal.

Ingram Micro, Inc. (Stany Zjednoczone) i Ingram Micro UK Limited (Wielka Brytania)

Realizacja zamówień na produkt PayPal Here firmy PayPal (w tym w szczególności na urządzenia obsługujące produkt PayPal Here).

Imię i nazwisko oraz adres.

Interxion Datacenters B.V.

Pomoc dla centrów przetwarzania danych w zakresie produktu kredytowego BillSafe.

Wszelkie odpowiednie informacje o koncie i transakcjach.

Lattice Engines, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przygotowanie i optymalizacja modeli predykcyjnych.

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, adres e-mail i adres URL witryny handlowca.

Interact CC Ltd (Wielka Brytania)

Pomoc dla użytkowników usługi PayPal.

Imię i nazwisko klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowy adres e-mail, witryna, branża, szczegóły wysyłki i dane karty płatniczej.

D+S communication center management GmbH (Niemcy)

Pomoc dla klientów biznesowych korzystających z usług PayPal.

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i dane karty płatniczej.

The unbelievable Machine Company GmbH

Hosting aplikacji BillSafe na swoich serwerach.

Wszystkie informacje o koncie.

Globalcollect (Holandia)

Przetwarzanie transakcji PayPal, umożliwianie rozliczania środków poza systemem PayPal i raportowanie.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, skrócone i ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności, daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji na koncie.

Zevas Communications Ltd (Irlandia)

Pomoc dla klientów biznesowych korzystających z usług PayPal.

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i dane karty płatniczej.

VoiceSage UK (Wielka Brytania)

Udostępnianie usług obsługi klienta za pośrednictwem wiadomości SMS.

Imię i nazwisko, numer telefonu.

Trustly Group AB

Umożliwianie klientom natychmiastowego przelewania pieniędzy z rachunku bankowego na konto PayPal, weryfikacja tożsamości i upewnianie się, że użytkownik jest posiadaczem konta PayPal, przetwarzanie żądań natychmiastowego uzupełniania środków zgłaszanych przez użytkownika za pośrednictwem usługi błyskawicznego doładowania świadczonej przez partnera.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, status procedury „poznaj swojego klienta” / „poznaj swoją firmę”, informacje o operacjach na koncie, kod kraju, identyfikator konta PayPal, ograniczenie nałożone na konto.

Mediamedics BV

Umożliwienie klientom błyskawicznych przelewów z rachunku bankowego na konto PayPal.

Imię, nazwisko, adres e-mail i adres IP.

Applause App Quality, Inc. (Stany Zjednoczone)

Zapewnienie możliwości pobierania aplikacji PayPal w wersji beta w celu testowania.

Adres e-mail i kraj, w którym przebywa użytkownik.

Google, Inc. (Stany Zjednoczone)

Obsługa platformy chmurowej, usługi przechowywania i przetwarzania wspomagające i umożliwiające zarządzanie informacjami o kontach użytkowników w systemie PayPal i danymi generowanymi podczas korzystania przez użytkowników z usług PayPal oraz dostarczanie, analizowanie i rozwijanie usług PayPal.

Wszystkie informacje o koncie, dane generowane podczas korzystania z usług lub niezbędne do świadczenia usług PayPal oraz zasadniczo wszystkie informacje określone w Zasadach zachowania poufności (w każdym przypadku, o których mowa w tym punkcie [8] w formie zredagowanej lub zaszyfrowanej).

Accenture (Irlandia)

Optymalizacja technologii i procesów kolejkowania połączeń.

Kraj klienta, zespoły, które mają dostęp do klienta, niepowtarzalny identyfikator klienta końcowego PayPal.

Deloitte Tax LLP (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Luksemburg)

Deloitte Tax LLP jest partnerem firmy PayPal, który zajmuje się kwestiami zgodności z przepisami. Deloitte bada informacje o kontach klientów i handlowców PayPal w celu ustalenia, czy posiadacz konta powinien zostać zgłoszony władzom Luksemburga w związku z ustawą FATCA, oraz ułatwia składanie odpowiednich dokumentów we właściwych organach w Luksemburgu.

Konto klienta i handlowca PayPal, informacje o rachunku bankowym, nazwa, adres, adres e-mail. Imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy, adres klienta lub firmy, numer identyfikacji podatkowej, dokumenty dotyczące konta i podatków klienta (formularze W-9, W8-BEN-E), adres e-mail, numer telefonu, numer konta, saldo konta, data utworzenia konta, rodzaj podmiotu prawnego, obywatelstwo.

iManage LLC (Stany Zjednoczone)

Przechowywanie dokumentów dla działu prawnego.

Dokumenty zapisane w systemie mogą także zawierać informacje o klientach, w tym na przykład takie, które mogą być ujęte w reklamacji.

Syniverse ICX Corporation (Stany Zjednoczone)

Rozsyłanie klientom wiadomości SMS.

Numery telefonów komórkowych klienta, międzynarodowy numer tożsamości abonenta telefonii komórkowej (IMSI) i treść wiadomości SMS.

McKinsey & Company, Inc. (Stany Zjednoczone)

Monitorowanie działu obsługi klienta, przegląd operacji.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon.

VXI Global Holdings BV (Wielka Brytania)

Uzyskiwanie informacji potrzebnych w celu udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Działu Obsługi Klienta.

Imię i nazwisko.

Data urodzenia.

Adres e-mail

Adres fizyczny.

Numer telefonu

Informacje finansowe — rachunek bankowy, karta debetowa i kredytowa.

Historia transakcji.

Dane firmy, w tym adresy URL.

Numer ubezpieczenia społecznego / numer identyfikacyjny podatnika / numer identyfikacyjny pracodawcy.

Adres IP.

Szczegóły dotyczące kontrahenta.

BeRuby (Hiszpania)

Utrzymanie i obsługa platformy do obsługi relacji z klientami.

(Te same informacje, które są ujawniane handlowcowi). Pełne imię i nazwisko, data urodzenia, grupa wiekowa, adres e-mail, adres pocztowy, miejscowość, województwo, kod pocztowy, kraj, status konta (zweryfikowany), typ konta, data utworzenia konta, strefa czasowa, lokalizacja, język.

Gevekom GmbH (Niemcy)

Pomoc dla klientów biznesowych korzystających z usług PayPal.

Nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, adres URL sklepu, system sklepu, branża, numer telefonu, data rejestracji w usłudze PP PLUS, kwalifikacja do PUI, identyfikator konta PP.

US Direct E-Commerce Limited (Irlandia)

Zapewnienie handlowcom korzystającym z usług PayPal możliwości zakupu etykiet wysyłkowych na potrzeby wysyłki krajowej i zagranicznej. Zapewnienie handlowcom korzystającym z usług PayPal i ich klientom możliwości śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, lista transakcji gotowych do wysyłki, wartość transakcji gotowych do wysyłki, informacje o przedmiocie.

Genesys Telecommunications Laboratories Inc (Stany Zjednoczone), Performance Technology Partners LLC (Stany Zjednoczone)

Pomoc zespołom technicznym firmy PayPal w rozwiązywaniu problemów dotyczących routingu/telefonii.

Imię i nazwisko klienta, numer telefonu, numer konta.

Fire Spa Consulting & Debt Management (Włochy)

Lowell Investment GmbH (Niemcy)

Simon Bidco Limited (Wielka Brytania)


Ściąganie należności, pozyskiwanie informacji od firm Schufa, Buergel i innych biur informacji kredytowej i agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej i przekazywanie informacji tym podmiotom w imieniu firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, nazwa firmy, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie oraz nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, ocena zdolności kredytowej otrzymana od biura informacji kredytowej, dane o historii konta.

figo GmbH (Niemcy), Tink AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości, weryfikacja powiązania między klientem a jego rachunkiem bankowym, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta, określanie profilu ryzyka klienta, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy, zarządzanie kontami PayPal i wykonywanie analiz statystycznych, włączanie usługi łączenia kont i przekazywania informacji o koncie lub usługi inicjowania płatności.

Imię i nazwisko, historia transakcji na koncie, dostępne saldo, waluta istniejącego konta i adres IP.

Amazon.com Inc - Alexa Web Information Service (Stany Zjednoczone)

Ocena wiarygodności witryny sprzedającego.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny.

Optima Legal Services Limited (Wielka Brytania)

Windykacja należności, pozyskiwanie informacji od firm Schufa, Buergel i innych biur informacji kredytowej i agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej oraz przekazywanie informacji tym podmiotom w imieniu firmy PayPal.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, nazwa firmy, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie oraz nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, ocena zdolności kredytowej otrzymana od biura informacji kredytowej, dane o historii konta.

Behaviometrics AB, prowadzi działalność pod nazwą BehavioSec (Szwecja)

Ocena ryzyka oszustwa. Wykrywanie nielegalnych przejęć kont.

Adres e-mail, zachowanie klienta w Internecie.

Onfido Ltd. (Wielka Brytania)

Microsoft Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikowanie tożsamości; porównywanie selfie klienta ze zdjęciem w dokumencie; szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, dokument tożsamości, potwierdzenie adresu, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu. Zdjęcia klienta z dokumentu tożsamości i zdjęcie selfie (jeśli zostało dostarczone).

WNS Global Services Limited (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka i zapewnianiem zgodności z przepisami.

Gigya, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy, prowadzenie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, głos klienta, działanie klawiatury i kursora klienta podczas korzystania z aplikacji lub witryny PayPal, tokeny lub nazwy użytkownika w mediach społecznościowych (według uznania klienta).

Boku Inc. (Stany Zjednoczone), Danal Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail.

Early Warning Services LLC

Telefoniczna usługa uwierzytelniania. Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Intrum (Szwecja)

Windykacja niezapłaconych faktur.

Imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, szczegóły faktury.

Crashlytics (Stany Zjednoczone)

Zapewnianie analizy aplikacji, raportów i statystyk awarii.

Identyfikator użytkownika, alias, adres e-mail.

LynkMobility (Niemcy)

Rozsyłanie klientom wiadomości SMS.

Numery telefonów komórkowych klienta.

Datanomers (Stany Zjednoczone)

Oceny ryzyka związanego z handlowcem. Badania nastrojów społecznych.

Imię i nazwisko, zarejestrowana nazwa firmy, data urodzenia, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, adres e-mail, witryna internetowa firmy, właściciel firmy / relacje biznesowe, ocena działalności oraz nastroje społeczne.

Booyami, Inc (prowadzi działalność jako Finagraph) (Stany Zjednoczone)

Oceny ryzyka związanego z handlowcem. Badanie sprawozdań finansowych.

Nazwa firmy, sprawozdania finansowe.

BESS Software Solutions GmbH (Niemcy)

Dostawa oprogramowania do firmy PayPal w celu wypełnienia zobowiązań prawnych w zakresie sprawozdawczości.

Imię i nazwisko, wszystkie informacje o koncie, informacje kredytowe dla handlowców.

Lowell Group (Wielka Brytania), Moorcroft Debt Recovery (Wielka Brytania), Robinson Way Limited (Wielka Brytania), Moreton Smith Receivables (Wielka Brytania), Fire Spa Consulting & Debt Management (Włochy), HFG Inkasso GmbH (Niemcy)

Windykacja należności.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności oraz kopie wszelkiej korespondencji w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

Credit Management Outsource Solutions (CMOS) Ltd. (Irlandia), Lucas Credit Services Ltd (Wielka Brytania), Bridgewood Financial Solutions Limited (Wielka Brytania), ARC (Europe) Ltd (Wielka Brytania)

Windykacja należności.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności oraz kopia korespondencji.

Lowell Financial Ltd (Wielka Brytania)

Lowell Portfolio Ltd (Wielka Brytania)

Otrzymywanie informacji dotyczących długów i kont do celów gromadzenia.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, szczegóły zobowiązań na koncie, kopie korespondencji dotyczącej należnych kwot.

Thomson Reuters GRC In., prowadzi działalność jako

Refinitiv (Stany Zjednoczone)

Ocena ryzyka karnego i prawnego. Weryfikowanie i monitorowanie klientów w ramach procedury „poznaj swojego klienta” (sankcje, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne). Kluczowe informacje na potrzeby dochodzeń międzynarodowych.

Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, lokalizacja w kraju, miejsce urodzenia i narodowość.

Sitel Group

Pomoc dla użytkowników usług PayPal.

Nazwa klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej.

Cedar Rose Int. Services Ltd (Cypr) (Rumunia)

Elektroniczne potwierdzanie tożsamości klienta.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia.

Emailage Corp (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data założenia konta, adres IP.

Amazon Web Services (Stany Zjednoczone), Apptimize, Inc. (Stany Zjednoczone), Atlassian Corporation Plc (Australia), Bodega Technologies, LLC (Stany Zjednoczone), Call Copy/Uptivity (Stany Zjednoczone), Caribbean Airmail (Stany Zjednoczone), Contentful (Stany Zjednoczone), DataSafe, Inc (Stany Zjednoczone), Dropbox (Stany Zjednoczone), Duo Security (Stany Zjednoczone), Elasticsearch, Inc. (Stany Zjednoczone)

Zapewnianie usług w zakresie hostingu, kopii zapasowych, doradztwa i obsługi klientów, w tym zarządzanie połączeniami telefonicznymi i analizowanie ich, zarządzanie interfejsami API, przechowywanie danych, udostępnianie dokumentów, uwierzytelnianie, zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi kurierskie, rozwiązania mobilne, komunikaty push, wiadomości e-mail i ogólne testowanie.

Imię i nazwisko klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, wszystkie informacje o koncie i powiązane informacje.

ePlus Technology, Inc. (Stany Zjednoczone), F5 NETWORKS, Inc, Genpact International Inc. (Stany Zjednoczone), Golden Gate BBB, Internap Corporation, JAMF Software, LLC (Stany Zjednoczone), JetBrains Americas, Inc. (Stany Zjednoczone), Level 3 Communications, Inc. (Stany Zjednoczone), Microsoft Corporation (Stany Zjednoczone), NCC Group Security Services Inc. (Wielka Brytania), Nutanix, Optimizely, Inc., Packet Fusion (ShoreTel), PayKii, Inc., Quality Technology Services, Quantum Corporation, Segment.io, Inc, Signed & Delivered (Filipiny), Soluciones BK SA (Gwatemala), Splunk Inc., Sykes Enterprises Incorporated (Salwador), SynapsIndia (Indie), TWILIO, Inc. (Stany Zjednoczone), Urban Airship, Inc., Usable Net, VXI Global Solutions, LLC (Filipiny)

Zapewnianie usług w zakresie hostingu, kopii zapasowych, doradztwa i obsługi klientów, w tym zarządzanie połączeniami telefonicznymi i analizowanie ich, zarządzanie interfejsami API, przechowywanie danych, udostępnianie dokumentów, uwierzytelnianie, zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi kurierskie, rozwiązania mobilne, komunikaty push, wiadomości e-mail i ogólne testowanie.

Imię i nazwisko klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, wszystkie informacje o koncie i powiązane informacje.

1099 Pro, Inc. (Stany Zjednoczone)

Usługi podatkowe.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania użytkownika i dokument tożsamości wydany przez organ administracji państwowej.

Agreement Express (Stany Zjednoczone)

Rejestracja klientów.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, dane karty płatniczej i rachunku bankowego oraz dokumenty tożsamości wydane przez organ administracji państwowej.

Arroweye (Stany Zjednoczone)

Wytwarzanie i dystrybucja kart.

Imię i nazwisko, adres, informacje dotyczące karty użytkownika.

BC Records Management Services (Kanada)

Zarządzanie dokumentacją.

Imię i nazwisko oraz informacje o koncie.

Blackline (Stany Zjednoczone)

Usługi księgowe.

Imię i nazwisko oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania.

Caseware (Kanada)

Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące tożsamości oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania i transakcjach płatniczych.

Citrix Sharefile, LLC (Stany Zjednoczone)

Usługi księgowe.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące tożsamości oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

IRS Compliance (Stany Zjednoczone)

Usługi podatkowe.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania użytkownika i dokument tożsamości wydany przez organ administracji państwowej.

Kyriba Corp (Stany Zjednoczone)

Zarządzanie finansami.

Informacje o koncie.

Logmein (Stany Zjednoczone)

Oprogramowanie do zdalnego dostępu.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail.

Netsuite, Inc. (Stany Zjednoczone)

Usługi księgowe.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer rachunku bankowego.

Peer 1 Network Enterprises, Inc. (Kanada), Switch Ltd. (Stany Zjednoczone)

Centra danych.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące tożsamości oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Thames Card Technology Limited (Wielka Brytania)

Imię i nazwisko, adres, informacje dotyczące karty użytkownika.

TransPerfect (Stany Zjednoczone)

Usługi tłumaczeniowe.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące tożsamości oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

Venio LLC (Stany Zjednoczone)

Usługi w zakresie własności nieodebranej.

Imię i nazwisko, adres, informacje o koncie i saldo konta.

WalkMe (Stany Zjednoczone)

Raportowanie i analizy.

Nazwa użytkownika.

Textalk (Szwecja)

Zarządzanie zamówieniami lub zakupami.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer VAT, informacje o karcie lub płatności.

Tableau (Stany Zjednoczone)

Raportowanie i analizy.

Identyfikatory UUID organizacji, transakcje i wartość transakcji.

Smartling (Stany Zjednoczone)

Wsparcie w zakresie korzystania z serwisu.

Nazwa firmy, nazwa handlowca, wszelkie treści w witrynach publicznych, adres e-mail, informacje o lokalizacji.

Sinch (globalna)

Dostarczanie usług i produktów firmy PayPal w celu realizacji określonych umów z handlowcami oraz w celu zarządzania relacjami biznesowymi z handlowcami.

Nazwa handlowca („Prowadzący działalność jako”), numer telefonu klienta końcowego.

Sentry.io (Stany Zjednoczone), Papertrail (Stany Zjednoczone), Fabric Inc (Stany Zjednoczone), AppSignal (Holandia)

Analiza klientów, zarządzanie usługami Zettle, prowadzenie działań wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania i cele statystyczne.

Rejestry handlowców.

Mandrill (Stany Zjednoczone)

Dostarczanie usług i produktów firmy PayPal w celu realizacji określonych umów z handlowcami oraz w celu zarządzania relacjami biznesowymi z handlowcami.

Imię i nazwisko, adres e-mail.

Mailchimp

Komunikacja z handlowcem.

Imię i nazwisko, adres e-mail.

Webbhuset (Szwecja), Magento (Stany Zjednoczone)

Platforma handlu elektronicznego — zarządzanie zamówieniami składanymi online przez klientów oraz wewnętrznymi zamówieniami administratora.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer VAT, informacje o karcie lub płatności.

Grafana

Udoskonalanie usług świadczonych przez firmę PayPal i ogólne cele związane z rozwojem działalności, takie jak udoskonalanie modeli ryzyka kredytowego m.in. w celu zminimalizowania liczby oszustw, opracowywania nowych produktów i funkcji oraz odkrywania nowych możliwości biznesowych.

Informacje o handlowcu i historia konta.

Google Cloud Platform (Stany Zjednoczone)

Usługi hostingu i przetwarzania danych w chmurze.

Informacje o koncie, a także dane generowane w wyniku korzystania z usług Zettle oraz świadczenie, analizowanie i udoskonalanie usług Zettle.

InfluxData

Udoskonalanie usług świadczonych przez firmę PayPal i ogólne cele związane z rozwojem działalności, takie jak udoskonalanie modeli ryzyka kredytowego m.in. w celu zminimalizowania liczby oszustw, opracowywania nowych produktów i funkcji oraz odkrywania nowych możliwości biznesowych.

Informacje o handlowcu i historia konta.

Google Firebase (Stany Zjednoczone)

Analiza klientów, zarządzanie usługami Zettle, prowadzenie działań wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania i cele statystyczne.

Informacje o handlowcu i historia konta.

Online Partner AB - G Suite (Stany Zjednoczone)

Zachowanie zgodności z procedurami wewnętrznymi.

Wszystkie informacje o koncie, dane generowane podczas korzystania z usług lub niezbędne do świadczenia usług Zettle oraz zasadniczo wszystkie informacje określone w Zasadach zachowania poufności.

Hunter.io, Vitamina

Komunikowanie się z handlowcami PayPal w związku z usługami PayPal.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o przeglądarce, adres IP.

Infrasec Sweden AB (Szwecja)

Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i księgowości, wymogi regulacyjne dotyczące adekwatności kapitałowej oraz zasady określone przez wyznaczone banki i odpowiednie sieci kart płatniczych. Oznacza to przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wymogów procedury „poznaj swojego klienta”, w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom, wykrywania ich oraz prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. Prowadzenie identyfikacji podmiotów objętych sankcjami, raportowanie do urzędów skarbowych, organów ścigania i organów nadzorczych.

Numer organizacji handlowca, nazwa firmy handlowca, adres firmy, transakcje finansowe, informacje związane z fakturami.

Jeeves Information Systems AB (Szwecja)

Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i księgowości, wymogi regulacyjne dotyczące adekwatności kapitałowej oraz zasady określone przez wyznaczone banki i odpowiednie sieci kart płatniczych. Oznacza to przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wymogów procedury „poznaj swojego klienta”, w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom, wykrywania ich oraz prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. Prowadzenie identyfikacji podmiotów objętych sankcjami, raportowanie do urzędów skarbowych, organów ścigania i organów nadzorczych.

Klienci Zettle z kontami osobistymi zawierającymi pełne imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu.

Atlassian (Australia)

Zachowanie zgodności z procedurami wewnętrznymi.

Imię i nazwisko, adres e-mail.

Looker (Stany Zjednoczone)

Wewnętrzny proces decyzyjny/raportowanie.

Identyfikatory UUID organizacji, transakcje i wartość transakcji.

FreeIPA

System zarządzania tożsamością.

Nazwa handlowca, adres e-mail, informacje o koncie.

Amplitude Inc. (Stany Zjednoczone), RStudio

Analiza klientów.

Działania w aplikacji, zdarzenia w witrynie internetowej.

24 Solutions AB (Szwecja)

Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i księgowości, wymogi regulacyjne dotyczące adekwatności kapitałowej oraz zasady określone przez wyznaczone banki i odpowiednie sieci kart płatniczych. Oznacza to przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wymogów procedury „poznaj swojego klienta”, w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom, wykrywania ich oraz prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. Prowadzenie identyfikacji podmiotów objętych sankcjami, raportowanie do urzędów skarbowych, organów ścigania i organów nadzorczych.

Klienci Zettle z kontami osobistymi zawierającymi pełne imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu.

Skopenow Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika, data urodzenia, historia zatrudnienia, szkoły.

Daon, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikowanie tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy. Szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Numer telefonu, zdjęcie (o ile zostało dostarczone przez klienta), nagrania dźwiękowe, zachowanie śledzone w witrynie lub aplikacji PayPal. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, numer identyfikacji podatkowej, dokumenty tożsamości, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu. Zdjęcia klienta z dokumentu tożsamości i zdjęcie selfie (jeśli zostało dostarczone).

Selz.com Pty Ltd. (Australia)

Umożliwienie handlowcowi korzystania z platformy handlu elektronicznego i usługi.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, nazwa firmy, identyfikator firmy, właściciel firmy.

Scrive AB (Szwecja)

Rozwiązanie do obsługi podpisu elektronicznego.

Adres e-mail, imię i nazwisko.

Redpill Linpro MS AS (Norwegia)

Operacje informatyczne (usługi przechowywania danych do bezgotówkowych systemów kasowych).

Adres IP, nazwa użytkownika, identyfikator urządzenia.

Codat Limited (Wielka Brytania), Sharespine AB (Szwecja)

Standaryzacja integracji oprogramowania do obsługi rachunkowości w celu przesyłania danych pomiędzy pakietami oprogramowania do obsługi księgowości a usługą Zettle.

Adres e-mail, imiona i nazwiska, informacje księgowe.

Selz.com Pty Ltd. (Australia)

Umożliwienie handlowcowi korzystania z platformy handlu elektronicznego i usługi.

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, nazwa firmy, identyfikator firmy, właściciel firmy.

Mailgun Technologies Inc (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja poprawności adresu e-mail.

Adres e-mail

Zecible (Francja), iCOVER (Francja)

Mediapost (Francja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia.

Temenos AG (Francja)

System rejestracji na potrzeby kredytów i pożyczek celowych (Francja).

Nazwa klienta, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numery telefonów, dochód.

Integreon Managed Solutions Inc. (Stany Zjednoczone)

Usługi wsparcia i doradztwa prawnego.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, adres URL, identyfikator konta PayPal oraz inne dodatkowe informacje na temat relacji biznesowej, takie jak (bez ograniczeń) imię i nazwisko osoby kontaktowej i informacje kontaktowe handlowca lub partnera, za pośrednictwem którego handlowiec został zarejestrowany, opis produktów sprzedawanych za pośrednictwem systemu PayPal, notatki z komunikacji i informacje rejestracyjne, wewnętrzne decyzje dotyczące handlowca, obliczenia przychodów i inne informacje na temat firmy handlowca udostępnione przez handlowca, a także informacje stosowne dla konkretnych integracji handlowców, nazwy i adresu banku.

Cisco Systems Inc (Stany Zjednoczone)

Bezpieczny transfer danych.

Informacje o koncie.

GiroSolution AG (Niemcy)

Umożliwianie użytkownikom z Niemiec natychmiastowego dodawania środków do konta PayPal przez Giropay (system płatności internetowych w Niemczech).

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP.

Nordea Bank PLC (Finlandia), Swedbank LC & I, Svenska Handelsbanken AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości.

Belgian Mobile ID NV (Belgia), Telia Sverige AB (Szwecja)

Weryfikacja tożsamości.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości.

Vonage Holdings Corp. (Stany Zjednoczone), Nexmo Ltd. (Wielka Brytania), NewVoiceMedia Ltd. (Wielka Brytania), Vonage Business, Inc. (Stany Zjednoczone), Nexmo Inc. (Stany Zjednoczone), Plivo, Inc. (Stany Zjednoczone), Mitto AG (Szwajcaria)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail.

Intrado Corporation (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego oraz adres e-mail.

Zumigo Inc. (Stany Zjednoczone), Payfone Inc. (Stany Zjednoczone), Prove Inc. (Stany Zjednoczone)

Telefoniczna usługa uwierzytelniania. Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail.

iconectiv LLC (Stany Zjednoczone), Netnumber Inc. (Stany Zjednoczone), Twilio, Inc. (Stany Zjednoczone), Tyntec, LTD (Wielka Brytania), X-Connect (Wielka Brytania), Open Market (Stany Zjednoczone), TMT Analytics (Wielka Brytania)

Telefoniczna usługa uwierzytelniania. Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Numer telefonu.

Sekura LTD (Wielka Brytania), TMT Analysis LTD. (Wielka Brytania), Hutchison Drei Austria GmbH (Austria), Proximus (Belgia), Hi3G (Dania), Vodafone Ukraine (Ukraina), Vodafone GmbH (Niemcy), Koninklijke KPN N.V. (Holandia), Vodafone Netherlands (Holandia), Play P4 (Polska), Telenor Norway (Norwegia), Hutchison Telecom (Irlandia, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania), T-Mobile (Niemcy), BICS SA/NV (Belgia)

Telefoniczna usługa uwierzytelniania. Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Numer telefonu, imię i nazwisko, adres.

Google Inc. (Stany Zjednoczone), Google Ireland, Ltd. (Irlandia), Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapur)

Weryfikacja tożsamości, automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Badania i testowanie adekwatności nowych produktów i usług; szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów; rozpoznawanie i porównywanie twarzy. Zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, i ich wykrywanie. Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, i ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, zdjęcie klienta, dokument tożsamości i potwierdzenie adresu lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal i dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka i zapewnianiem zgodności z przepisami.

EE (Wielka Brytania), Three (Hongkong), O2 (Wielka Brytania, Grecja), Telekom Deutschland (Niemcy, Grecja), Eircom Limited (Irlandia), Grupo MásMóvil „Yoigo” (Hiszpania), Telecom Italia TIM S.p.A. (Włochy), Wind Tre S.p.A. (Włochy), PJSC VimpelCom „Beeline” (Rosja), MegaFon (Rosja)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, data założenia konta.

Play (Luksemburg), Polkomtel, „Plus” (Irlandia), Millicom International Cellular SA (Luksemburg), Mobile TeleSystems „MTS” (Rosja), Rostelecom „Tele2” (Rosja), Deutsche Telekom AG (Niemcy, Grecja), Virgin Group Ltd, „Virgin Mobile” (Wielka Brytania)

Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania brudnych pieniędzy, oraz ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, data założenia konta.

Cardinal Commerce Corporation (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości i zapewnianie bezpiecznych usług uwierzytelniania.

Imię i nazwisko, adres, szczegóły transakcji, kod kraju, informacje o instrumencie finansowym, informacje o urządzeniu, kod waluty, identyfikator handlowca.

Paigo GmbH (Niemcy)
Arvato Financial Solutions

Windykacja należności.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń na koncie, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności oraz kopie wszelkiej korespondencji w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań.

7. Przedsiębiorstwa należące do Grupy

Firma PayPal może udostępniać dane wewnętrznie swoim podmiotom należącym do Grupy PayPal na całym świecie. Więcej informacji na ten temat zawiera punkt „Informacji dotyczących zasad ochrony danych” zatytułowany „Przekazywanie danych za granicę”.

8. Partnerzy handlowi

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Niemcy), Coeo Inkasso GmbH (Niemcy)

Świadczenie niestandardowych usług, w tym usług pomocy, na rzecz klientów biznesowych korzystających z systemu PayPal.

Numer transakcji, identyfikator konta PayPal, kwota, data transakcji, źródło finansowania płatności.

W odniesieniu do kolumny zatytułowanej „Cel” celem każdego podmiotu zewnętrznego — z wyjątkiem regulatorów rynku, niektórych podmiotów przetwarzających płatności oraz biur informacji kredytowej i agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej, a także przedsiębiorstw należących do Grupy wymienionych na końcu niniejszej tabeli — jest wypełnianie zobowiązań określonych w umowie z firmą PayPal. Regulatorzy rynku będą realizować swoje cele zgodnie z własnymi założeniami i wymogami prawnymi. W przypadkach, w których zostało to wyraźnie określone w tabeli, podmioty przetwarzające płatności oraz biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej mogą używać danych znajdujących się w ich stosownych bazach danych i przekazywać informacje podmiotom zewnętrznym na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz oceny zdolności kredytowej zgodnie z obowiązującymi warunkami.