Umowa w sprawie bonów upominkowych handlowców

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Umowa w sprawie bonów upominkowych handlowców

Niniejsze Zasady zostały zmodyfikowane w dniu 20 stycznia 2006 roku

 

Przeczytaj, pobierz i zapisz te zasady.

 

Opis: Bony upominkowe handlowca to produkt, który umożliwia handlowcom oferowanie na sprzedaż Bonów upominkowych w swojej witrynie internetowej lub w sklepie. Klienci mogą nabywać bony upominkowe dla wskazanego beneficjenta, który następnie może je zrealizować, dokonując zakupów u danego handlowca. Klient musi określić beneficjenta w chwili zakupu bonu upominkowego. Bon jest następnie przesyłany pocztą elektroniczną. Po zakupie i dostarczeniu bonu upominkowego pocztą elektroniczną, nie można go już przekazać innemu beneficjentowi.

Należy zwrócić uwagę, że niniejsze zasady nie dotyczą bonów upominkowych eBay dostępnych w serwisie eBay.

Ogólne ograniczenia dotyczące handlowców oferujących bony upominkowe:

  1. Ograniczony dostęp handlowców do salda bonów upominkowych. Wpływy ze sprzedaży bonów upominkowych są rejestrowane jako saldo rezerwowe danego handlowca. W momencie realizacji bonu upominkowego środki są przenoszone z salda rezerwowego na saldo dostępne. Jeżeli bon upominkowy nie zostanie zrealizowany w ciągu pierwszych 18 miesięcy, niewykorzystane saldo bonu zostanie zwolnione z salda rezerwowego.

  2. Procedura w przypadku bonów upominkowych starszych niż 18 miesięcy. Jeżeli bon upominkowy zachowuje nadal saldo po upływie 18 miesięcy, kwota takiego niewykorzystanego salda jest zwalniana z salda rezerwowego i zasila saldo dostępne. Ponieważ jednak okres ważności bonów jest nieograniczony, beneficjent bonu nadal może go nadal zrealizować. W takim przypadku wartość bonu upominkowego będzie stanowić rabat od łącznej kwoty zakupu beneficjenta, ale sprzedający nie otrzyma już pozostałego salda bonu. Jeśli na przykład beneficjent wykorzysta starszy niż 18 miesięcy bon upominkowy o wartości 10 USD do zakupu na kwotę 15 USD, handlowiec otrzyma jedynie kwotę 5 USD (minus opłaty), ponieważ kwotę 10 USD (minus opłaty na rzecz PayPal) otrzymał już wcześniej (po upływie 18 miesięcy od daty zakupu bonu) jako wpływy pieniężne z tytułu bonu upominkowego.

  3. Opłaty. Przy zakupie bonu upominkowego nie są naliczane żadne opłaty, natomiast w momencie jego realizacji System PayPal obciąża handlowca standardową opłatą manipulacyjną za przetworzenie transakcji. Jeżeli bon upominkowy nie zostanie zrealizowany w ciągu pierwszych 18 miesięcy, niewykorzystane saldo bonu jest zwalniane z salda rezerwowego. Handlowiec jest obciążany standardową opłatą manipulacyjną w momencie przelewu środków z salda rezerwowego na saldo dostępne, o ile taki przelew ma miejsce.

  4. Wymóg posiadania konta. Aby zrealizować otrzymany bon upominkowy, beneficjent musi założyć konto PayPal.

Dział Obsługi Klienta: Od handlowców sprzedających Bony upominkowe oczekuje się zapewnienia odpowiedniej obsługi kupującym Bony oraz beneficjentom Bonów. System PayPal umożliwia handlowcom anulowanie Bonów upominkowych i zwrot pieniędzy w ciągu 60 dni od daty zakupu Bonu.

Akceptacja zasad: Sprzedając lub udostępniając do sprzedaży Bony upominkowe handlowca, handlowiec akceptuje niniejsze zasady.