Jaka jest opłata za przeliczenie walut?

Jeśli transakcja obejmuje przeliczenie walut, zostanie ona zrealizowana z zastosowaniem ustalonego przez nas detalicznego kursu wymiany, regularnie aktualizowanego na podstawie warunków rynkowych. Kurs ten może się różnić od kursów podawanych w gazetach lub portalach internetowych.

Kurs wymiany dotyczący płatności w obcej walucie zostanie wyświetlony w chwili dokonywania transakcji.

Aby sprawdzić kurs wymiany walut obsługiwanych przez system PayPal:

  1. Na stronie Podsumowanie kliknij Saldo konta PayPal.
  2. Kliknij Zarządzanie walutami.
  3. Wprowadź wymagane informacje w oknie Wymiana waluty, a następnie kliknij Oblicz.
Jeśli wysyłasz pieniądze za pomocą karty, masz możliwość wyboru między przelicznikiem firmy PayPal i wystawcy karty. Pamiętaj jednak, że jeśli wybierzesz przelicznik wystawcy karty, to o wysokości zastosowanego kursu wymiany dowiesz się dopiero po rozliczeniu transakcji przez wystawcę.