PayPal.Me ของฉัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PayPal.Me

บริการ PayPal.Me (“บริการ”) ให้บริการโดย PayPal Inc. (“PayPal”) ช่วยให้คุณสามารถสร้าง URL PayPal.Me ของคุณเอง (“ลิงก์ PPM”) และจะช่วยให้คุณสร้างหน้าเว็บ PayPal.Me ของคุณเอง ที่จะช่วยให้คนอื่นสามารถค้นหาคุณ จำคุณได้ และทำรายการกับคุณได้ (แต่ละ “หน้าเว็บ PPM”) หน้าเว็บ PPM ของคุณจะแสดงลิงก์ PPM, ชื่อหรือชื่อธุรกิจ, รูปโปรไฟล์หรือโลโก้ และเมืองที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ (“รายละเอียด PPM”) รายละเอียด PPM ของคุณจะปรากฏให้ทุกคนที่เข้าไปที่หน้าเว็บ PPM ของคุณเห็น เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบว่ากำลังชำระเงินให้กับผู้รับที่ถูกต้อง

คุณสามารถใช้ลิงก์ PPM เป็นการส่วนตัวหรือสำหรับธุรกิจเพื่อเรียกเก็บเงิน และรับชำระเงินจากผู้อื่นด้วย PayPal ได้ การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข PayPal.Me"เหล่านี้ ข้อกำหนดของ  สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal, นโยบายการใช้บริการ, นโยบายความเป็นส่วนตัว  และข้อตกลงอื่นๆทั้งหมดที่มีอยู่หรือที่กำหนดไว้ระหว่างคุณกับ PayPal (รวมเรียกว่า "ข้อตกลง")

แชร์ข้อมูลส่วนตัวผ่านบริการ

PayPal.Me เป็นฟีเจอร์ทางสังคมที่ช่วยให้คุณสามารถทำรายการกับเพื่อนได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้ PayPal คนอื่นๆ อาจเห็นลิงก์ PPM ของคุณถ้าผู้ใช้เหล่านั้นซิงค์สมุดที่อยู่ของตนเองและมีคุณอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ หรือถ้าพยายามชำระเงินให้คุณใน PayPal โดยค้นหารายละเอียด PPM หรือลิงก์ PPM ของคุณ

เมื่อคุณสมัครสมาชิกรับบริการ คุณอนุญาตให้ PAYPAL แสดงรายละเอียด PPM, ลิงก์ PPM และหน้าเว็บ PPM ของคุณต่อบุคคลทั่วไป และเข้าใจว่าทุกคนที่เข้าถึงรายละเอียด PPM ที่เกี่ยวข้องจะสามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้

คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าและปิดลิงก์ PPM ได้ทุกเมื่อ โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าออนไลน์ในบัญชี PayPal หรือในแอป PayPal ถ้าคุณปิดลิงก์ PPM คนอื่นจะไม่สามารถค้นหา ลิงก์ PPM, หน้าเว็บ PPM และรายละเอียด PPM ของคุณ และคุณจะไม่สามารถใช้ลิงก์ PPM เพื่อรับชำระเงินผ่าน PayPal ได้

วัตถุประสงค์ส่วนบุคคลหรือเชิงพาณิชย์

เมื่อคุณสมัครใช้บริการและตั้งค่าลิงก์ PPM แล้ว ระบบจะขอให้คุณระบุว่าคุณจะใช้ลิงก์ PPM ของคุณเพื่อทำรายการกับเพื่อนและครอบครัวเป็นหลัก (การใช้งาน “ส่วนบุคคล”) หรือเพื่อรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นหลัก (การใช้งาน“เชิงพาณิชย์”) คุณสามารถจัดประเภทลิงก์ PPM ส่วนบุคคลใหม่ให้เป็นลิงก์การใช้งานเชิงพาณิชย์ และอาจจัดประเภทลิงก์ PPM เชิงพาณิชย์บางลิงก์ใหม่ให้เป็นลิงก์ PPM ส่วนบุคคลได้ แต่ห้ามใช้ลิงก์ PPM ส่วนบุคคลเพื่อรับชำระเงินโดยมีจุดประสงค์เพื่อการค้า และห้ามใช้ลิงก์ PPM เชิงพาณิชย์ในการทำรายการส่วนบุคคล

ถ้าคุณมีบัญชี PayPal Business จะมีการระบุว่ามีลิงก์ PPM ใดๆ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวเป็นลิงก์ PPM เชิงพาณิชย์ โดยดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว ถ้า PayPal ตรวจสอบแล้วว่าคุณได้รับชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการบนลิงก์ PPM ส่วนบุคคล PayPal อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคุณย้อนหลังตามความเหมาะสม และอาจจัดประเภทลิงก์ PPM ดังกล่าวใหม่ให้เป็นลิงก์เชิงพาณิชย์ โปรดอ่าน 'สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal' เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าธรรมเนียม

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal.Me

นอกจากการปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว เรายังมีกฎพื้นฐานอีก 2-3 ข้อ ที่คุณต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการ

อย่ามอบรหัสผ่าน PayPal หรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณให้บุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลดังกล่าวจัดการลิงก์ PPM ของคุณ และอย่าใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเจ้าของบัญชีอื่นเพื่อจัดการลิงก์ PPM ของบุคคลเหล่านั้น

นอกจากนี้ คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม โพสต์เนื้อหา หรือลงทะเบียน และ/หรือใช้ URL เพื่อสร้างลิงก์ PPM ซึ่งเป็น หรือมีเนื้อหาที่:

  • ไม่เหมาะสม หยาบคาย ทำลายชื่อเสียง ลามก ข่มขู่ หรืออนาจาร
  • ผิดกฎหมาย หรือจงใจส่งเสริม หรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือกรรมสิทธิ์ของ PayPal ผู้ใช้ PayPal อื่นๆ หรือบุคคลที่สาม
  • ใส่รหัสผ่านของคุณ หรือจงใจใส่รหัสผ่านของผู้ใช้อื่น หรือจงใจใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม หรือจงใจใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  • การปลอมตัวหรือแสดงตัวเป็นผู้อื่นต่อผู้ใช้ บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด หรือฉ้อโกง ปลอม หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด หรือ
  • ละเมิด หรือขัดแย้งข้อตกลงที่กำหนดโดย PayPal

คุณรับทราบและยอมรับว่า การละเมิดข้อความใดๆ ข้างต้นอาจส่งผลให้มีการบอกเลิกหรือระงับลิงก์ PPM และ/หรือบัญชี PayPal ของคุณทันที นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่า PayPal อาจเรียกคืนลิงก์ PPM ของคุณด้วยเหตุผลใดก็ได้

PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงที่ https://www.paypal.me/pages/terms ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ และการใช้ลิงก์ PPM หลังจากนั้นจะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขฉบับปรับปรุง