Co to są Zasady zachowania poufności obowiązujące w serwisie PayPal?

W przyjętych przez PayPal Zasadach zachowania poufności opisaliśmy metody zbierania, używania, przechowywania, ujawniania i ochrony informacji. Zasady te mają zastosowanie do witryny PayPal i wszelkich powiązanych z nią stron, aplikacji, usług i narzędzi, niezależnie od urządzeń lub metod, za pomocą których uzyskujesz dostęp do tych platform.

Aby dowiedzieć sie więcej, przejdź do strony Zasady zachowania poufności obowiązujące w Usługach PayPal