Darowizny
Wprowadzenie
Opis techniczny
Podręcznik
Przykłady
Załóż konto


Podręcznik


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z funkcji Darowizny poprzez PayPal, zapoznaj się z dokumentem Płatności za pośrednictwem witryny — podręcznik integracji. Zawiera informacje nieuwzględnione w witrynie, w tym:

  • prezentacja korzystania z darowizn przez kupujących i sprzedających,
  • konfigurowanie opcji specjalnych,
  • otrzymywanie wiadomości elektronicznych i błyskawicznych powiadomień o płatnościach,
  • kod przykładowy z listą dostępnych parametrów,
  • wstępne wypełnianie formularza zgłoszeniowego darczyńcy,
  • często zadawane pytania.

Przeczytaj Płatności za pośrednictwem witryny — podręcznik integracji.

Korzystaj z błyskawicznych powiadomień o otrzymanych darowiznach. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Płatności za pośrednictwem witryny — podręcznik integracji.

Aby wyświetlać podręczniki firmy PayPal, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Acrobat.