Bezpieczeństwo i zachowanie poufności informacji

Kto może wyświetlać stronę mojej zbiórki?

Każda osoba, która otrzyma do niej łącze (od Ciebie lub kogoś z Twojej rodziny albo znajomych). Zbiórki nie można znaleźć w wyszukiwarce.

Jeśli wybierzesz opcję wyświetlania danych osób wpłacających pieniądze na Twoją zbiórkę, informacje o wpłatach będą widoczne dla wszystkich osób, które wejdą na stronę zbiórki. 

Czy wpłacanie pieniędzy w ramach zbiórki jest bezpieczne?

Poziom bezpieczeństwa jest taki sam jak w przypadku całego systemu PayPal: 
  • Korzystamy z wiodących technologii, aby chronić informacje użytkowników.
  • Poufne dane przechodzące z Twojego komputera do naszego serwera poprzez protokół Secure Sockets Layer (SSL) są przez nas automatycznie szyfrowane przy użyciu klucza szyfrującego o długości 128 bitów. Jeszcze przed rejestracją lub logowaniem użytkownika w witrynie PayPal nasz serwer sprawdza, czy użytkownik korzysta z zatwierdzonej przeglądarki, tj. takiej, która obsługuje protokół SSL 3.0 lub nowszy.
  • Serwery firmy PayPal znajdują się za elektroniczną zaporą i nie są bezpośrednio podłączone do Internetu. W ten sposób tylko uwierzytelnione komputery mogą uzyskiwać dostęp do Twoich prywatnych danych.
Czy utworzenie zbiórki wiąże się z udostępnieniem jakichkolwiek informacji o moim koncie?

Żadne informacje nie są udostępniane bez Twojej zgody. Jedynymi informacjami dostępnymi publicznie za pośrednictwem Twojej zbiórki jest Twoje zdjęcie profilowe (o ile je masz), oraz imię i nazwisko powiązane z kontem PayPal. Informacje te są podawane wyłącznie po to, aby Twoi znajomi i rodzina mieli pewność, że wysyłają pieniądze właściwej osobie.