Artykuł pomocy

Centrum pomocy > Transakcje/Wysyłanie i odbieranie pieniędzy > Kiedy i jak zaakceptować lub odrzucić otrzymaną płatność?

Kiedy i jak zaakceptować lub odrzucić otrzymaną płatność?

Jest parę przyczyn, dla których obok otrzymanej płatności będą dostępne przyciski Zaakceptuj i Odrzuć:

Płatności wysłane w walucie, w której odbiorca nie utrzymuje salda

Przyciski Zaakceptuj i Odrzuć będą dostępne w przypadku płatności wysłanych w walucie, w której odbiorca nie utrzymuje salda.

Pojawią się wtedy trzy opcje:

  1. Zaakceptuj i przelicz środki na walutę podstawową (przeliczenie walut zostanie zrealizowane z zastosowaniem detalicznego kursu wymiany określonego przez firmę PayPal i regularnie aktualizowanego na podstawie warunków rynkowych; kurs ten może się różnić od kursów podawanych w gazetach lub portalach internetowych i zawiera opłatę w wysokości 2,5%).
  2. Zaakceptuj środki w walucie płatności i otwórz nowe saldo (środki zostaną dodane do odpowiedniego salda konta PayPal w walucie, w której zostały wysłane).
  3. Odrzuć płatność (środki zostaną zwrócone do osoby wysyłającej).

Na Twoim koncie nie ma jeszcze zarejestrowanych żadnych danych finansowych

W tym przypadku, jeśli manualnie zaakceptujesz pierwszą płatność za pomocą przycisku Zaakceptuj, wszystkie kolejne płatności będą zaksięgowane na Twoim koncie automatycznie.

Strona, której szukasz nie jest już dostępna. Jeśli masz pytania lub chcesz skontaktować się z nami, wyszukaj ponownie w naszym Centrum pomocy.