Jak utworzyć konto testowe PayPal?

Konta w Centrum testowym PayPal umożliwiają Ci testowanie naszych produktów i usług przed ich wdrożeniem w Twoim sklepie internetowym. Dzięki temu możesz bez obracania prawdziwymi pieniędzmi zobaczyć, jak działają poszczególne funkcje. Możesz też tworzyć konta testowe kupujących, wyświetlać wiadomości e-mail i sprawdzać dane uwierzytelniające API. Na obecną chwilę instrukcje dostępne są w języku angielskim.     

Aby utworzyć konto w Centrum testowym PayPal:

  1. Przejdź do strony https://developer.paypal.com/
  2. Kliknij Log In.   
  3. Wprowadź dane, których używasz do logowania się do swojego konta PayPal i kliknij Zaloguj się.
  4. Przejdź do zakładki Applications.
  5. Kliknij Sandbox accounts.
  6. Kliknij Create Account, a następnie łącze sandbox.paypal.com.
  7. Wybierz kraj i język i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Wszystkie utworzone przez Ciebie konta znajdą się w zakładce Applications – Sandbox accounts.