Jak wypłacić pieniądze i ile czasu to zajmie?

Po dodaniu rachunku bankowego będzie można wypłacać na niego pieniądze.

Aby wypłacić pieniądze z aplikacji PayPal, wybierz saldo PayPal, a następnie Przelej pieniądze

Aby wypłacić pieniądze z komputera:

  1. Przejdź do strony Portfel.
  2. Kliknij przycisk Przelej środki.
  3. Kliknij opcję Przelej na swój rachunek bankowy.
  4. Postępować zgodnie z instrukcjami.

Ważne

  • Aby przelew został pomyślnie zrealizowany, rachunek, na który chcesz wypłacić pieniądze, musi być zarejestrowany na Twoje imię i nazwisko. Ponadto, jeśli na przykład nazywasz się Jan Mariusz Kowalski, a Twój rachunek bankowy został zarejestrowany na dane J.M. Kowalski, wpisz „J.M.” jako swoje imię. Jeśli Twoje imię i nazwisko nie zostaną wprowadzone dokładnie w takiej postaci, w jakiej widnieją na wyciągu bankowym, przelew nie zostanie zrealizowany.
  • Przelew na rachunek bankowy trwa zazwyczaj 1-2 dni roboczych, ale czasami może to potrwać do 5 dni w zależności od procesu rozliczania stosowanego przez Twój bank.
  • Przelewów nie można anulować po ich zainicjowaniu.
  • Aby przelew mógł być zrealizowany, rachunek bankowy musi być denominowany w PLN.
  • Firma PayPal nie pobiera żadnych opłat za przelewanie środków z konta PayPal na rachunek bankowy, ale niektóre banki mogą naliczać opłaty za przelewy elektroniczne. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim bankiem.
  • W przypadku odrzucenia wypłaty środków przez bank pobieramy opłatę. Nieudana wypłata pieniędzy może być spowodowana podaniem niepoprawnych informacji o rachunku bankowym.