Na czym polega funkcja One Touch (Nie wylogowuj mnie)?

Co to jest One TouchTM?

One TouchTM to funkcja, która umożliwia szybsze robienie zakupów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa Twoich informacji finansowych. Po zalogowaniu się w systemie PayPal z telefonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego możesz wybrać opcję bez wylogowania, aby szybciej i wygodniej realizować transakcje ze wszystkimi uprawnionymi handlowcami. Jeśli wybierzesz opcję bez wylogowania z konta PayPal, podczas kolejnych zakupów przy użyciu tego samego urządzenia i tej samej przeglądarki ekran logowania do systemu PayPal będzie pomijany.


Dlaczego warto uaktywnić tę usługę?

Uaktywnienie funkcji One TouchTM powoduje, że przechodzisz bezpośrednio do strony płatności, i ułatwia realizację transakcji. Ponadto nie musisz ponownie wprowadzać hasła. Ze względów bezpieczeństwa za każdym razem, gdy zaktualizujesz swoje dane osobowe lub informacje finansowe na koncie, poprosimy Cię o zalogowanie się.


W jaki sposób system PayPal chroni informacje finansowe na moim koncie, gdy korzystam z funkcji One TouchTM?

PayPal nie udostępnia pełnych informacji finansowych handlowcom, u których robisz zakupy.


Istnieją specjalne zalecenia firmy PayPal dotyczące bezpieczeństwa w przypadku funkcji One TouchTM:

  • Do korzystania z funkcji One TouchTM konieczne jest używanie tego samego urządzenia i tej samej przeglądarki. W przypadku podjęcia próby zmiany danych osobowych zostanie wyświetlony monit o ponowne zalogowanie się.
  • Opcje dostępne w ramach tej funkcji są ograniczone. Na przykład: możesz dokonywać płatności, ale nie możesz wypłacać pieniędzy ani uzyskiwać dostępu do ustawień swojego konta z poziomu ekranu płatności PayPal. Dzięki temu chronimy Twoje informacje poufne w razie uzyskania dostępu do Twojego urządzenia przez osobę niepowołaną.
Jeżeli korzystasz z funkcji One TouchTM, nie udostępniaj urządzenia innym osobom, a w razie jego kradzieży natychmiast skontaktuj się z nami i wyloguj się z konta PayPal.


Co mam zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu?

Jeśli zgubisz telefon lub zostanie on ukradziony, zaloguj się do konta PayPal i zmień ustawienia zabezpieczeń na stronie Ustawienia zabezbieczeń. Możesz również zadzwonić do Działu Obsługi Klienta, a pomożemy ochronić Twoje konto PayPal przed nieautoryzowanym użyciem.


Co w przypadku korzystania z komputera publicznego?

Funkcję One TouchTM należy uaktywniać wyłącznie w urządzeniach osobistych. Nie należy korzystać z niej na urządzeniach publicznie dostępnych lub współużytkowanych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do konta PayPal.


Czy nadal muszę przechodzić procedurę uwierzytelniania i rejestracji na stronach wszystkich handlowców?

Do korzystania z funkcji One TouchTM wystarcza jedno uwierzytelnienie i upoważnienie dla danego urządzenia lub danej przeglądarki. Uaktywnienie tej funkcji dla jednego handlowca powoduje uaktywnienie jej dla wszystkich uprawnionych handlowców.


Jak uaktywnić tę usługę?

Podczas realizacji transakcji i po uprzednim zalogowaniu się wybierz opcję „Nie wylogowuj mnie, chcę płacić szybciej”. Spowoduje to uaktywnienie funkcji One TouchTM w danym urządzeniu i danej przeglądarce oraz dla wszystkich uprawnionych handlowców.


Jak wyłączyć funkcję One Touch?

Funkcję One TouchTM możesz wyłączyć na swoim koncie PayPal. Przejdź do strony Ustawienia, a następnie kliknij Ustawienia zabezpieczeń. W sekcji 'Nie wylogowuj mnie, chcę płacic szybciej' kliknij Edutuj.

Funkcję One TouchTM można także wyłączyć przy użyciu następujących metod:
  • Kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.
  • Wyczyszczenie plików cookie w przeglądarce.
  • Zmiana hasła powoduje automatyczne cofnięcie zgody.
  • System PayPal może wymagać logowania w przypadku podejrzanych operacji/kont lub transakcji o zwiększonym ryzyku.

W jaki sposób PayPal pomoże mi w razie problemów z zakupem online?

Jeśli płacisz online w systemie PayPal, funkcja One Touch nie wpływa w żaden sposób na warunki gwarantowane w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal; będą one obowiązywały w przypadku wszystkich kwalifikujących się zakupów.

Więcej informacji o Ochronie kupujących w systemie PayPal znajdziesz w Umowie z Użytkownikiem

Możesz zgłosić problem w Centrum rozstrzygania systemu PayPal.


Czy mogę wybrać konkretnych handlowców, w przypadku których ma być używana funkcja One TouchTM?

Nie. Włączenie funkcji One TouchTM uaktywnia ją dla wszystkich uprawnionych handlowców.


Co w przypadku, gdy robię zakupy przy użyciu cudzego urządzenia z włączoną funkcją One TouchTM?

Jeśli robisz zakupy za pomocą urządzenia mobilnego, które nie należy do Ciebie, po prostu kliknij łącze To nie ja, aby wylogować się z systemu PayPal i zalogować ponownie na własne konto. Jeśli kontynuujesz zakupy z wykorzystaniem konta, które nie należy do Ciebie, będzie to oznaczało dokonanie nieautoryzowanej płatności, co jest zabronione.

Jeśli przez pomyłkę zrobisz zakupy przy użyciu cudzego konta, w większości przypadków nie będziesz mieć możliwości ich anulowania. Pamiętaj jednak, aby w takiej sytuacji natychmiast skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, tak abyśmy mogli pomóc w rozwiązaniu tego problemu posiadaczowi konta i handlowcowi.


Co w przypadku urządzeń współużytkowanych z innymi osobami?

Jeżeli korzystasz z funkcji One TouchTM, nie udostępniaj urządzenia innym osobom lub wyloguj się z systemu, zanim przekażesz urządzenie komuś innemu.