>>Wyświetl wszystkie umowy prawne

 

Informacje dotyczące zasad ochrony danych

Data wejścia w życie: 6 maja 2022 r.

 

 1. Najważniejsze informacje
 2. Kontakt
 3. Jakie Dane osobowe gromadzi firma PayPal
 4. Dlaczego firma PayPal przechowuje Dane osobowe
 5. W jaki sposób firma PayPal będzie korzystać z Danych osobowych Użytkownika? 
 6. Czy firma PayPal udostępnia Dane osobowe 
 7. W jaki sposób firma PayPal współpracuje z innymi dostawcami usług i platformami
 8. Przekazywanie danych za granicę 
 9. W jaki sposób firma PayPal używa plików cookie i technologii służących do śledzenia
 10. Jakie możliwości wyboru w zakresie ochrony danych są dostępne dla Użytkownika
 11. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi
 12. W jaki sposób firma PayPal chroni Dane osobowe Użytkownika
 13. Czy dzieci mogą korzystać z Usług firmy PayPal 
 14. Co jeszcze należy wiedzieć
 15. Definicje
 16. Informacje dodatkowe (w tym powiadomienie dla klientów z EOG dotyczące przepisów prawa bankowego)

 

1. Najważniejsze informacje

Firma PayPal przygotowała niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych, aby wyjaśnić, w jaki sposób PayPal jako Administrator danych może zbierać, przechowywać, przetwarzać, udostępniać i przesyłać Dane osobowe Użytkownika, gdy odwiedza on jej Witryny lub korzysta z jej Usług. Niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych dotyczą Danych osobowych Użytkownika podczas odwiedzania Witryn lub korzystania z Usług, ale nie mają zastosowania do witryn internetowych ani usług, których firma PayPal nie jest właścicielem ani których nie kontroluje, w tym witryn internetowych lub usług innych Użytkowników systemu PayPal.

Jako europejski bank zarejestrowany w Luksemburgu firma PayPal przestrzega wymogów dotyczących ochrony danych i przepisów finansowych. Informacje dotyczące zasad ochrony danych nie stanowią „umowy ramowej” w rozumieniu unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE) ani implementacji tej dyrektywy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mają one natomiast ułatwić Użytkownikowi uzyskanie informacji na temat stosowanych przez firmę PayPal praktyk w zakresie ochrony danych oraz pomóc mu w zrozumieniu wyborów dotyczących ochrony danych, gdy korzysta on z Witryn i Usług firmy PayPal. Oferta Usług świadczonych przez firmę PayPal może się różnić w zależności od regionu. W zależności od Witryny lub Usługi niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych mogą zostać uzupełnione o dodatkowe powiadomienia. Informacje uzupełniające znajdują się w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie i narzędzi do śledzenia oraz Powiadomieniu dotyczącym przepisów prawa bankowego.

Wybrane terminy stosowane w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych mają określone definicje. Znaczenie tych terminów (pisanych wielkimi literami) można znaleźć w punkcie zatytułowanym Definicje.

W razie pytań dotyczących stosowanych przez firmę PayPal praktyk w zakresie ochrony danych nieujętych w niniejszym dokumencie prosimy o kontakt.

 

2. Kontakt

Użytkownik może się kontaktować z firmą PayPal w przypadku ogólnych pytań lub wątpliwości związanych z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych i uzupełniającymi uwagami lub sposobem, w jaki firma PayPal postępuje z jego Danymi osobowymi.

Firma PayPal chce mieć pewność, że pytania Użytkownika trafią w odpowiednie miejsce.

 • Aby skontaktować się z firmą PayPal w sprawie konta PayPal, transakcji lub płatności kartą dokonanej na rzecz handlowca, należy kliknąć tutaj.
 • Aby skontaktować się z firmą PayPal w sprawie konta w usłudze Xoom, należy kliknąć tutaj.

Z Inspektorem Ochrony Danych w firmie PayPal można się skontaktować online lub pisząc na adres PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia skargi przed stosownym organem kontrolnym ds. ochrony danych znajdującym się w jego kraju.

 

3. Jakie Dane osobowe gromadzi firma PayPal

Firma PayPal gromadzi Twoje Dane Osobowe, gdy korzystasz z Witryn lub Usług firmy PayPal. Dane te obejmują m.in.:

 • Informacje na temat rejestracji w Usługach oraz ich używania — jeśli na potrzeby korzystania z Usług firmy PayPal Użytkownik założy Konto, firma PayPal zbierze Dane osobowe niezbędne do oferowania i realizacji zamówionych przez niego Usług. W zależności od Usług wybranych przez Użytkownika firma PayPal może wymagać od niego podania imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail oraz informacji umożliwiających identyfikację, które potrzebne są do założenia Konta. Podczas korzystania z Usług firma PayPal może prosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych Danych osobowych.

 • Informacje na temat transakcji i środowiska — kiedy Użytkownik korzysta z Usług lub Witryn firmy PayPal w celu zakupów u handlowców, odbierania pieniędzy, przetwarzania płatności lub wysyłania pieniędzy do znajomych i rodziny, firma PayPal gromadzi informacje o transakcji, a także inne informacje z nią związane, w tym m.in. informacje dotyczące wysłanej lub żądanej kwoty, kwoty zapłaconej za produkty lub usługi, informacje o handlowcu, informacje o wszelkich instrumentach finansowania użytych do sfinalizowania transakcji, Informacje o urządzeniu, Dane techniczne dotyczące używania oraz Informacje geolokalizacyjne.
 • Dane osobowe uczestnika transakcji kiedy Użytkownik korzysta z Usług lub Witryn firmy PayPal lub uzyskuje do nich dostęp, firma PayPal gromadzi przekazywane przez niego Dane osobowe o pozostałych uczestnikach transakcji.
 • Wysyłanie pieniędzy lub żądanie zapłaty: gdy Użytkownik wysyła pieniądze lub żąda zapłaty za pośrednictwem Usług, firma PayPal zbiera Dane osobowe uczestnika transakcji, który otrzymał od Użytkownika pieniądze lub wysłał je do niego, w tym jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz informacje finansowe o koncie. Zakres wymaganych Danych osobowych dotyczących uczestnika transakcji może się różnić w zależności od Usług, z których Użytkownik korzysta do wysyłania pieniędzy lub żądania zapłaty.
 • Opłacenie rachunku lub żądanie jego zapłaty od innej osoby: jeśli Użytkownik korzysta z Usług PayPal do płacenia rachunków innych osób lub jeśli żąda od innego użytkownika zapłaty własnych rachunków, firma PayPal zgromadzi od Użytkownika Dane osobowe dotyczące posiadacza konta, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i numer konta wskazanego na rachunku, który Użytkownik zamierza zapłacić albo którego zapłaty żąda od innego użytkownika.
 • Dodawanie środków do kont Użytkownika: jeśli Użytkownik korzysta z Usług firmy PayPal w celu dodania środków do swojego Konta lub do dowolnego innego posiadanego przez siebie konta albo jeśli prosi innego Użytkownika o dodanie środków do któregokolwiek z takich kont, firma PayPal może w celu realizacji takiego żądania zebrać od Użytkownika Dane osobowe dotyczące drugiej strony albo zebrać od drugiej strony Dane osobowe Użytkownika. Jeśli na przykład Użytkownik korzysta z Usług firmy PayPal w celu doładowania konta telefonu komórkowego lub zażądania dodania środków do konta mobilnego, firma PayPal może zebrać od drugiego uczestnika transakcji Dane osobowe oraz inne informacje, w tym numer konta telefonu komórkowego.
 • Informacje o profilu publicznym oraz znajomych i osobach z listy kontaktów Użytkownika — przeprowadzanie transakcji ze znajomymi i osobami z listy kontaktów może być jeszcze prostsze, jeśli Użytkownik powiąże listę znajomych lub kontaktów ze swoim Kontem bądź udostępni publicznie profil Konta. Jeśli Użytkownik powiąże Konto ze swoim urządzeniem bądź kontem w serwisie społecznościowym, firma PayPal zbierze informacje z listy kontaktów (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail) i użyje ich do podniesienia jakości obsługi Użytkownika podczas korzystania z Usług. Jeśli Użytkownik udostępni profil swojego Konta publicznie, inni użytkownicy będą mogli go znaleźć, aby wysłać mu pieniądze, wyszukując go według imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego w witrynie PayPal i upewniając się, że to on, na podstawie jego zdjęcia. W każdej chwili Użytkownik może ustawić profil swojego Konta jako prywatny w ustawieniach PayPal.Me.
 • Dane osobowe, które Użytkownik zechce udostępnić firmie PayPal w celu uzyskania dostępu do dodatkowych Usług lub określonych Usług online — jeśli Użytkownik używa opcjonalnych funkcji Witryny lub zażąda do nich dostępu bądź jeśli Użytkownik zażąda dostępu do rozszerzonych Usług lub innej opcjonalnej funkcji, firma PayPal może zebrać od niego dodatkowe informacje. Jeśli sposoby wykorzystania tych Danych osobowych różnią się od sposobów przedstawionych w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych, w momencie gromadzenia danych przekażemy Użytkownikowi dodatkowe powiadomienie.
 • Twoje Dane osobowe w przypadku korzystania z Usług nieoznaczonych marką – niektóre Usługi są dostępne bez konieczności logowania się lub zakładania konta. Firma PayPal będzie gromadzić Dane Osobowe, gdy będziesz korzystać z usług płatniczych i dokonywać płatności na rzecz handlowców przy użyciu naszych usług płatniczych za pomocą karty, które nie są oznaczone marką PayPal, oraz podczas realizacji transakcji w systemie PayPal bez konieczności logowania się na konto. W przypadku usług płatniczych nieoznaczonych marką kontaktujesz się z handlowcem na jego platformie. Jeśli jesteś posiadaczem konta lub jeśli utworzysz Konto w późniejszym terminie, firma PayPal może gromadzić informacje o transakcjach nieoznaczonych marką i wiązać je z Twoim Kontem, aby poprawić obsługę posiadacza konta oraz w celu zapewnienia zgodności z przepisami i w celach analitycznych. Jeśli nie jesteś posiadaczem konta, firma PayPal będzie gromadzić i przechowywać wszystkie podane przez Ciebie informacje, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych.
 • Dane osobowe Użytkownika ze źródeł zewnętrznych — tam, gdzie obowiązujące prawo na to zezwala, firma PayPal uzyskuje informacje ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. od handlowców, dostawców danych oraz biur informacji kredytowej.
 • Pozostałe informacje gromadzone przez firmę PayPal w związku z korzystaniem z Witryn lub Usług PayPal przez Użytkownika — firma PayPal może gromadzić dodatkowe informacje od Użytkownika lub na jego temat, kiedy Użytkownik komunikuje się z firmą PayPal, kontaktuje się z zespołem obsługi klienta lub bierze udział w ankiecie.
 • Użytkownicy nieposiadający konta
 • Jeśli Użytkownik korzysta z Usług firmy PayPal bez zakładania konta lub logowania się do niego, firma PayPal nadal będzie zbierać jego dane osobowe, które mogą obejmować informacje o płatnościach, informacje o urządzeniu i lokalizację Użytkownika. Gdy Użytkownik korzysta z Usług firmy PayPal bez zakładania konta lub logowania się do niego, firma PayPal będzie korzystać z tych informacji w celu przetwarzania transakcji, zapobiegania oszustwom i zachowywania zgodności z przepisami prawa. Firma PayPal może powiązać te informacje z kontem Użytkownika, jeśli Użytkownik je posiada lub utworzy je w późniejszym terminie.

 

4. Dlaczego firma PayPal przechowuje Dane osobowe

Firma PayPal przechowuje Dane osobowe w formacie umożliwiającym identyfikację przez najkrótszy czas wymagany przez prawo, który jest niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych oraz realizacji celów biznesowych. Firma PayPal może jednak przechowywać Dane osobowe przez czas dłuższy niż wymagany przepisami prawa, jeśli wynika to z uzasadnionych interesów firmy PayPal i nie jest zakazane przez prawo. Jeśli Konto Użytkownika zostanie zamknięte, firma PayPal może poczynić kroki, aby zamaskować Dane osobowe i inne informacje, jednak zastrzega sobie możliwość przechowywania danych i uzyskiwania do nich dostępu tak długo, jak jest to wymagane, by zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Firma PayPal będzie nadal używać takich Danych osobowych oraz będzie je ujawniać zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych.

Pliki cookie, którymi posługuje się firma PayPal, mają zdefiniowany okres ważności. Jeśli w tym czasie Użytkownik nie będzie korzystać z Witryn ani Usług firmy PayPal, pliki te zostaną automatycznie wyłączone, a przechowywane dane — usunięte. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie i narzędzi do śledzenia.

 

5. W jaki sposób firma PayPal będzie korzystać z Danych osobowych Użytkownika?

Firma PayPal może Przetwarzać Dane osobowe Użytkownika, gdy będzie mieć ważną podstawę prawną, która uzasadnia takie przetwarzanie. W zależności od sytuacji podstawą przetwarzania danych może być wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie lub fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zawartej z Użytkownikiem umowy, bądź konieczność zachowania zgodności z prawem. Firma PayPal może również przetwarzać Dane osobowe Użytkownika, jeśli uzna, że jest to uzasadnione interesami firmy PayPal lub innych podmiotów, biorąc przy tym pod uwagę interesy, prawa i oczekiwania Użytkownika.

Świadczenie Usług niezbędnych do realizacji postanowień Umowy zawartej z Użytkownikiem, w tym:

 • Obsługa Witryn i świadczenie Usług, w tym:

  • Wypełnianie wszelkich zobowiązań przedumownych
  • rozpoczynanie płatności, wysyłanie pieniędzy lub żądanie zapłaty, dodawanie środków do konta lub opłacanie rachunków;
  • uwierzytelnianie Twojego dostępu do Konta;
  • komunikowanie się z Tobą w sprawach związanych z Kontem, Witrynami, Usługami lub firmą PayPal;
  • połączenie Twojego Konta z kontem lub platformą zewnętrzną;
  • przeprowadzanie kontroli zdolności kredytowej i kondycji finansowej, ocena wniosków i porównywanie informacji na potrzeby sprawdzania ich poprawności oraz innego rodzaju weryfikacji;
  • aktualizowanie Twojego Konta i informacji finansowych.
 • Wykonywanie rutynowych czynności biznesowych, takich jak monitorowanie, analizowanie i ulepszanie działania i funkcji Usług i Witryn. Firma PayPal analizuje na przykład zachowanie Użytkownika i bada sposób, w jaki korzysta on z jej Usług.
 • Zarządzanie ryzykiem i ochrona Użytkownika, Witryn, Usług przed oszustwami poprzez weryfikację tożsamości Użytkownika. Narzędzia firmy PayPal do zarządzania ryzykiem i ochrony przed oszustwami wykorzystują Dane osoboweInformacje o urządzeniuDane techniczne dotyczące używania oraz Informacje geolokalizacyjne z naszych Witryn i stron internetowych, które oferują Usługi PayPal, w celu wykrywania oszustw i naruszeń Usług oraz zapobiegania im.
 • Wywiązywanie się przez firmę PayPal ze swoich zobowiązań oraz egzekwowanie warunków jej Witryn i Usług, w tym przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
 • Zabezpieczanie uzasadnionych interesów firmy PayPal, w tym:
  • egzekwowanie warunków Witryn i Usług firmy PayPal;
  • wykonywanie rutynowych czynności biznesowych, w tym monitorowanie i prowadzenie analiz;
  • zarządzanie ryzykiem, oszustwami i naruszeniami związanymi z Usługami firmy PayPal;
  • anonimizacja Danych osobowych w celu udostępniania podmiotom zewnętrznym, w tym innym firmom i obywatelom, zagregowanych danych statystycznych na temat sposobu, czasu i powodu korzystania przez Użytkowników z Witryn i Usług firmy PayPal;
  • prowadzenie działalności marketingowej typu B2B oraz
  • świadczenie spersonalizowanych Usług (zwanych również usługami marketingu opartego na zainteresowaniach) oferowanych przez firmę PayPal za pośrednictwem witryn i usług internetowych podmiotów zewnętrznych. Firma PayPal może korzystać z Danych osobowych Użytkownika i innych informacji zgromadzonych zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych, aby zapewniać mu dopasowane do jego potrzeb układ, funkcje oraz ofertę w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych.
  • Aby ułatwić Ci znajdowanie i docieranie do innych osób. Jeśli na przykład zezwolisz firmie PayPal na dostęp do swoich kontaktów lub udostępnisz publicznie profil Konta, firma PayPal będzie mogła sugerować Ci nawiązanie kontaktu z osobami, które możesz znać, oraz pomagać innym w docieraniu do Ciebie w celu wysłania pieniędzy, umożliwiając im znalezienie Twojego profilu poprzez wyszukanie imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego w PayPal. Firma PayPal może również powiązać informacje na Twój temat, które uzyskała w toku korzystania z Usług przez Ciebie i osoby z Twojej listy kontaktów, z informacjami podanymi przez Ciebie oraz przez inne osoby, aby wskazać osoby, które możesz znać lub z którymi możesz chcieć realizować transakcje przy użyciu Usług firmy PayPal. Funkcje społecznościowe zaprojektowane w celu ułatwienia używania Usług z innymi różnią się w zależności od Usługi.
 • Za Twoją zgodą Przetwarzanie odbywa się m.in. w następujących celach:
  • Promowanie produktów i Usług firmy PayPal oraz promowanie produktów i usług podmiotów niestowarzyszonych. Firma PayPal może również Przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w celu dostosowywania treści marketingowych i określonych Usług lub stron, by lepiej dopasować je do zainteresowań Użytkownika, w serwisie PayPal i witrynach innych podmiotów zewnętrznych.
  • Korzystanie z plików cookie oraz innych technologii służących do śledzenia w celu zapewnienia dopasowanych do potrzeb Użytkownika wyglądu, funkcji, Usług i oferty lub w celu współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z handlowcami, agencjami reklamowymi lub firmami świadczącymi usługi analityczne, by świadczyć takie spersonalizowane usługi (zwane także usługami marketingu opartego na zainteresowaniach).
  • Udostępnianie określonych, zależnych od lokalizacji Użytkownika opcji, funkcji lub ofert, jeśli Użytkownik zdecyduje się udostępniać swoje informacje geolokalizacyjne za pośrednictwem Usług. Firma PayPal będzie używać tych informacji do poprawy bezpieczeństwa w Witrynach i Usługach oraz do udostępniania Usług dopasowanych do lokalizacji Użytkownika, w tym reklam, wyników wyszukiwania i innych spersonalizowanych treści (zwanych także usługami marketingu opartego na zainteresowaniach).
  • Odpowiadanie na prośby Użytkownika, na przykład kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z zadanym przez niego pytaniem do Działu Obsługi Klienta.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie zatytułowanym „Możliwości wyboru dotyczące ochrony danych”.

 

6. Czy firma PayPal udostępnia Dane osobowe

Firma PayPal może udostępniać Dane osobowe Użytkownika lub inne informacje na jego temat innym osobom i podmiotom na różne sposoby, zgodnie z opisem w tym punkcie Informacji dotyczących zasad ochrony danych. Firma PayPal może udostępniać Dane osobowe Użytkownika lub inne informacje w następujących celach:

Innym podmiotom należącym do grupy przedsiębiorstw PayPal: firma PayPal może udostępniać Dane osobowe Użytkownika innym podmiotom należącym do grupy przedsiębiorstw PayPal m.in. w celu świadczenia zamawianych lub autoryzowanych przez niego Usług, zarządzania ryzykiem, wykrywania czynów potencjalnie niezgodnych z prawem i oszustw oraz innych naruszeń zasad firmy PayPal i zawartych z firmą PayPal umów, a także zapobiegania takim czynom, oszustwom i naruszeniom, oraz w celu zarządzania dostępnością i obsługą produktów i Usług PayPal oraz komunikacją.

Innym firmom, które świadczą usługi na rzecz firmy PayPal: firma PayPal udostępnia Dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą swoje usługi w imieniu firmy PayPal oraz zgodnie z otrzymanymi od niej wytycznymi. Tacy zewnętrzni dostawcy usług mogą na przykład świadczyć dla Użytkownika Usługi, weryfikować jego tożsamość, pomagać w przetwarzaniu transakcji, przesyłać mu reklamy produktów i usług firmy PayPal, a także świadczyć usługi obsługi klienta. 

Innym instytucjom finansowym: firma PayPal udostępnia Dane osobowe innym instytucjom finansowym, z którymi nawiązała współpracę w celu wspólnego tworzenia i oferowania produktu. Te instytucje finansowe mogą korzystać z tych informacji wyłącznie do prowadzenia działań marketingowych i oferowania produktów powiązanych z firmą PayPal, chyba że uzyskały zgodę Użytkownika na wykorzystywanie tych danych w innych celach. Firma PayPal może również udostępniać Dane osobowe, aby przetwarzać transakcje, zapewniać Użytkownikowi korzyści związane z jego kwalifikującymi się kartami oraz aktualizować jego informacje finansowe.

Innym stronom transakcji, gdy Użytkownik korzysta z Usług, w tym na przykład innym Użytkownikom, handlowcom i ich dostawcom usług: firma PayPal może udostępniać informacje o Użytkowniku i jego Koncie innym podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu jego transakcji. Obejmuje to innych Użytkowników oraz handlowców, którym Użytkownik wysyła środki lub od których je otrzymuje, a także ich dostawców usług. Informacje te mogą obejmować:

 • Dane Osobowe i informacje o Koncie niezbędne do realizacji transakcji;
 • Dane Osobowe umożliwiające innym uczestnikom transakcji rozstrzyganie sporów oraz wykrywanie oszustw i zapobieganie im;
 • anonimowe dane i analizy dotyczące działania Usług mające na celu pomóc handlowcom w lepszym poznaniu sposobów korzystania z Usług oraz w poprawie doświadczenia Użytkownika. 

Innym podmiotom zewnętrznym w celach biznesowych lub w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo: firma PayPal może udostępniać informacje o Użytkowniku podmiotom zewnętrznym do celów biznesowych firmy PayPal lub w zakresie dozwolonym lub wymaganym przepisami prawa, w tym:

 • stosownie do potrzeb, by przestrzegać przepisów prawa oraz stosować się do otrzymanych pism sądowych i innego rodzaju regulacji;
 • przedstawicielom organów ścigania, innym urzędnikom administracji państwowej lub innym podmiotom zewnętrznym na podstawie wezwania sądowego, nakazu sądowego lub innego dokumentu sądowego albo innego rodzaju wymogu mającego zastosowanie do firmy PayPal lub jednostek należących do grupy przedsiębiorstw PayPal;
 • jeśli firma PayPal stwierdzi według własnego uznania, że ujawnienie Danych osobowych jest konieczne lub właściwe w celu zapobieżenia fizycznej szkodzie, stracie finansowej lub w związku z prowadzonym dochodzeniem dotyczącym podejrzanych lub faktycznie nielegalnych działań;
 • w celu ochrony istotnych interesów określonej osoby;
 • agencjom kredytowym i podmiotom przetwarzającym dane na potrzeby kontroli zdolności kredytowej oraz w celu zapobiegania oszustwom i zapewniania zgodności z przepisami;
 • w celu zbadania naruszeń lub wyegzekwowania realizacji Umowy z Użytkownikiem lub innych obowiązujących warunków mających zastosowanie do dowolnej Usługi;
 • w celu ochrony własności, Usług i praw ustawowych firmy PayPal;
 • w celu ułatwienia zakupu lub sprzedaży całości lub części firmy PayPal;
 • w związku z wysyłką i powiązanymi usługami dotyczącymi zakupów dokonanych za pomocą Usługi;
 • aby pomóc w ocenie ryzyka dotyczącego oszustw przeciwko firmie PayPal i jej Użytkownikom oraz oszustw związanych z Witrynami lub z korzystaniem z Usług, m.in. oszustw, do których dochodzi u partnerów biznesowych, partnerów strategicznych oraz innych osób, w tym fizycznych, a także handlowców lub osób, które są z tymi podmiotami powiązane, oraz aby pomóc w zarządzaniu takim ryzykiem i w zapobieganiu oszustwom;
 • partnerom bankowym zgodnie z wymogami zasad stowarzyszeń wystawców kart, które dotyczą umieszczania podmiotów na czarnej liście handlowców;
 • agencjom badającym zdolność kredytową oraz firmom windykacyjnym;
 • firmom, z którymi firma PayPal planuje się połączyć w drodze fuzji lub przejęcia;
 • na potrzeby przeprowadzania audytów, zapewniania zgodności z przepisami i realizowania nadzoru korporacyjnego w firmie PayPal.

Za zgodą Użytkownika: firma PayPal będzie również udostępniać Dane osobowe Użytkownika i inne informacje za jego zgodą lub zgodnie z otrzymanymi od niego instrukcjami, w tym na przykład jeśli Użytkownik autoryzuje połączenie swojego Konta z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego.

Dodatkowo firma PayPal może udostępniać podmiotom zewnętrznym, w tym innym firmom i osobom postronnym, zagregowane dane statystyczne dotyczące sposobu, ram czasowych i powodów korzystania przez Użytkowników z Witryn i Usług firmy PayPal. Identyfikacja tożsamości Użytkownika na podstawie tych danych nie będzie możliwa. Na ich podstawie nie będzie również można uzyskać informacji na temat korzystania przez Użytkownika z Witryn lub Usług. Firma PayPal nie udostępnia Danych osobowych Użytkownika podmiotom zewnętrznym do celów marketingowych bez zgody Użytkownika.

 

7. W jaki sposób firma PayPal współpracuje z innymi usługami i platformami

Usługi firmy PayPal są innowacyjne i niosą ze sobą znaczne korzyści — Użytkownik może powiązać swoje Konto z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego. Na potrzeby niniejszych Informacji dotyczących zasad ochrony danych termin „powiązanie konta” z takim podmiotem zewnętrznym oznacza autoryzowane lub umożliwione przez Użytkownika powiązanie jego Konta z kontem, instrumentem płatniczym lub platformą firmy innej niż PayPal, które zgodnie z prawem Użytkownik posiada lub kontroluje. Kiedy Użytkownik autoryzuje takie powiązanie, firma PayPal i podmiot zewnętrzny bezpośrednio wymienią się jego Danymi osobowymi oraz innymi informacjami. Przykłady powiązania kont to między innymi:

 • powiązanie Konta z kontem w mediach społecznościowych lub z komunikatorem w serwisie społecznościowym;
 • powiązanie Konta z usługami agregowania danych lub usługami finansowymi świadczonymi przez podmiot zewnętrzny, jeśli Użytkownik udostępni takiemu podmiotowi zewnętrznemu dane uwierzytelniające swojego Konta;
 • korzystanie z Konta w celu dokonywania płatności na rzecz handlowca lub zezwalanie handlowcowi na obciążanie Konta.

Jeśli Użytkownik skorzysta z opcji powiązania konta, firma PayPal może otrzymać od podmiotu zewnętrznego informacje na temat Użytkownika oraz na temat korzystania przez niego z usługi tego podmiotu zewnętrznego. Jeśli na przykład Użytkownik powiąże swoje Konto z kontem w mediach społecznościowych, firma PayPal w ramach takiego powiązania otrzyma od dostawcy mediów społecznościowych Dane osobowe. Jeśli Użytkownik powiąże swoje Konto z innymi kontami w usługach finansowych, bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług, firma PayPal może uzyskać dostęp do salda konta Użytkownika oraz informacji o przeprowadzonych na nim transakcjach, np. o dokonanych zakupach lub przelanych środkach. Firma PayPal będzie używać wszelkich uzyskanych w ten sposób od podmiotu zewnętrznego informacji zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych. 

Informacje, które firma PayPal udostępni podmiotom zewnętrznym w ramach powiązania kont, będą używane i ujawniane zgodnie ze stosowanymi przez dany podmiot zewnętrzny praktykami w zakresie ochrony danych. Zanim Użytkownik autoryzuje powiązanie kont, powinien się zapoznać z zasadami ochrony danych obowiązującymi u podmiotu zewnętrznego, który wskutek takiej autoryzacji uzyska dostęp do Danych osobowych Użytkownika. Na przykład Dane osobowe, które firma PayPal udostępnia w ramach powiązania Konta z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego, np. kontem w mediach społecznościowych, mogą być z kolei udostępniane określonym podmiotom zewnętrznym, w tym udostępniane publicznie, w zależności od stosowanych na danym koncie lub danej platformie praktyk w zakresie ochrony danych. 

 

8. Przekazywanie danych za granicę

Operacje wykonywane przez firmę PayPal są realizowane przy pomocy sieci komputerowych, serwerów chmurowych oraz innej infrastruktury i technologii informatycznych, w tym przy udziale zewnętrznych dostawców usług. 

Wspomniane powyżej podmioty mogą mieć swoje siedziby w krajach innych niż kraj Użytkownika oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Szwajcarią i Wielką Brytanią. Ustawodawstwo obowiązujące w takich krajach nie zawsze zapewnia równoważny poziom ochrony poufności danych. Aby chronić Dane osobowe Użytkownika, firma PayPal podjęła określone działania zgodnie z obowiązującymi w EOG przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. W przypadku przekazywania Danych osobowych w obrębie firm powiązanych z firmą PayPal firma PayPal stosuje się do Wiążących zasad firmowych zatwierdzonych przez stosowne organy nadzoru (dostępnych tutaj). Innego rodzaju przekazania danych mogą podlegać ochronie zapewnianej na mocy stosownej umowy. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy się skontaktować z firmą PayPal.

Jeśli Użytkownik realizuje transakcje ze stronami spoza EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii lub dokonuje powiązania Usługi PayPal z innymi platformami, np. mediami społecznościowymi, spoza EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, firma PayPal musi przekazywać Dane osobowe Użytkownika takim stronom w celu zapewniania zamówionej przez niego Usługi.

 

9. W jaki sposób firma PayPal używa plików cookie i technologii służących do śledzenia 

Kiedy Użytkownik korzysta z Witryn lub Usług firmy PayPal lub korzysta z witryn podmiotów zewnętrznych, którym firma PayPal udostępnia swoje usługi online, firma PayPal i jej partnerzy biznesowi oraz dostawcy mogą używać plików cookie i innych technologii służących do śledzenia (nazywanych zbiorczo „plikami cookie”), aby rozpoznawać Użytkownika jako Użytkownika oraz odpowiednio dostosowywać usługi online, używane przez Użytkownika Usługi oraz wyświetlane online treści i reklamy, weryfikować skuteczność promocji i wykonywać stosowne analizy, a także ograniczać ryzyko, zapobiegać potencjalnym oszustwom oraz promować zasady zaufania i bezpieczeństwa w Witrynach i Usługach firmy PayPal. Niektóre aspekty i funkcje Usług i Witryn firmy PayPal wymagają użycia plików cookie. Jeśli Użytkownik wyłączy lub zablokuje pliki cookie, korzystanie przez niego z Witryn i Usług może być ograniczone lub niemożliwe.

DNT (Do Not Track — nie śledź) to opcjonalne ustawienie przeglądarki, które pozwala określić preferencje dotyczące śledzenia przez reklamodawców i inne podmioty zewnętrzne. Firma PayPal nie odpowiada na sygnały DNT.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki firma PayPal używa Plików cookie, można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie i narzędzi do śledzenia.

 

10. Jakie możliwości wyboru w zakresie ochrony danych są dostępne dla Użytkownika

W przypadku praktyk w zakresie ochrony danych i komunikacji opisanych w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych Użytkownik ma różne możliwości. Wiele z nich może zostać wyjaśnionych podczas zakładania konta w Usłudze lub korzystania z Usługi bądź w kontekście korzystania z Witryny. Podczas korzystania z Usług mogą zatem wyświetlać się stosowne instrukcje.

 • Możliwości wyboru w zakresie Danych Osobowych gromadzonych przez firmę PayPal
  • Dane osobowe. Użytkownik może odmówić podania Danych osobowych, gdy firma PayPal o nie prosi. W takim przypadku niektóre lub wszystkie Usługi mogą być jednak dla niego niedostępne. 
  • Informacje o lokalizacji oraz inne informacje z poziomu urządzenia. Urządzenie, którego Użytkownik używa do korzystania z Witryny lub Usług, może gromadzić informacje na jego temat, w tym informacje geolokalizacyjne i dane dotyczące korzystania przez niego z urządzenia, które następnie mogą być zbierane i używane przez firmę PayPal. Informacje na temat możliwości ograniczenia zbierania i używania takich informacji można znaleźć w ustawieniach danego urządzenia. 
 • Możliwości wyboru w zakresie korzystania przez firmę PayPal z Twoich Danych Osobowych
 • Wyszukiwanie innych osób i nawiązywanie z nimi kontaktu. Jeśli taka opcja jest dostępna, Użytkownik może zarządzać preferencjami wyszukiwania innych osób i nawiązywania z nimi kontaktu z poziomu swojego Konta w Usłudze.
 • Możliwości wyboru w zakresie powiązania kont
  • Jeśli Użytkownik autoryzuje powiązanie konta z kontem lub platformą podmiotu zewnętrznego, na przykład kontem w mediach społecznościowych, może zarządzać preferencjami takiego powiązania za pośrednictwem swojego Konta lub konta bądź platformy podmiotu zewnętrznego. Więcej informacji na temat dostępnych opcji można znaleźć w zasadach ochrony danych mających zastosowanie do platformy podmiotu zewnętrznego.
 • Możliwości wyboru dotyczące plików cookie
  • Śledzenie online i usługi marketingu opartego na zainteresowaniach. Firma PayPal współpracuje z partnerami i zewnętrznymi dostawcami usług, by wyświetlać Użytkownikowi reklamy z wykorzystaniem związanych z reklamami plików cookie i sygnalizatorów WWW. Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze związanych z reklamami plików cookie i sygnalizatorów WWW podmiotów zewnętrznych. W takim przypadku reklamy firmy PayPal nie powinny być więcej do niego kierowane. Nadal jednak będzie on widzieć reklamy firmy PayPal w witrynach podmiotów zewnętrznych.
   • Więcej informacji na temat korzystania ze związanych z reklamami plików cookie podmiotów zewnętrznych oraz usług marketingu opartego na zainteresowaniach, a także sposobu rezygnowania ze wspomnianych wyżej praktyk w przypadku podmiotów, które w ramach samoregulacji branżowej udostępniły taką możliwość, można znaleźć na stronie Możliwości wyboru podczas korzystania z Internetu.
  • Użytkownik może mieć do dyspozycji różne ustawienia przeglądarki. Na przykład przeglądarka Użytkownika lub urządzenie z dostępem do Internetu mogą pozwalać mu na usuwanie, wyłączanie lub blokowanie określonych plików cookie i innych technologii służących do śledzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie AboutCookies.org. Użytkownik może włączyć te opcje, jednak może to sprawić, że korzystanie z wielu podstawowych funkcji Usługi lub Witryny nie będzie możliwe.
  • Użytkownik może mieć możliwość zdecydowania, czy pliki cookie i inne technologie służące do śledzenia mają być stosowane, kiedy korzysta z Usługi lub określonych części Witryny. Użytkownik może na przykład zobaczyć pytanie, czy chce, aby Usługa lub Witryna „zapamiętały” określone informacje o nim, a firma PayPal będzie wówczas używać plików cookie i innych technologii służących do śledzenia w zakresie uzyskanej od niego zgody.
  • Więcej informacji na temat używanych przez firmę PayPal plików cookie i technologii służących do śledzenia można znaleźć na stronie Oświadczenia dotyczącego plików cookie i narzędzi do śledzenia.
 • Możliwości wyboru w zakresie informacji dotyczących rejestracji i Konta
  • Jeśli Użytkownik posiada Konto, może przeglądać i edytować swoje Dane osobowe, logując się do swojego Konta i aktualizując tam informacje lub kontaktując się z firmą PayPal. Jeśli Użytkownik nie ma Konta lub ma pytania dotyczące informacji o Koncie lub innych Danych osobowych, może skontaktować się z firmą PayPal.
 • Możliwości wyboru dotyczące komunikacji
  • O charakterze marketingowym: firma PayPal może przesyłać Użytkownikowi informacje marketingowe dotyczące Witryn, Usług i produktów firmy PayPal, produktów, które firma PayPal oferuje wraz z instytucjami finansowymi, a także produktów i usług zewnętrznych podmiotów niestowarzyszonych oraz jednostek należących do grupy przedsiębiorstw PayPal za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym np. w wiadomościach e-mail, wiadomościach SMS, wyskakujących oknach, powiadomieniach push i za pośrednictwem aplikacji do komunikacji. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od firmy PayPal takich informacji marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednich wiadomościach. Jeśli Użytkownik ma Konto, może ponadto dostosować swoje preferencje dotyczące komunikacji w ustawieniach Konta. W przypadku powiadomień push preferencjami Użytkownik może zarządzać z poziomu swojego urządzenia.
  • O charakterze informacyjnym i innym: firma PayPal będzie wysyłać Użytkownikowi informacje, których wysyłka do Użytkowników Usług firmy PayPal jest potrzebna lub niezbędna, powiadomienia, które zawierają ważne informacje, oraz innego rodzaju wymagane przez Użytkownika komunikaty. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości. Użytkownik może jednak dostosować media, za pośrednictwem których otrzymuje te informacje, oraz format powiadomień.

   

  11. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi

  Z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w obowiązujących na terenie EOG przepisach dotyczących ochrony danych Użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do jego Danych osobowych. W szczególności Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich korygowania i ograniczania oraz do ich usunięcia i przeniesienia. Aby skorzystać z tych praw, Użytkownik powinien się skontaktować z firmą PayPal.

  Ponadto Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych ze względu na uzasadnione interesy, interes publiczny lub wykonywanie przez firmę PayPal powierzonych jej zadań publicznych, przy zachowaniu zgodności ze szczegółowymi wymogami.

  Jeśli Użytkownik posiada Konto w dowolnej z Usług firmy PayPal, zasadniczo może przeglądać i edytować swoje Dane osobowe, logując się do Konta i aktualizując je bezpośrednio. Firma PayPal może podejmować zautomatyzowane decyzje dotyczące kredytu za zgodą Użytkownika lub w przypadku, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy bądź gdy zezwalają na to przepisy prawa unijnego lub prawa krajowego państwa członkowskiego UE. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, należy skontaktować się z firmą PayPal.

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, skontaktuj się z firmą PayPal.

   

  12. W jaki sposób firma PayPal chroni Dane osobowe Użytkownika

  Firma PayPal stosuje techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, które mają zapewnić należytą ochronę Danych osobowych Użytkownika przed ich utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem oraz zmianą. Wspomniane zabezpieczenia obejmują zapory, szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych oraz kontrole autoryzacji dostępu do informacji. Chociaż firma PayPal dokłada wszelkich starań, aby należycie zabezpieczać swoje systemy i Usługi, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł oraz informacji podanych podczas rejestrowania Konta lub profilu, a także za zweryfikowanie, czy jego Dane osobowe przechowywane przez firmę PayPal są dokładne i aktualne. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za ochronę żadnych Danych osobowych udostępnionych podmiotom zewnętrznym na podstawie autoryzowanego przez Użytkownika powiązania kont. 

   

  13. Czy dzieci mogą korzystać z Usług firmy PayPal

  Witryny i Usługi nie są przeznaczone dla dzieci ani osób poniżej 16 roku życia. Firma PayPal nie zbiera świadomie informacji, w tym Danych osobowych, od dzieci ani innych osób, które według prawa nie mogą korzystać z Witryn i Usług firmy PayPal. Jeśli firma PayPal uzyska informacje o tym, że zbiera Dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia, niezwłocznie usunie takie dane, chyba że na mocy prawa będzie zobowiązana do ich przechowywania. Jeśli Użytkownik uważa, że firma PayPal omyłkowo lub nieumyślnie zebrała informacje od dziecka, które nie ukończyło 16 lat, powinien się skontaktować z firmą PayPal.

   

  14. Co jeszcze należy wiedzieć

  Zmiany w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych. 

  Firma PayPal może wprowadzać zmiany w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych w celu odzwierciedlenia zmian w prowadzonej działalności, Witrynach, Usługach lub przepisach obowiązującego prawa. Zmienione Informacje dotyczące zasad ochrony danych wejdą w życie z opublikowaną datą ich wejścia w życie. 

  Jeśli taka zmieniona wersja Zasad zawiera istotną zmianę, firma PayPal powiadomi Użytkownika o tej zmianie z 30-dniowym wyprzedzeniem, umieszczając informację na stronie „Aktualizacje zasad” w witrynie PayPal. Firma PayPal może również poinformować Użytkowników o takiej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. 

   

  15. Definicje

  • Konto oznacza konto PayPal lub konto w usłudze Xoom.

  • Administrator danych oznacza, że PayPal określa cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych.

  • Informacje o urządzeniu oznaczają dane, które można automatycznie gromadzić z dowolnego urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usług. Takie informacje mogą obejmować m.in. rodzaj urządzenia, informacje o połączeniach sieciowych urządzenia, nazwę urządzenia, jego adres IP, informacje o przeglądarce internetowej i połączeniu internetowym, których Użytkownik używa do uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usług, Informacje geolokalizacyjne, informacje o aplikacjach pobranych na urządzenie oraz dane biometryczne.

  • Informacje geolokalizacyjne oznaczają informacje, które umożliwiają w miarę dokładne określenie lokalizacji Użytkownika np. poprzez wykorzystanie współrzędnych geograficznych uzyskanych za pośrednictwem sieci GPS lub Wi-Fi lub metody triangulacji z wykorzystaniem sieci komórkowej. 

  • PayPal oznacza firmę PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. oraz podmioty zależne, przedsiębiorstwa należące do grupy lub podmioty stowarzyszone. W niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych firma PayPal jest czasami określana jako „PayPal”, „my”, „nas” lub „nasz” w zależności od kontekstu.

  • Dane osobowe to informacje, które mogą być powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osobą fizyczną. Mogą one obejmować m.in. imię i nazwisko, adres pocztowy (w tym adres rozliczeniowy i wysyłkowy), numer telefonu, adres e-mail, numer karty płatniczej, inne informacje finansowe dotyczące konta, numer konta, datę urodzenia lub dane uwierzytelniające wystawione przez organ administracji państwowej (np. numer prawa jazdy, numer dowodu osobistego, numer paszportu). 

  • Przetwarzanie oznacza dowolną metodę lub dowolny sposób postępowania przez firmę PayPal z Danymi osobowymi lub ich zestawami, zarówno przy użyciu środków zautomatyzowanych, jak i tradycyjnych, taki jak gromadzenie, nagrywanie, porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych osobowych.

  • Usługi oznaczają wszelkie produkty, usługi, treści, technologie lub funkcje oraz wszystkie powiązane witryny internetowe, aplikacje i usługi oferowane przez firmę PayPal lub Xoom.

  • Witryny to witryny, aplikacje mobilne, oficjalne platformy społecznościowe lub inne zasoby online, za pośrednictwem których firma PayPal oferuje Usługi oraz które zostały wymienione lub do których zamieszczono łącza w Informacjach dotyczących zasad ochrony danych.

  • Dane techniczne dotyczące używania to informacje zbierane przez firmę PayPal z telefonu, komputera lub innego urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego korzysta on z Usług lub Witryn lub uzyskuje do nich dostęp. Pozwalają one firmie PayPal ustalić, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Witryn i Usług, np. co wyszukuje i wyświetla w Witrynach oraz jak korzysta z Usług. Dane te obejmują m.in. adres IP Użytkownika, statystyki dotyczące sposobu ładowania lub wyświetlania stron, informacje o witrynach odwiedzonych przed odwiedzeniem Witryn oraz inne informacje dotyczące używania i przeglądania zebrane za pośrednictwem plików cookie.

  • Użytkownik oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług lub uzyskuje dostęp do Witryn.

   

  16. Dodatkowe informacje

  Informacje zawarte w tym punkcie mogą dotyczyć określonych klientów w zależności od regionu Użytkownika lub sposobu, w jaki korzysta on z Usług. Informacje te są przekazywane firmie PayPal przez podmioty zewnętrzne, z którymi Użytkownik może wchodzić w interakcję podczas korzystania z Usług.

  • Powiadomienie dla klientów z EOG dotyczące przepisów prawa bankowego
  • System reCAPTCHA firmy Google

   

  Powiadomienie dla klientów z EOG dotyczące przepisów prawa bankowego

  Zasadniczo prawo luksemburskie, któremu podlega obsługa danych Użytkownika przez firmę PayPal (dotyczące ochrony danych oraz tajemnicy bankowej), wymaga większej przejrzystości niż większość przepisów prawa obowiązujących w Unii Europejskiej. Dlatego — w odróżnieniu od większości dostawców usług internetowych i usług finansowych w Unii Europejskiej — firma PayPal wyszczególnia w swoich Informacjach dotyczących zasad ochrony danych wszystkich zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych, którym może ujawniać dane Użytkownika, wraz z celem ujawniania oraz rodzajem ujawnianych danych. Łącze do tych podmiotów zewnętrznych znajduje się tutaj. Akceptując niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych i utrzymując konto w systemie PayPal, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych tym podmiotom zewnętrznym w wymienionych celach.

  Firma PayPal może w pierwszy dzień roboczy każdego kwartału (tj. w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku) uaktualniać listę opisanych powyżej podmiotów zewnętrznych. Firma PayPal rozpocznie przekazywanie danych każdemu nowemu podmiotowi lub w nowych celach bądź nowych rodzajów danych opisanych w każdej aktualizacji dopiero po upływie 30 dni od daty opublikowania listy w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych. Co kwartał, w dni podane powyżej, należy zapoznać się ze zaktualizowaną listą w witrynie PayPal. Jeśli w ciągu 30 dni od daty opublikowania uaktualnionej listy podmiotów zewnętrznych Użytkownik nie wniesie sprzeciwu do zmian w ujawnianiu danych, będzie to oznaczało, że akceptuje zmiany na liście oraz w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, może zamknąć swoje konto i przestać korzystać z usług PayPal.

  W celu świadczenia Usług firmy PayPal może być konieczne przekazywanie niektórych zbieranych przez firmę PayPal informacji (jak określono w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych) innym przedsiębiorstwom powiązanym z firmą PayPal lub innym podmiotom, w tym wymienionym w tym punkcie jako dostawcy usług płatniczych, podmioty przetwarzające płatności lub posiadacze kont (bądź podmioty o podobnych zdolnościach). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami lokalnymi takie podmioty mogą podlegać przepisom, regulacjom, dochodzeniom, zapytaniom lub zamówieniom, które mogą wymagać ujawnienia informacji odpowiednim władzom danego kraju. Korzystanie przez Użytkownika z Usług firmy PayPal oznacza, że wyraża on zgodę na przekazywanie takich informacji na potrzeby świadczenia Usług firmy PayPal.

  W szczególności Użytkownik zleca firmie PayPal i zgadza się na następujące działania związane ze swoimi informacjami:

  1. Ujawnianie wymaganych informacji policji i innym organom ścigania, służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, uprawnionym instytucjom rządowym, międzyrządowym oraz ponadnarodowym, uprawnionym agencjom, wydziałom, organom regulacyjnym, organom lub organizacjom samoregulującym (w tym m.in. agencjom określonym w punkcie „Agencje” na liście Zewnętrznych dostawców usług, która znajduje się tutaj) oraz innym podmiotom zewnętrznym, w tym spółkom z Grupy PayPal, (i) jeśli firma PayPal jest do tego zobligowana prawnie i spełnia warunki objęcia m.in. luksemburską ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. dotyczącą amerykańskiej ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych („Ustawa FATCA”) oraz luksemburską ustawą z dnia 18 grudnia 2015 r. o wspólnych normach sprawozdawczości w OECD („Ustawa CRS”); (ii) co do których firma PayPal ma podstawę wierzyć, że dla firmy PayPal jest stosowne, by współpracować przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego oszustwa lub innej działalności nielegalnej albo potencjalnie nielegalnej lub (iii) przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego naruszenia Umowy z Użytkownikiem (w tym m.in. dotyczącego źródła finansowania płatności lub wystawcy karty kredytowej lub debetowej).

   Jeśli podlegasz ustawie FATCA lub CRS, firma PayPal ma obowiązek poinformowania Cię o informacjach, które Cię dotyczą, a które firma PayPal może przekazywać różnym organom. Należy zapoznać się z informacjami na temat zobowiązań firmy PayPal wynikających z ustaw FATCA i CRS oraz tego, jak przepisy tych ustaw mogą Cię dotyczyć, oraz na temat ujawniania informacji przez firmę PayPal.

   Firma PayPal oraz inne organizacje, w tym strony, które akceptują system PayPal, mogą również udostępniać wymagane informacje (w tym między innymi informacje zebrane przez agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej) oraz uzyskiwać dostęp do takich informacji i wykorzystywać je (w tym informacje z innych krajów), aby pomóc firmie PayPal i tym organizacjom w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim (w tym, między innymi, aby zapobiegać oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej). Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat odpowiednich agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej, skontaktuj się z firmą PayPal. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych Agencji, agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej i innych podmiotów zewnętrznych, kliknij tutaj.

  2. Ujawnianie Informacji o Koncie właścicielowi praw własności intelektualnej, jeżeli, powołując się na stosowne prawo kraju członkowskiego UE, zgłosi on roszczenie względem firmy PayPal o pozasądowe ujawnienie informacji ze względu na naruszenie jego praw własności intelektualnej, do którego została użyta Usługa PayPal (np. punkt 19, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej ustawy o znakach towarowych lub punkt 101, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej ustawy o prawach autorskich).

  3. Ujawnianie wymaganych informacji, do ujawnienia których firma PayPal jest zobowiązana w związku z wymaganiami stowarzyszeń kart kredytowych lub toczącym się postępowaniem cywilnym lub karnym.

  4. Aby opublikować Twoje imię i nazwisko oraz łącze PayPal w katalogu użytkowników usługi PayPal. Dzięki temu użytkownik usługi PayPal wyszukujący Twoje imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu bądź część tych informacji otrzyma potwierdzenie Twoich danych. Ma to na celu zapewnienie użytkowników, że dokonują płatności na rzecz właściwego użytkownika. Tę funkcję można wyłączyć w ustawieniach profilu PayPal.

  5. Jeśli Użytkownik jest handlowcem i korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu uzyskiwania dostępu do Usług PayPal lub ich integracji, firma PayPal może ujawniać takiemu partnerowi niezbędne informacje w celu ułatwienia zawarcia i wywiązania się z takiej umowy (w tym między innymi informacje o statusie takiej integracji Usług PayPal, o tym, czy Użytkownik posiada aktywne konto PayPal, oraz o współpracy Użytkownika z innym partnerem integracji Usług PayPal).

  6. Ujawnianie niezbędnych informacji podmiotom przetwarzającym płatności, audytorom, dostawcom usług obsługi klienta, biurom informacji kredytowej i agencjom ds. zwalczania przestępczości finansowej, dostawcom produktów finansowych, partnerom komercyjnym, firmom świadczącym usługi marketingowe i public relations, dostawcom usług operacyjnych, firmom należącym do grupy, agencjom, platformom handlowym i innym podmiotom zewnętrznym wymienionym tutaj. Celem takiego ujawnienia jest umożliwienie firmie PayPal świadczenia Usług PayPal na rzecz Użytkownika. Na liście podmiotów zewnętrznych dla każdej kategorii firma PayPal podała również niewyczerpującą listę przykładowych podmiotów zewnętrznych (które mogą obejmować cesjonariuszy i następców prawnych), którym firma PayPal obecnie ujawnia Informacje o koncie Użytkownika lub wobec których może rozważać ujawnienie takich informacji, wraz z celem takiego ujawnienia oraz faktycznie ujawnianymi informacjami (z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to wyraźnie określone, takie podmioty zewnętrzne na mocy obowiązującego prawa lub umowy nie mogą używać tych informacji w celach innych niż cele, dla których informacje te zostały ujawnione).

  7. Ujawnianie wymaganych informacji agentowi lub przedstawicielowi prawnemu Użytkownika (pełnomocnikowi lub opiekunowi, którego dla wyznaczono dla Użytkownika).

  8. Udostępnianie zagregowanych danych statystycznych partnerom biznesowym lub na potrzeby public relations. Firma PayPal może na przykład ujawnić, że określony procent naszych użytkowników mieszka w Manchesterze. Takie zagregowane informacje nie są jednak powiązane z danymi osobowymi.

  9. Udostępnianie wymaganych Informacji o koncie niestowarzyszonym podmiotom zewnętrznym (wymienionym tutaj) w następujących celach:

   1. Zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem: aby pomóc w zapobieganiu oszustwom lub ocenie ryzyka i zarządzaniu nim.

   2. Dział Obsługi Klienta: w celach świadczenia usług przez Dział Obsługi Klienta, w tym pomocy przy obsłudze konta Użytkownika lub rozstrzyganiu sporów (np. związanych z rozliczeniami lub transakcjami).

   3. Wysyłka: w związku z wysyłką i powiązanymi usługami dotyczącymi zakupów zrealizowanych przy pomocy Usług PayPal.

   4. Zgodność z prawem: aby pomóc w zachowaniu zgodności z wymogami weryfikacyjnymi wynikającymi z przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.

   5. Dostawcy usług: aby umożliwić dostawcom usług na mocy umowy zawartej z firmą PayPal obsługę działalności biznesowej firmy PayPal, np. w celu zapobiegania oszustwom, prowadzenia windykacji, realizacji działań marketingowych, obsługi klienta i świadczenia usług technologicznych. Zgodnie z umowami firmy PayPal tacy dostawcy usług korzystają z informacji Użytkownika wyłącznie w powiązaniu z usługami, które świadczą na rzecz firmy PayPal, a nie dla własnych korzyści.

   

  System reCAPTCHA firmy Google

  Firma PayPal używa w Witrynach i Usługach systemu reCAPTCHA. Korzystanie z system reCAPTCHA podlega Polityce prywatności oraz Warunkom korzystania z usług firmy Google.

  System reCAPTCHA służy tylko do walki ze spamem i nadużyciami.