Zbieranie pieniędzy

W jaki sposób powiadomić innych o mojej zbiórce?

Możesz powiadomić znajomych i rodzinę o zbiórce, wysyłając im wiadomość SMS, e-mail lub publikując łącze w mediach społecznościowych. Możesz skopiować łącze bezpośrednio z paska adresu strony Zbiórki lub z pola Udostępnij tę zbiórkę w prawej części strony Zbiórki. 

Dokąd trafiają zbierane pieniądze?

Wszystkie zebrane pieniądze w ramach zbiórki trafiają na saldo zbiórki. Możesz je w dowolnym momencie przelać na swoje podstawowe saldo. Z podstawowego salda możesz je przelać na rachunek bankowy lub wydać u jednego z milionów sprzedawców akceptujących płatności PayPal. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za wydanie zgromadzonych pieniędzy zgodnie z ich przeznaczeniem określonym na stronie Zbiórki, a z tytułu zbiórki nie przysługują żadne prawa Tobie ani osobom wpłacającym pieniądze.

Czy trzeba mieć konto PayPal, aby wpłacać pieniądze w ramach zbiórki?

Tak, aby wziąć udział w zbiórce, trzeba mieć konto PayPal. Jeśli jeszcze nie masz konta PayPal, możesz je szybko i bezpłatnie założyć.

Czy można poprosić o wpłacanie konkretnej kwoty w ramach zbiórki?

Tak. Tworząc zbiórkę, można określić minimalną lub konkretną kwotę wpłaty. Można także akceptować wpłaty dowolnej wysokości.

Jak przelać pieniądze zgromadzone w ramach zbiórki? 

Możesz je w dowolnym momencie przelać na swoje podstawowe saldo. Stamtąd możesz je przelać bezpośrednio na rachunek bankowy powiązany z Twoim kontem PayPal. 
  1. Przejdź do strony Zbiórki. 
  2. Kliknij Zarządzaj zbiórką.
  3. Kliknij Przelej pieniądze.