ORGANY ŚCIGANIA

INFORMACJE PRZYDATNE W DOCHODZENIACH

Jako lider w dziedzinie płatności elektronicznych, PayPal Holdings Inc. wraz ze swoim globalnym portfolio umożliwia milionom ludzi płatności przez Internet. Aby promować bezpieczne użytkowanie swoich platform oraz w celu współpracy z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organami ścigania przy ujmowaniu i stawianiu przed sądem przestępców firma PayPal Holdings Inc. utworzyła zespół o nazwie PayPal Global Investigations (GI).

Funkcjonariusze organów ścigania w Polsce występujący po pomoc oraz dane dotyczące dochodzeń mających związek z firma PayPal mogą kontaktować się z działem Global Investigations.


ZASOBY DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA FUNKCJONARIUSZY ORGANÓW ŚCIGANIA:


Wnioski o udostępnienie danych przez firmę PayPal pochodzące od polskich sędziów, policji lub organów władzy państwowej mogą być przesyłane za pośrednictwem strony Safety Hub - PayPal Law Enforcement Tool http://safetyhub.paypal.com (witryna w języku angielskim).

Uwaga: serwis ten jest przeznaczony tylko dla funkcjonariuszy organów ścigania i zapytania od klientów nie będą rozpatrywane.

Ważne informacje:

  • Zgodnie z ustawa prawa Luksemburskiego z 5 kwietnia 1993, zapytania wystosowane do PayPal od urzędów podatkowych oraz innych jednostek niebędących organami ścigania, musza zostać przesłane bezpośrednio do siedziby firmy PayPal w Luksemburgu.
  • Informacja tylko dla tych podmiotów, którym PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., świadczy usługi: prosimy mieć na uwadze, iż dane dotyczące niektórych użytkowników mogą nie być udostępnione chyba, że w odpowiedzi na wezwanie bezwarunkowe (tj. nakaz sadowy, zgodnie z obowiazujacymi zasadami prawnymi, etc.) lub poprzez zgłoszenie proaktywne.
  • W szczególnych przypadkach i typach dochodzeń (np. zagrożenie życia, etc.) i tylko gdzie taka potrzeba jest jasno określona istnieje możliwość nadania trybu pilności złożonym wnioskom.

Informacje dla klientów:

Jeśli nie jestem funkcjonariuszem organow scigania, kliknij w link poniżej: