Artykuł pomocy

Centrum pomocy > Roszczenia/Roszczenia i spory > Jaka jest różnica między sporem a roszczeniem?

Jaka jest różnica między sporem a roszczeniem?

Sprawa na etapie sporu – polega na komunikacji między kupującym i sprzedającym i ma na celu próbę polubownego rozwiązania sprawy, co oznacza, że nie podlega jeszcze postepowaniu wyjaśniającemu firmy PayPal.

Sprawa na etapie roszczenia – jeśli w ramach sporu kupującemu i sprzedającemu nie uda się rozwiązać sprawy polubownie, każda ze stron może nas poprosić o jej zbadanie poprzez przekształcenie sporu w roszczenie. Kupujący mogą przekształcić spór w roszczenie po upływie 7 dni od daty jego otwarcia (o ile my nie zrobiliśmy tego automatycznie już wcześniej), sprzedający – zaraz po zgłoszeniu sporu przez kupującego. Jeżeli sprawa nie zostanie przekształcona w roszczenie w ciągu 20 dni od daty otwarcia, zostanie automatycznie zamknięta, a kwota płatności zostanie zwolniona na koncie sprzedającego.

Aby przekształcić spór w roszczenie:

  1. Zaloguj się do swojego konta PayPal pod adresem https://www.paypal.pl .
  2. U dołu strony w sekcji Więcej informacji o Twoim koncie kliknij Rozwiąż problem w Centrum rozstrzygania.
  3. W Sprawach otwartych odszukaj spór, który ma być przekształcony w roszczenie.
  4. W kolumnie Działanie kliknij łącze Widok.
  5. Kliknij łącze Przekształć ten spór w roszczenie, a następnie wykonaj podane instrukcje.
Strona, której szukasz nie jest już dostępna. Jeśli masz pytania lub chcesz skontaktować się z nami, wyszukaj ponownie w naszym Centrum pomocy.