Twoja firma w Twoich rękach

Aby ułatwić Ci zarządzanie firmą, zapraszamy Cię do zapoznania się z informacjami i poradami na temat sprawnego prowadzenia działalności i zachowywania dobrych relacji z klientami.

Top wskazówki dla handlowców prowadzących sklepy internetowe

Chcemy Ci pomóc w sprawnym prowadzeniu działalności. Poniższe wskazówki pomogą Ci spełnić oczekiwania klientów i zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych ze sprzedażą.

Wysyłaj przedmioty bezzwłocznie i udostępniaj klientom poprawne informacje umożliwiające monitorowanie przesyłek przez system PayPal, tak aby mogli śledzić swoje zakupy i szacować terminy ich otrzymania. Wysyłaj towar na adres wysyłkowy podany w systemie PayPal.

 • Szczegółowo opisz przedmiot, określ ramy czasowe i warunki dostawy oraz udostępnij cennik, aby klient był odpowiednio poinformowany.
 • Ściśle współpracuj z kupującymi, aby zapobiec nieuzasadnionym roszczeniom.
 • Unikaj przedłużania czasu oczekiwania na zwrot płatności; opóźnienia mogą doprowadzić do reklamacji zgłaszanych przez niezadowolonych klientów.
 • Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i sprawdzaj zamówienia pod kątem możliwości oszustwa.
 • Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko na wyciągu z karty kredytowej są aktualne, tak aby klienci mogli rozpoznać nazwę Twojej firmy na swoich wyciągach z karty kredytowej lub debetowej.
 • Zamieść w widocznym miejscu strony aktualne dane kontaktowe i zasady dokonywania zwrotu towarów.

Gdy tylko jest to możliwe, nie akceptuj płatności, zanim nie wyślesz towaru lub nie dostarczysz usług.

Jak radzić sobie z problemami klientów

Nawet gdy postępujesz zgodnie ze wszystkimi naszymi wskazówkami dostępnymi w poradniku, możesz zetknąć się z zarzutami stawianymi przez niezadowolonych klientów. Zapoznaj się z najczęstszymi z nich oraz wskazówkami, jak zachować się w tego typu sytuacji.

Problem

W jaki sposób możesz dowiedzieć się o problemie?

Problem

Klient zapłacił za przedmiot, ale go nie otrzymał.

Klient otrzymał przedmiot, ale znacząco różni się on od oczekiwanego.

Klient zapłacił za przedmiot, ale go nie otrzymał.

Klient otrzymał przedmiot, ale znacząco różni się on od oczekiwanego.

W jaki sposób możesz dowiedzieć się o problemie?

Spór:

Klient może w tej sprawie zgłosić spór w Centrum rozstrzygania. Masz wtedy okazję do rozwiązania problemu, a tym samym zdobycia lojalnego klienta zapewniając mu jak najlepszą obsługę. Upewnij się, że zasady zwrotu pieniędzy oraz regulamin są aktualne.

Roszczenie:

Jeśli nie uda się rozstrzygnąć sporu, każda ze stron może przekształcić go w roszczenie. Na tym etapie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w sprawę i podejmiemy decyzję na podstawie dostarczonych nam informacji.

Obciążenie zwrotne:

Ma miejsce wtedy, gdy klient zamiast zgłosić spór w systemie PayPal, kontaktuje się z wystawcą karty i żąda zwrotu pieniędzy. Nie podejmujemy decyzji dotyczących obciążenia zwrotnego, ale służymy Ci pomocą w trakcie trwania tego procesu.

Problem

Zakupu dokonano z konta klienta bez jego zgody. Klient lub jego bank żąda od firmy PayPal zwrotu pieniędzy.

Zakupu dokonano z konta klienta bez jego zgody. Klient lub jego bank żąda od firmy PayPal zwrotu pieniędzy.

W jaki sposób możesz dowiedzieć się o problemie?

Cofnięcie transakcji przez bank z powodu braku autoryzacji:

Bank użytkownika informuje PayPal, że zakupy zostały dokonane bez jego autoryzacji.

Roszczenie dotyczące braku autoryzacji:

W tym przypadku nie obowiązuje procedura rozwiązywania sporu. Użytkownik może zgłosić roszczenie w systemie PayPal. PayPal zapozna się z dostarczonymi informacjami i podejmie decyzję w sprawie zasadności roszczenia. Ten proces trwa zwykle ok. 30 dni.

Roszczenie dotyczące obciążenia zwrotnego:

Użytkownik nie zgłasza roszczenia w systemie PayPal, tylko zwraca się do wystawcy karty z prośbą o zwrot pieniędzy. Wystawca karty kredytowej/debetowej podejmuje decyzję o wyniku obciążenia zwrotnego, a PayPal służy pomocą w trakcie tego procesu. Jeśli uznamy to za stosowne, zrekompensujemy Ci poniesione straty. Proces obciążenia zwrotnego może potrwać 75 dni.

Co teraz zrobić

Co teraz zrobić

1

Zaloguj się do swojego konta PayPal.

2

Przejdź do Centrum rozstrzygania.

3

W kolumnie Działanie kliknij przycisk Rozstrzygnij.

4

Określ, w jaki sposób chcesz odpowiedzieć i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Unikanie ograniczeń konta i zapewnienie dostępności środków

Nawet gdy postępujesz zgodnie ze wszystkimi naszymi wskazówkami dostępnymi w poradniku, może się zdarzyć, że zetkniesz się z kwestią braku dostępnych środków bądź ograniczeniami mającymi związek z przestrzeganiem praw i regulacji lub prowadzeniem działalności w sektorze podwyższonego ryzyka.

Problem

Dlaczego tak się stało?

Problem

Nie mogę wypłacać, wysyłać ani otrzymywać pieniędzy

Nie mogę wypłacać, wysyłać ani otrzymywać pieniędzy

Dlaczego tak się stało?

Ograniczenia mogą zostać nałożone z powodu wymagań prawnych lub słabych wyników uzyskiwanych przez sprzedającego (np. obciążenia zwrotne i skargi kupujących). Zaloguj się do swojego konta PayPal i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

Problem

Nie mogę wypłacić określonej kwoty

Nie mogę wypłacić określonej kwoty

Dlaczego tak się stało?

Czasami otrzymane środki nie są natychmiast dostępne do wypłaty. Jest to praktyka powszechnie stosowana w branży, którą wprowadziliśmy w celu bezpiecznego korzystania z usługi PayPal zarówno przez kupujących, jak i sprzedających. Środki będą widoczne na saldzie zamrożonym, a nie na dostępnym.

Blokada może zostać nałożona w sytuacji, gdy środki nie są dostępne w określonym czasie (przez 21 dni lub mniej) z następujących powodów:

 • jesteś nowym sprzedającym;
 • sprzedający osiąga niewystarczające wyniki;
 • sprzedawane są towary wysokiego ryzyka, takie jak bilety, imprezy, karty upominkowe, elektronika itp.;

Problem

Pieniądze są zablokowane na zamrożonym saldzie na moim koncie PayPal. Jest to procent od każdej transakcji albo stała kwota.

Pieniądze są zablokowane na zamrożonym saldzie na moim koncie PayPal. Jest to procent od każdej transakcji albo stała kwota.

Dlaczego tak się stało?

"Rezerwa na koncie" to kwota pieniędzy wstrzymywana na Twoim koncie PayPal w celu zagwarantowania, że będziesz w stanie uregulować wszelkie zobowiązania mogące wyniknąć z obciążeń zwrotnych, roszczeń lub cofnięcia transakcji przez bank, gdy inne środki nie są dostępne.

Rezerwy są praktyką powszechnie stosowaną w branży płatności online. Podejmując decyzję o rezerwach, możemy brać pod uwagę:

 • jak długo prowadzisz działalność gospodarczą;
 • czy w Twojej branży jest wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia obciążeń zwrotnych, zwrotów pieniędzy lub oszustw;
 • czy masz wyższy niż średnia odsetek transakcji, w przypadku których występują spory z klientami, roszczenia, obciążenia zwrotne, cofnięcia transakcji przez bank lub zwroty pieniędzy;
 • historię kredytową Twojej firmy lub Twoją osobistą;
 • ramy czasowe dostaw;
 • czy wystąpiły istotne zmiany w prowadzonej przez Ciebie firmie, takie jak wysoki wzrost dziennych lub miesięcznych sprzedaży, wzrost średniej kwoty sprzedaży, wzrost liczby sporów, roszczeń, obciążeń zwrotnych i większy odsetek zwrotów pieniędzy.

Zapobieganie nakładaniu rezerw nie zawsze jest możliwe, ale należy przeanalizować czynniki ryzyka i poprawić jakość usług oferowanych klientom, postępując zgodnie z wytycznymi zawartymi w Top wskazówkach dla sprzedających.

Niniejszy artykuł jest jednym z wielu zasobów, jakie PayPal oferuje dla wszystkich firm. Treści i opinie wyrażone w niniejszym artykule niekoniecznie muszą odzwierciedlać stanowisko firmy PayPal.