Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

Data ostatniej aktualizacji: 31 maja 2018 r.

Uwaga. Wersja niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania zatytułowana „Bieżące zasady dopuszczalnego użytkowania” (znajdująca się poniżej) obowiązuje do 31 sierpnia 2018 r.  Wersja niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania zatytułowana „Zaktualizowane zasady dopuszczalnego użytkowania” (znajdująca się w dalszej części niniejszego dokumentu) wchodzi w życie i zastępuje „Bieżące zasady dopuszczalnego użytkowania” 31 sierpnia 2018 r.

Bieżące zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

 

Wyświetl, a następnie pobierz i zapisz niniejszy dokument.

Użytkownik niezależnie ponosi odpowiedzialność za to, że będzie postępować zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie prawami we wszystkich działaniach związanych z korzystaniem z usług firmy PayPal, niezależnie od celu tego korzystania. Dodatkowo, należy przestrzegać Zasad dopuszczalnego użytkowania.

 

Działania zabronione

Nie wolno wykorzystywać usługi PayPal do działań, które:

  1. naruszają przepisy prawa;

  2. związane są z transakcjami dotyczącymi (a) narkotyków, sterydów, określonych substancji kontrolowanych lub innych produktów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumenta; (b) leków i akcesoriów z nimi związanych; (c) papierosów; (d) przedmiotów, które zachęcają do podjęcia nielegalnej działalności, promują taką działalność, instruują w zakresie podejmowania takiej działalności lub ją ułatwiają; (e) skradzionych towarów, w tym towarów w formie cyfrowej lub wirtualnej; (f) promowania nienawiści, przemocy, rasizmu lub finansowego wykorzystywania przestępstw; (g) przedmiotów uważanych za obsceniczne; (h) przedmiotów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawo do komercyjnego wizerunku, prawo do prywatności lub inne wynikające ze stosunku własności prawa chronione przez prawo właściwe; (i) niektórych materiałów i usług o charakterze seksualnym; (j) amunicji, broni palnej lub elementów broni palnej i stosownych akcesoriów; (k) broni lub noży, których obrót jest regulowany przez prawo właściwe;

  3. związane są z transakcjami, które (a) udostępniają dane osobowe osób trzecich, łamiąc tym samym prawo; (b) wspierają piramidy finansowe, programy typu ponzi, programy matrycowe, inne programy szybkiego wzbogacania lub pewne programy marketingu wielopoziomowego; (c) są powiązane z zakupem rent lub kontraktów loteryjnych, systemów depozytowych, bankami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych lub transakcjami finansującymi lub refinansującymi długi za pomocą kart kredytowych; (d) stanowią sprzedaż przedmiotów, zanim sprzedający uzyska nad nimi kontrolę lub stanie się ich właścicielem; (e) są pobraniami opłat przeprowadzanymi przez centra rozliczeniowe w imieniu handlowców; (f) są związane ze sprzedażą czeków podróżnych lub przekazów pieniężnych; (h) dotyczą działalności handlowej związanej z wymianą walut lub realizacją czeków; (i) są związane z określonymi usługami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, poprawy historii kredytowej, zaciągania kredytów lub ubezpieczeń; (k) obejmują oferowanie lub otrzymywanie płatności w celach łapowniczych lub korupcyjnych.

  4. obejmują sprzedaż produktów lub usług wskazanych przez organy administracji państwowej jako z dużym prawdopodobieństwem nieuczciwe;

 

Działania wymagające zatwierdzenia

Firma PayPal musi wcześniej wyrazić zgodę na akceptowanie płatności za określone usługi wyszczególnione w poniższej tabeli.

Działania wymagające wcześniejszego zatwierdzenia

Informacje kontaktowe

Nabywanie biletów na zaplanowane lub niezaplanowane loty samolotami czarterowymi, innymi samolotami lub taksówkami powietrznymi, przyjmowanie darowizn w przypadku występowania w charakterze organizacji dobroczynnej lub niekomercyjnej; handel biżuterią, metalami oraz kamieniami szlachetnymi; pośredniczenie w przepływie pieniędzy, sprzedaż portmonetek elektronicznych, sprzedaż akcji, obligacji, papierów wartościowych, opcji, kontraktów terminowych, w tym walutowych, lub udziałów w jakiejkolwiek jednostce lub formie własności lub świadczenie usług depozytowych. Wyślij informacje kontaktowe, adres URL firmy oraz krótki opis firmy na adres compliance@paypal.com
Świadczenie usług udostępniania plików lub dostępu do grup dyskusyjnych lub sprzedaż napojów alkoholowych, niepapierosowych wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub urządzeń i leków na receptę. Wyślij informacje kontaktowe, adres URL firmy oraz krótki opis firmy na adres aup@paypal.com
Działania związane z hazardem, grami lub innymi działaniami związanymi z wniesieniem opłaty wstępnej i dostępnością nagród, w tym gry kasynowe, zakłady sportowe, wyścigi koni lub chartów, gry wirtualne, kupony loteryjne, gry zręcznościowe (bez względu na to, czy są uznawane przez przepisy prawa za hazard), zakłady pieniężne oraz inne działania ułatwiające uprawianie hazardu w przypadku, gdy operator i klienci znajdują się w kraju, którego przepisy prawa dopuszczają takie działania. Wyślij informacje kontaktowe, adres URL firmy oraz krótki opis firmy na adres aup@paypal.com

 

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o Zasadach dopuszczalnego użytkowania, odwiedź stronę Centrum pomocy w systemie PayPal.

 

Naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania

Zachęcamy do natychmiastowego zgłaszania firmie PayPal naruszeń niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Pytania dotyczące zgodności danego typu transakcji z niniejszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania należy kierować do działu prawnego firmy PayPal na adres aupviolations@paypal.com.

 

Zaktualizowane zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

Ta wersja dokumentu wchodzi w życie 31 sierpnia 2018 r. Zmieniony tekst został podkreślony.

 

Użytkownik niezależnie ponosi odpowiedzialność za to, że będzie postępować zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie prawami we wszystkich działaniach związanych z korzystaniem z usług firmy PayPal, niezależnie od celu tego korzystania. Dodatkowo, należy przestrzegać Zasad dopuszczalnego użytkowania.

 

Działania zabronione

Nie wolno wykorzystywać usługi PayPal do działań, które:

  1. naruszają przepisy prawa;

  2. związane są z transakcjami dotyczącymi (a) narkotyków, sterydów, określonych substancji kontrolowanych lub innych produktów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumenta; (b) leków i akcesoriów z nimi związanych; (c) papierosów; (d) przedmiotów, które zachęcają do podjęcia nielegalnej działalności, promują taką działalność, instruują w zakresie podejmowania takiej działalności lub ją ułatwiają; (e) skradzionych towarów, w tym towarów w formie cyfrowej lub wirtualnej; (f) promowania nienawiści, przemocy, rasizmu, innych form nietolerancji o charakterze dyskryminacyjnym lub finansowego wykorzystywania przestępstw; (g) przedmiotów uważanych za obsceniczne; (h) przedmiotów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawo do komercyjnego wizerunku, prawo do prywatności lub inne wynikające ze stosunku własności prawa chronione przez prawo właściwe; (i) niektórych materiałów i usług o charakterze seksualnym; (j) amunicji, broni palnej lub elementów broni palnej i stosownych akcesoriów; (k) broni lub noży, których obrót jest regulowany przez prawo właściwe;

  3. związane są z transakcjami, które (a) udostępniają dane osobowe osób trzecich, łamiąc tym samym prawo; (b) wspierają piramidy finansowe, programy typu ponzi, programy matrycowe, inne programy szybkiego wzbogacania lub pewne programy marketingu wielopoziomowego; (c) są powiązane z zakupem rent lub kontraktów loteryjnych, systemów depozytowych, bankami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych lub transakcjami finansującymi lub refinansującymi długi za pomocą kart kredytowych; (d) stanowią sprzedaż przedmiotów, zanim sprzedający uzyska nad nimi kontrolę lub stanie się ich właścicielem; (e) są pobraniami opłat przeprowadzanymi przez centra rozliczeniowe w imieniu handlowców; (f) są związane ze sprzedażą czeków podróżnych lub przekazów pieniężnych; (h) dotyczą działalności handlowej związanej z wymianą walut lub realizacją czeków; (i) są związane z określonymi usługami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, poprawy historii kredytowej, zaciągania kredytów lub ubezpieczeń; (k) obejmują oferowanie lub otrzymywanie płatności w celach łapowniczych lub korupcyjnych.

  4. obejmują sprzedaż produktów lub usług wskazanych przez organy administracji państwowej jako z dużym prawdopodobieństwem nieuczciwe;

 

Działania wymagające zatwierdzenia

Firma PayPal musi wcześniej wyrazić zgodę na akceptowanie płatności za określone usługi wyszczególnione w poniższej tabeli.

Działania wymagające wcześniejszego zatwierdzenia

Informacje kontaktowe

Nabywanie biletów na zaplanowane lub niezaplanowane loty samolotami czarterowymi, innymi samolotami lub taksówkami powietrznymi, przyjmowanie darowizn w przypadku występowania w charakterze organizacji dobroczynnej lub niekomercyjnej; handel biżuterią, metalami oraz kamieniami szlachetnymi; pośredniczenie w przepływie pieniędzy, sprzedaż portmonetek elektronicznych, sprzedaż akcji, obligacji, papierów wartościowych, opcji, kontraktów terminowych, w tym walutowych, lub udziałów w jakiejkolwiek jednostce lub formie własności lub świadczenie usług depozytowych. Wyślij informacje kontaktowe, adres URL firmy oraz krótki opis firmy na adres compliance@paypal.com
Świadczenie usług udostępniania plików lub dostępu do grup dyskusyjnych lub sprzedaż napojów alkoholowych, niepapierosowych wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub urządzeń i leków na receptę. Wyślij informacje kontaktowe, adres URL firmy oraz krótki opis firmy na adres aup@paypal.com
Działania związane z hazardem, grami lub innymi działaniami związanymi z wniesieniem opłaty wstępnej i dostępnością nagród, w tym gry kasynowe, zakłady sportowe, wyścigi koni lub chartów, gry wirtualne, kupony loteryjne, gry zręcznościowe (bez względu na to, czy są uznawane przez przepisy prawa za hazard), zakłady pieniężne oraz inne działania ułatwiające uprawianie hazardu w przypadku, gdy operator i klienci znajdują się w kraju, którego przepisy prawa dopuszczają takie działania. Wyślij informacje kontaktowe, adres URL firmy oraz krótki opis firmy na adres aup@paypal.com

 

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o Zasadach dopuszczalnego użytkowania, odwiedź stronę Centrum pomocy w systemie PayPal.

 

Naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania

Zachęcamy do natychmiastowego zgłaszania firmie PayPal naruszeń niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Pytania dotyczące zgodności danego typu transakcji z niniejszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania należy kierować do działu prawnego firmy PayPal na adres aupviolations@paypal.com.