Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2018 r.

 

Wyświetl, a następnie pobierz i zapisz niniejszy dokument.

Użytkownik niezależnie ponosi odpowiedzialność za to, że będzie postępować zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie prawami we wszystkich działaniach związanych z korzystaniem z usług firmy PayPal, niezależnie od celu tego korzystania. Dodatkowo, należy przestrzegać Zasad dopuszczalnego użytkowania.

 

Działania zabronione

Nie wolno wykorzystywać usługi PayPal do działań, które:

  1. naruszają przepisy prawa;

  2. związane są z transakcjami dotyczącymi (a) narkotyków, sterydów, określonych substancji kontrolowanych lub innych produktów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumenta; (b) leków i akcesoriów z nimi związanych; (c) papierosów; (d) przedmiotów, które zachęcają do podjęcia nielegalnej działalności, promują taką działalność, instruują w zakresie podejmowania takiej działalności lub ją ułatwiają; (e) skradzionych towarów, w tym towarów w formie cyfrowej lub wirtualnej; (f) promowania nienawiści, przemocy, rasizmu, innych form nietolerancji o charakterze dyskryminacyjnym lub finansowego wykorzystywania przestępstw; (g) przedmiotów uważanych za obsceniczne; (h) przedmiotów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawo do komercyjnego wizerunku, prawo do prywatności lub inne wynikające ze stosunku własności prawa chronione przez prawo właściwe; (i) niektórych materiałów i usług o charakterze seksualnym; (j) amunicji, broni palnej lub elementów broni palnej i stosownych akcesoriów; (k) broni lub noży, których obrót jest regulowany przez prawo właściwe;

  3. związane są z transakcjami, które (a) udostępniają dane osobowe podmiotów zewnętrznych, łamiąc tym samym prawo; (b) wspierają piramidy finansowe, programy typu ponzi, programy matrycowe, inne programy szybkiego wzbogacania lub pewne programy marketingu wielopoziomowego; (c) są powiązane z zakupem rent lub kontraktów loteryjnych, systemów depozytowych, bankami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych lub transakcjami finansującymi lub refinansującymi długi za pomocą kart kredytowych; (d) stanowią sprzedaż przedmiotów, zanim sprzedający uzyska nad nimi kontrolę lub stanie się ich właścicielem; (e) są pobraniami opłat przeprowadzanymi przez centra rozliczeniowe w imieniu handlowców; (f) są związane ze sprzedażą czeków podróżnych lub przekazów pieniężnych; (h) dotyczą działalności handlowej związanej z wymianą walut lub realizacją czeków; (i) są związane z określonymi usługami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, poprawy historii kredytowej, zaciągania kredytów lub ubezpieczeń; (k) obejmują oferowanie lub otrzymywanie płatności w celach łapowniczych lub korupcyjnych.

  4. obejmują sprzedaż produktów lub usług wskazanych przez organy administracji państwowej jako z dużym prawdopodobieństwem nieuczciwe;

 

Działania wymagające zatwierdzenia

Firma PayPal wymaga wcześniejszej zgody na akceptowanie płatności za określone usługi wyszczególnione w poniższej tabeli.