Artykuł pomocy

Centrum pomocy > Ogólnie o systemie PayPal/Jak działa PayPal > Jakie obowiązki sprawozdawcze nakłada ustawa FATCA na PayPal?

Jakie obowiązki sprawozdawcze nakłada ustawa FATCA na PayPal?

Jeśli PayPal stwierdzi, że dane konto podlega obowiązkowi sprawozdawczemu na mocy ustawy FATCA, musi przekazać stosowne informacje lokalnemu urzędowi skarbowemu właściwemu dla tego klienta lub do urzędu skarbowego w USA (Internal Revenue Service, IRS), o ile odpowiednie saldo konta osiągnęło określoną wartość progową. Podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu informacje zasadniczo obejmują informacje o kliencie (m.in. imię, nazwisko, ew. nazwę, numer identyfikacyjny podatnika) oraz informacje o saldzie jego konta. W przypadku większości jurysdykcji ustawa FATCA wymaga przedkładania sprawozdań rocznych.
Strona, której szukasz nie jest już dostępna. Jeśli masz pytania lub chcesz skontaktować się z nami, wyszukaj ponownie w naszym Centrum pomocy.