Artykuł pomocy

Centrum pomocy > Roszczenia/Zasady ochrony użytkowników > Jaką ochronę sprzedających oferuje system PayPal?

Jaką ochronę sprzedających oferuje system PayPal?

Zasady ochrony sprzedających w systemie PayPal zabezpieczają Cię przed potencjalnymi stratami z powodu roszczeń, obciążeń zwrotnych lub cofnięć transakcji z tytułu nieautoryzowania płatności lub nieotrzymania przedmiotu. Jeśli tylko transakcja spełnia odpowiednie warunki, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.

Podstawowe warunki ochrony sprzedających:

  • Ochroną sprzedających objęte są przedmioty materialne, nadające się do wysłania pocztą.
  • W przypadku już sprzedanego przedmiotu upewnij się, że kwalifikuje się on do objęcia ochroną sprzedających. Możesz to sprawdzić na stronie szczegółów transakcji. W tym celu zaloguj się do konta PayPal i kliknij łącze Historia. Znajdź transakcję i kliknij widoczne obok niej łącze Szczegóły.
  • Zachowaj potwierdzenie dostawy z internetowego systemu monitorowania przesyłek (na wypadek zgłoszenia o nieotrzymaniu przedmiotu) lub dowód wysyłki (na wypadek zgłoszenia o nieautoryzowaniu płatności).
  • Towary wysyłaj na adres kupującego podany na stronie Szczegóły transakcji.
  • Dokonaj wysyłki w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty.
  • Akceptuj płatności tylko w wysokości pełnej wymaganej kwoty i dokonane za pomocą pojedynczego konta PayPal.
  • W trakcie rozstrzygania sporów odpowiadaj na wszystkie pytania z serwisu PayPal we wskazanym czasie, ponieważ sprawy są przez nas rozpatrywane w określonych ramach czasowych.
Aby odpowiedzieć na spór lub roszczenie, zaloguj się do konta PayPal i przejdź do Centrum rozstrzygania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu ochrony sprzedających, kliknij łącze Umowy prawne u dołu dowolnej strony serwisu PayPal, a następnie łącze Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal. Po szczegóły odsyłamy do punktu 11. 

 

Strona, której szukasz nie jest już dostępna. Jeśli masz pytania lub chcesz skontaktować się z nami, wyszukaj ponownie w naszym Centrum pomocy.