Dlaczego wypłata środków nie powiodła się?

Wypłacone środki powinny zostać zaksięgowane na rachunku w ciągu 1–2 dni roboczych, licząc od momentu zmiany statusu wypłaty na 'Zakończona'. Proszę jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach całkowity czas przetwarzania wypłaty może się wydłużyć do 6 dni.

W większości przypadków przyczyną cofnięcia wypłaty środków na rachunek bankowy jest zarejestrowanie na koncie PayPal rachunku bankowego w formie różniącej się od informacji podanych w banku.

Aby uniknąć cofnięcia wypłaty w przyszłości, usuń dane rachunku bankowego, a następnie ponownie je dodaj wprowadzając poprawne informacje. Możesz sprawdzić dokładne dane rachunku bankowego na swoim wyciągu bankowym.

Upewnij się, że imię i nazwisko zarejestrowane dla Twojego konta PayPal są zgodne z imieniem i nazwiskiem, które zostały podane dla Twojego rachunku bankowego. Jeśli np. nazywasz się Jan Mariusz Kowalski, a Twój rachunek bankowy został otwarty na nazwisko J. M. Kowalski, to jako swoje imię wpisz „J. M.”. Jeśli imię i nazwisko nie zostaną wprowadzone dokładnie w tym samym brzmieniu, co na wyciągu bankowym, przelew może się nie udać.

Aby wypłata się powiodła, musi być zlecona na polski rachunek bankowy rozliczany w złotych polskich (PLN) lub amerykański rachunek bankowy w dolarach (USD). Nie może być użyte polskie konto walutowe, gdyż dojdzie do podwójnego przewalutowania.

  • Opłata za cofniętą wypłatę środków wynosi 30,00 PLN.