Konfiguracja i zarządzanie zbiórką

Czy mogę kontynuować zbiórkę po uzyskaniu założonej kwoty?

Tak, możesz kontynuować zbiórkę, aż zdecydujesz się ją zakończyć lub usunąć, nawet po przekroczeniu docelowej kwoty. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za wydanie zgromadzonych pieniędzy zgodnie z ich przeznaczeniem określonym na stronie zbiórki, a z tytułu zbiórki nie przysługują żadne prawa Tobie ani osobom wpłacającym pieniądze.

Czy możliwość wpłacania pieniędzy na moją zbiórkę zostanie zablokowana po upłynięciu jej daty zakończenia?

Gdy upłynie data zakończenia zbiórki, przyjmowanie wpłat zostanie zablokowane. Możesz jednak wydłużyć okres obowiązywania zbiórki w dowolnym momencie przed upłynięciem jej daty zakończenia.

Jak przedłużyć zbiórkę?
 1. Na stronie Podsumowanie kliknij Szczegóły w module Twoje zbiórki.
 2. Wybierz zbiórkę, którą chcesz przedłużyć.
 3. Kliknij Zarządzaj zbiórką.
 4. Kliknij Edytuj zbiórkę.
 5. Znajdź datę zakończenia i kliknij Edytuj
 6. Ustaw nową datę i kliknij Zapisz.
Jak zakończyć zbiórkę?
 1. Na stronie Podsumowanie kliknij Szczegóły w module Twoje zbiórki.
 2. Wybierz zbiórkę, którą chcesz zakończyć. 
 3. Kliknij Zarządzaj zbiórką.
 4. Kliknij Edytuj zbiórkę
 5. Znajdź datę zakończenia i kliknij Edytuj.    
 6. Kliknij Usuń tę zbiórkę. Od tej chwili nikt nie będzie mógł wpłacić pieniędzy na Twoją zbiórkę.
Co się dzieje po zakończeniu zbiórki?

Po zakończeniu zbiórki nie można przyjmować kolejnych wpłat. Można oglądać wszystkie wpłaty, ale nie można już ich edytować. Aby przelać pieniądze, kliknij przycisk przelewu. Uwaga: zbiórka nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw zarówno po stronie organizatora, jak i osób wpłacających pieniądze.

Jak zwrócić pieniądze osobom, które wzięły udział w zbiórce? 
 1. Znajdź odpowiednią transakcję na stronie Podsumowanie.
 2. Kliknij Zwróć pieniądze obok transakcji. 
Pieniądze są wysyłane z Twojego salda, dlatego ani Ty, ani odbiorca nie ponosicie żadnych opłat. Uwaga: koordynowanie i rozstrzyganie sporów z wpłacającymi jest Twoim obowiązkiem. PayPal nie pełni funkcji rozjemcy w takich sprawach.  

Czy mogę ukryć informacje o zebranej kwocie i dane wpłacających na moją zbiórkę?

Tak. Na etapie tworzenia zbiórki możesz zdecydować, czy chcesz, aby nazwiska wpłacających były widoczne na stronie zbiórki. Jeśli chcesz, żeby wpłacający pozostali anonimowi, możesz ustawić tylko wyświetlanie zebranej sumy. Ustawienie to można zmienić w każdej chwili, klikając opcję Zarządzaj zbiórką na stronie odpowiedniej zbiórki.
 
Wpłacający mogą pozostać anonimowi, nawet jeśli skonfigurujesz swoją zbiórkę tak, aby ich dane były widoczne. Jeśli wpłacający woli zachować anonimowość, jego dane (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, wpłacona kwota i data wpłaty) będą widoczne tylko dla organizatora.
 
Czy można wpłacić pieniądze na swoją własną zbiórkę?

Obecnie nie można wysłać pieniędzy do siebie ani wpłacać ich na własną zbiórkę. 

Czy jest limit kwoty, jaką można zebrać w ramach zbiórek w systemie PayPal? 

Nie, nie ma takiego limitu. 

Jak zmienić walutę, w której przyjmuję wpłaty w ramach zbiórki?

Wszystkie wpłaty będą zbierane w walucie domyślnej Twojego konta PayPal.