Jak dodać, zmodyfikować lub usunąć numer telefonu?

Aby dodać, zmodyfikować lub usunąć numer telefonu, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się do swojego konta PayPal pod adresem http://www.paypal.pl.
  2. Kliknij ikonę Ustawienia obok Wyloguj się.
  3. W sekcji Telefon kliknij link Edytuj lub Usuń. Aby dodać nowy numer, kliknij znak plusa (+)
  4. Wykonaj podane instrukcje.