Rozstrzyganie sporów, roszczeń i spraw dotyczących obciążeń zwrotnych

Realizacja transakcji online przebiega na ogół bezproblemowo. Może się jednak zdarzyć, że zetkniesz się z koniecznością rozstrzygnięcia sporu, roszczenia lub obciążenia zwrotnego. W takich sytuacjach możesz liczyć na naszą pomoc.

Typy zgłaszanych spraw

Spory i roszczenia

Jeśli kupujący zapłacił za przedmiot, ale go nie otrzymał lub otrzymał przedmiot znacząco niezgodny z opisem, może z tego tytułu zgłosić spór w Centrum rozstrzygania.
Jeżeli sporu nie uda się rozstrzygnąć, każda ze stron może w ciągu 20 dni przekształcić go w roszczenie. Na tym etapie PayPal zostaje bezpośrednio zaangażowany w przegląd sprawy i rozstrzyga ją na podstawie uzyskanych informacji.

Obciążenia zwrotne

Kupujący może poprosić wystawcę karty o wycofanie płatności. Wystawcy kart nazywają to „obciążeniem zwrotnym”. Na tym etapie kupujący prosi swój bank o zwrot pieniędzy i nie angażuje w to sprzedającego.

Rozstrzyganie sporów

W większości przypadków najprostszym sposobem rozstrzygnięcia sporu jest osiągnięcie przez sprzedającego i kupującego satysfakcjonującego porozumienia w wyniku bezpośredniego kontaktu. Obejrzyj krótki film, aby zobaczyć, jak można rozstrzygnąć spór.

Porady dotyczące efektywnej komunikacji z klientami:

Rozpocznij rozmowę bez uprzedzeń i wysłuchaj argumentów kupującego. Wiele problemów wynika z nieporozumień i zwykłych ludzkich błędów.

Proces rozstrzygania sporów w systemie PayPal

Jeśli kupujący i sprzedający nie mogą dojść do satysfakcjonującego porozumienia, możemy pomóc znaleźć rozwiązanie. Po zainicjowaniu przez kupującego procedury polubownego rozstrzygania sporu blokujemy środki powiązane ze sporną transakcją do momentu osiągnięcia porozumienia. Jeśli kupujący i sprzedający nie są w stanie dojść do porozumienia, spór może zostać przekształcony w roszczenie. Rozstrzygnięciem go zajmie się wówczas serwis PayPal.Przebieg procesu rozstrzygania sporów:

1Powiadomienie o sporze

Jeśli kupujący zgłosi spór, powiadomimy Cię o tym wiadomością e-mail. Jednocześnie zablokujemy środki ze spornej transakcji na czas trwania sporu.

2Odpowiedź sprzedającego

Zapoznaj się ze szczegółami sporu i odpowiedz, przedstawiając swoje wyjaśnienia. Nie zwlekaj z odpowiedzią i zaproponuj opcje rozstrzygnięcia sporu.

3Rozstrzygnięcie

Po zgłoszeniu sporu sprzedający i kupujący mają 20 dni na znalezienie rozwiązania. W większości przypadków to wystarcza i kupujący zamyka spór po osiągnięciu porozumienia.

Przekształcenie sporu w roszczenie

Przekształcenie sporu w roszczenie pozwala PayPal na zbadanie i rozstrzygnięcie sprawy. Zarówno kupujący, jak i sprzedający mają na to 20 dni od daty zgłoszenia sporu. Jeśli kupujący zgłasza wobec Ciebie roszczenie, możemy poprosić Cię o przedstawienie następujących informacji:

  • Dowód nadania paczki w firmie transportowej, numer monitorowania przesyłki lub kopia potwierdzenia odbioru z podpisem.
  • Dowód dostarczenia przedmiotu zastępczego lub dokonania zwrotu pieniędzy (jeśli kupujący przesyłkę otrzymał, ale wystąpił z nią problem).
  • Podpisana umowa lub inne dowody potwierdzające, że dana usługa została dostarczona.
  • W przypadku sprzedaży artykułów w postaci elektronicznej możemy Cię poprosić o przesłanie dowodu pobrania tych artykułów przez kupującego.

Pobierz poradnik

Pobierz

Zapoznaj się z innymi naszymi poradnikami dla handlowców

Unikanie nieuczciwych zamówień

Dowiedz się więcej

Unikanie sporów, roszczeń i obciążeń zwrotnych

Dowiedz się więcej

Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie, użyjemy plików cookie, które zapewniają działanie naszej witryny, poprawiają jej wydajność i dostosowują ją do Twoich potrzeb. Za Twoją zgodą użyjemy także plików cookie, które pozwolą spersonalizować wyświetlane Ci reklamy. Zarządzaj plikami cookie