W jaki sposób PayPal zgłasza do urzędu skarbowego w USA (IRS) informacje o mojej sprzedaży? Czy otrzymam formularz podatkowy 1099-K?

Firma PayPal będzie monitorować płatności na poziomie konta, aby sprawdzić, czy Twoja płatność przekracza oba z tych progów w roku kalendarzowym:

  • 20 000 USD łącznych płatności za towary i usługi w roku kalendarzowym
  • 200 płatności za towary lub usługi w tym samym roku *

Możemy poprosić Cię o podanie numeru identyfikacyjnego podatnika, takiego jak numer ubezpieczenia społecznego lub numer identyfikacyjny pracodawcy dla posiadanych kont, jeśli te informacje nie zostały wcześniej zapisane na Twoim koncie PayPal. Jeśli weryfikacja Twojego numeru NIP nie powiedzie się, konieczne będzie wypełnienie formularza podatkowego W-9.

Jeśli przekroczysz progi ustalone przez urząd skarbowy w USA (IRS) w danym roku kalendarzowym, w następnym roku wyślemy do Ciebie i urzędu IRS formularz 1099-K za rok, w którym nastąpiło przekroczenie progów.

Formularz 1099-K będzie dostępny na Twoim koncie PayPal co roku do 31 stycznia. Formularz 1099-K jest dostępny tylko na kontach PayPal osób, które spełniają warunki jego otrzymania.

W razie rozbieżności między danymi urzędu skarbowego w USA (IRS) dotyczącymi Twojego numeru NIP/nazwy a informacjami podanymi w formularzu 1099-K przez PayPal możesz otrzymać od IRS powiadomienie B-Notice.

Więcej informacji i sekcję często zadawanych pytań znajdziesz na stronie PayPal poświęconej podatkom.

*Za wyjątkiem stanów Vermont i Massachusetts, gdzie próg jest niższy bez względu na liczbę transakcji.