Czy mogę anulować płatność?

Można anulować tylko nieodebraną płatność, obok której wyświetla się łącze Anuluj. Ma to miejsce wówczas, gdy odbiorca nie ma jeszcze konta PayPal lub płatność została wysłana na nieprawidłowy adres e-mail.

Aby anulować nieodebraną płatność w aplikacji PayPal, zaznacz płatność, którą chcesz anulować, a następnie naciśnij Anuluj płatność.

Aby anulować nieodebraną płatność na komputerze:

  1. Przejdź do strony Działania i znajdź daną płatność.
  2. Kliknij Anuluj obok tej płatności.
  3. Potwierdź swoje żądanie.

Uwaga:

  • Jeśli nie ma opcji anulowania i nie można uzgodnić z odbiorcą satysfakcjonującego rozwiązania, trzeba poczekać 30 dni na automatyczne anulowanie transakcji.
  • W przypadku zrealizowanych płatności skontaktuj się z odbiorcą za pomocą adresu e-mail podanego w szczegółach transakcji i poproś o zwrot pieniędzy. Jeśli to nie pomoże, a płatność dotyczyła zakupu, możesz zgłosić spór.
  • Jeśli transakcja została opłacona przy użyciu karty, pieniądze zostaną zwrócone na rachunek tej karty. Zwrot pieniędzy pojawi się na wyciągu z karty w ciągu 30 dni.