Często zadawane pytania urzędowi skarbowemu w USA (IRS) dotyczące formularza 1099-K, powiadomienia B-Notice i ustawy FATCA

Na mocy przepisów wydanych przez urząd skarbowy w USA (IRS) wszystkie podmioty przetwarzające płatności w Stanach Zjednoczonych, w tym PayPal, muszą przesyłać do IRS informacje dotyczące określonych klientów, którzy otrzymują za pośrednictwem systemu PayPal płatności za sprzedane towary lub usługi. Formularz 1099-K i powiadomienie B-Notice są formularzami podatkowymi, których wypełnienie jest wymagane od posiadaczy kont zarówno w USA, jak i innych krajach, ponieważ odnoszą się do sprawozdawczości podatkowej dotyczącej podmiotów / osób fizycznych ze Stanów Zjednoczonych.

Ustawa FATCA dotyczy posiadaczy kont poza USA oraz wymaga od PayPal zbierania dokumentów i oświadczeń podatkowych od posiadaczy kont, w których stwierdzają oni, czy są, czy nie są osobami z USA. Do posiadaczy tych zalicza się m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą i niektóre osoby fizyczne, które założyły konta poza USA.

Porady dotyczące formularza podatkowego 1099-K:

 • Jeśli zauważysz nieprawidłowości w swoim formularzu podatkowym 1099-K, przejrzyj raport uzgodnień transakcji, a następnie podaj nam numery transakcji, które chcesz zakwestionować, wraz z uzasadnieniem. Przejdź na stronę Kontakt z nami, aby połączyć się z nami telefonicznie lub wysłać e-mail.
Możesz także zapoznać się z tymi dodatkowymi artykułami dotyczącymi formularza 1099-K w Centrum pomocy:
Wskazówki dotyczące powiadomienia B-Notice:
 • W razie rozbieżności między danymi urzędu skarbowego w USA (IRS) dotyczącymi Twojego numeru NIP i nazwy a informacjami podanymi w formularzu 1099-K przez PayPal możesz otrzymać od IRS powiadomienie B-Notice
 • W powiadomieniu B-Notice wysłanym przez nas będzie napisane, jakich dodatkowych informacji potrzebujemy od Ciebie.
  • W przypadku otrzymania pierwszego powiadomienia B-Notice (co ma miejsce w pierwszym roku, w którym urząd skarbowy w USA (IRS) stwierdzi niezgodność dotyczącą oficjalnej nazwy / numeru NIP) zaloguj się do swojego konta PayPal i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w Alercie, aby podać wymagane informacje. Może być konieczne pobranie i wypełnienie formularza podatkowego IRS W-9 oraz przesłanie go do systemu PayPal celem sprawdzenia.
  • W przypadku otrzymania drugiego powiadomienia B-Notice (co ma miejsce w drugim roku z rzędu, w którym w którym urząd skarbowy w USA (IRS) stwierdzi niezgodność dotyczącą oficjalnej nazwy / numeru NIP), dostarcz kopię karty ubezpieczenia społecznego (osoby fizycznej lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) lub formularz 147C urzędu IRS (firmy). Zaloguj się do konta PayPal i przejdź do Centrum rozstrzygania, aby przesłać dokument.
 • Urząd skarbowy w USA (IRS) nie oferuje opcji złożenia wniosku online o formularz 147C; IRS przesyła go pocztą lub faksem. Aby skontaktować się z urzędem skarbowym w USA (IRS) i poprosić o formularz 147C, zadzwoń na infolinię dla firm pod numer 1-800-829-4933 w godzinach 07:00–19:00 czasu lokalnego od poniedziałku do piątku. Jeśli poprosisz o przesłanie formularza 147C faksem, otrzymasz go szybciej niż pocztą. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na naszą stronę poświęconą informacjom podatkowym.
 • Wypełnij i podpisz odpowiedni formularz, a następnie prześlij go, logując się do swojego konta PayPal i wykonując instrukcje podane w powiadomieniu.
 • Dlaczego urząd IRS przysłał mi powiadomienie B-Notice?

Porady na temat ustawy FATCA:
 • Dotyczy tylko posiadaczy kont poza USA.
 • PayPal ma obowiązek gromadzenia dokumentacji, takiej jak zaświadczenia o byciu osobą spoza USA i formularz W-9 od osób podlegających opodatkowaniu w USA lub formularzy W8BEN/W8BEN-E od osób fizycznych/podmiotów spoza USA, które nie podlegają opodatkowaniu/sprawozdawczości podatkowej w USA.
 • Większość użytkowników biznesowych, którzy muszą dostarczać wymagane informacje, będzie mogło to zrobić po zalogowaniu się do swojego konta PayPal i wykonaniu instrukcji podanych w powiadomieniach.
Możesz także zapoznać się z tymi dodatkowymi artykułami dotyczącymi ustawy FATCA w Centrum pomocy: Więcej informacji na temat podatków znajdziesz na stronie PayPal IRS poświęconej podatkom.