Jak skonfigurować łącze PayPal.Me?

Konfigurowanie łącza jest łatwe. W tym celu przejdź do strony PayPal.Me, aby wybrać łącze PayPal.Me i utworzyć konto. Jeśli nie masz konta PayPal, musisz je utworzyć podczas tworzenia łącza.  
 
Co mam zrobić, jeśli wybrane przeze mnie łącze PayPal.Me jest zajęte?
Łączy PayPal.Me nie można rezerwować; są przydzielane według kolejności zgłoszeń. Jeśli łącze, z którego chcesz korzystać, jest już zajęte, spróbuj utworzyć inne lub wybierz jedno z sugerowanych.
 
Ile łączy PayPal.Me mogę posiadać?
Na jedno konto PayPal przysługuje tylko jedno aktywne łącze PayPal.Me. Pamiętaj, że po utworzeniu łącza PayPal.Me nie będzie można go edytować.
 
Czy obowiązują jakieś ograniczenia dotyczące nazwy łącza?
Tak. Oto wskazówki dotyczące wyboru łącza PayPal.Me:
  • Może ono zawierać tylko znaki alfanumeryczne (litery A–Z, cyfry 0–9); nie może zawierać symboli, kresek ani spacji.
  • Wielkość liter nie ma znaczenia, ale zalecamy stosowanie wielkich liter w celu uzyskania lepszej czytelności.
  • Nie wolno używać słów obraźliwych, wulgarnych i szkalujących oraz zastrzeżonych znaków towarowych, nawet jeśli łącza zawierające te elementy są dostępne. W przypadku naruszenia tej zasady konto może zostać zawieszone. Bez świntuszenia!
  • Nazwy łączy mogą zawierać maksymalnie 20 znaków.
     
Jak długo mogę mieć moje łącze PayPal.Me?
Utworzone łącze jest przypisane do Ciebie i nigdy nie wygasa. Możesz je dowolnie często wyłączać i włączać.