Artykuł pomocy

Centrum pomocy > Ogólnie o systemie PayPal/Jak działa PayPal > Jakie są opłaty na koncie PayPal?

Jakie są opłaty na koncie PayPal?

Otwieranie konta

Za założenie konta PayPal nie pobieramy żadnych opłat.

Wypłacanie pieniędzy

Wypłacanie pieniędzy z konta PayPal jest usługą bezpłatną.

Wysyłanie i odbieranie pieniędzy

Transakcje krajowe

Wysyłanie pieniędzy do rodziny i znajomych przy użyciu salda konta PayPal jest bezpłatne. Opłata jest pobierana w przypadku użycia karty kredytowej lub debetowej. Odbiór pieniędzy przesłanych przez rodzinę lub znajomych jest bezpłatny.

Wysyłanie płatności za towary i usługi jest bezpłatne. Natomiast opłata pobierana jest w przypadku otrzymania płatności za towary i usługi.

Transakcje międzynarodowe

Opłaty za transakcje międzynarodowe pobierane są w przypadku wysyłania i odbioru pieniędzy. Jeśli płatność realizowana jest w walucie obcej, dodatkowo pobierana jest opłata za przeliczenie waluty.
Strona, której szukasz nie jest już dostępna. Jeśli masz pytania lub chcesz skontaktować się z nami, wyszukaj ponownie w naszym Centrum pomocy.