Czy wystawiacie faktury VAT?

Ze względu na charakter działalności naszej firmy (emisja pieniądza elektronicznego i świadczenie związanych z tym usług finansowych) nie jesteśmy płatnikiem VAT. Dlatego nie wystawiamy faktur VAT ani rachunków za świadczone przez nas usługi.

Do rozliczania kosztów wynikających z korzystania z naszych usług możesz wykorzystać wyciągi z historii transakcji przeprowadzanych za pomocą konta PayPal. Taki sposób rozliczania jest zgodny z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat charakteru naszej działalności znajdziesz na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/about.