Czy mam zgłosić problem w Centrum rozstrzygania serwisu eBay czy systemu PayPal?

Jeśli płatność za przedmiot z serwisu eBay została dokonana w systemie PayPal, możesz zgłosić problem w Centrum rozstrzygania serwisu eBay albo systemu PayPal. Jeśli płatności nie dokonano w systemie PayPal, zgłoś problem w Centrum rozstrzygania eBay.

Bieżące zasady PayPal umożliwiają Ci zgłoszenie roszczenia w Centrum rozstrzygania PayPal po jego zgłoszeniu w serwisie eBay. Jeśli zgłaszasz roszczenie w Centrum rozstrzygania PayPal, gdy takie roszczenie jest otwarte w Centrum rozstrzygania eBay, roszczenie w serwisie eBay zostanie zamknięte, a zamiast tego rozpatrzone zostanie roszczenie w systemie PayPal.

Jeśli nie satysfakcjonuje Cię rozstrzygnięcie sporu przez eBay, możesz zgłosić go w Centrum rozstrzygania PayPal po jego zamknięciu w Centrum rozstrzygania eBay (o ile nie przekroczony został termin 180 dni na zgłoszenie sporu). Nie możesz zgłosić roszczenia w Centrum rozstrzygania PayPal jedynie wówczas, gdy z tytułu tego roszczenia eBay przyznał Ci zwrot pieniędzy.