Artykuł pomocy

Centrum pomocy > Ogólnie o systemie PayPal/Jak działa PayPal > Jaki jest zakres podmiotowy ustawy FATCA?

Jaki jest zakres podmiotowy ustawy FATCA?

Ustawa FATCA dotyczy posiadaczy kont poza USA oraz wymaga od PayPal zbierania dokumentów i oświadczeń podatkowych od posiadaczy kont, w których stwierdzają oni, czy są, czy nie są osobami z USA. Do posiadaczy tych zalicza się m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą i niektóre osoby fizyczne, które założyły konta poza USA.

Na mocy ustawy FATCA PayPal dokonuje również weryfikacji istniejących dokumentów posiadacza konta, aby sprawdzić, czy jego status (jako osoby z USA lub osoby spoza USA) został właściwie udokumentowany w związku z ustawą FATCA.  W niektórych przypadkach w wyniku takiej weryfikacji PayPal może zażądać od posiadacza konta dodatkowych dokumentów.  

Przykłady sytuacji, w których mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:
  • Zebrane poprzednio informacje o posiadaczu konta nie zgadzają się z informacjami podanymi w dokumentacji podatkowej lub oświadczeniach posiadacza konta
  • Posiadacz konta twierdzi, że nie jest osobą z USA, a PayPal stwierdza, że w informacjach przesłanych przez tego posiadacza występują identyfikatory wskazujące na to, że jest on osobą z USA.
Strona, której szukasz nie jest już dostępna. Jeśli masz pytania lub chcesz skontaktować się z nami, wyszukaj ponownie w naszym Centrum pomocy.