Rozwiązywanie problemów sprzedających - PayPal

Rozwiązywanie problemów sprzedających

Serwis PayPal zapewnia jeden z najbezpieczniejszych sposobów otrzymywania płatności przez Internet. Zdarzają się jednak problematyczne transakcje.

Jeżeli kupujący skontaktuje się z Tobą w związku z problematyczną transakcją: Spróbuj rozwiązać problem, korzystając z porad dotyczących komunikacji.

Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, a kupujący rozpocznie spór przeciwko Tobie: Firma PayPal poinformuje Cię o problemie z transakcją. Musisz zalogować się do systemu PayPal i kliknąć łącze Centrum rozstrzygania.

Centrum rozstrzygania zawiera poniższe elementy:

  • Rozstrzyganie sporów PayPal Ta faza, służąca do rozwiązywania problemów kupujących, pozwala rozwiązać większość problemów z transakcjami i stanowi pierwszy etap procesu składania reklamacji przez kupującego.
  • Śledzenie sporu i jego status. Śledź postępy rozstrzygania sporów i roszczeń.
  • Centrum rozstrzygania — samouczek. Dowiedz się, jak postępować w przypadku problemów, na jakie napotykają sprzedający.

Omówienie procesu składania reklamacji przez kupującego.

Faza sporu

Jeżeli kupujący otworzy spór przeciwko Tobie w procesie rozstrzygania sporów w systemie PayPal, musisz odpowiedzieć za pośrednictwem Centrum rozstrzygania , gdzie:

  • Możesz przeglądać wiadomości przesłane przez kupującego.
  • Możesz odpowiadać na wiadomości przesyłane przez kupującego.
  • Możesz zamknąć spór, dokonując zwrotu pieniędzy w pełnej kwocie.
  • Kupujący może zamknąć spór, jeżeli jego problem zostanie rozwiązany.
  • Wszystkie wiadomości od Ciebie oraz od kupującego są rejestrowane, a firma PayPal może je przeglądać.

Faza roszczenia

Nie wszystkie spory stają się roszczeniami. Jeżeli jednak nie uda się rozwiązać problemu za pośrednictwem procesu rozstrzygania procesów w systemie PayPal, można przekształcić spór w roszczenie. Kupujący musi przekształcić spór w roszczenie PayPal w ciągu 20 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia sporu.

Zespół PayPal ds. roszczeń

Nasz zespół specjalistów ds. roszczeń zbierze informacje od obu stron, zbada sprawę, będzie współpracować z obydwoma stronami, aby sprawiedliwie i sprawnie rozstrzygnąć roszczenie, a następnie wyda decyzję. Ta usługa jest oferowana bezpłatnie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu rozstrzygania sporów, przejdź do Przewodnika dla sprzedających dotyczącego rozstrzygania sporów w systemie PayPal.

Rozstrzyganie kwestii obciążeń zwrotnych.

W dowolnym momencie w trakcie tego procesu kupujący może zdecydować się wystąpić do wystawcy swojej karty kredytowej o obciążenie zwrotne. Dowiedz się, jak odpowiedzieć na obciążenie zwrotne i jak korzystać z zabezpieczenia przed obciążeniem zwrotnym za pośrednictwem procesu składania reklamacji przez kupującego w systemie PayPal, przeglądając:

Zaufanie może przynieść duże korzyści.

Zaniepokojony klient może przedwcześnie zapoczątkować proces składania reklamacji przez kupującego bądź wystąpić z obciążeniem zwrotnym. Aby zmniejszyć niepokój kupujących, zdobądź reputację wiarygodnego sprzedającego, wykorzystując nasze Narzędzia budowania zaufania kupujących.

Dodatkowe informacje dla sprzedających.

Aby dowiedzieć się więcej na temat bezpiecznej sprzedaży, przejdź do strony:

Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie, użyjemy plików cookie, które zapewniają działanie naszej witryny, poprawiają jej wydajność i dostosowują ją do Twoich potrzeb. Za Twoją zgodą użyjemy także plików cookie, które pozwolą spersonalizować wyświetlane Ci reklamy. Zarządzaj plikami cookie