Nie dostarczono mi zakupionego przedmiotu, ale PayPal nie przyznał mi zwrotu płatności. Dlaczego?

Rozpatrując roszczenia, zawsze staramy się podjąć sprawiedliwą decyzję. Sprzedawcy mają obowiązek przedstawienia aktualnych danych dotyczących przesyłki, potwierdzających doręczenie przedmiotu do kupującego. Jeżeli wymagania te zostaną spełnione, możemy rozstrzygnąć sprawę na korzyść sprzedającego, nawet jeżeli kupujący ostatecznie przedmiotu nie otrzymał.

Jeśli chcesz odwołać się od naszej decyzji, zaloguj się do konta PayPal i przejdź do Centrum rozstrzygania.

Pamiętaj

W niektórych przypadkach możemy polegać wyłącznie na informacjach potwierdzających nadanie przesyłki, nie prosząc sprzedającego o dowód doręczenia.

Szczegółowe informacje możesz znaleźć w Umowie z Użytkownikiem p.13.