Generelle vilkår for bruk av Erstatning for returfrakt

Disse generelle bruksvilkårene (heretter kalt «generelle bruksvilkår» eller vilkårene) beskriver vilkårene som gjelder for Erstatning for returfrakt (heretter kalt «PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt» eller «tjenesten»), en tjeneste PayPal tilbyr brukerne av betalingstjenesten. PayPal Pte. Ltd. («PayPal») er et selskap registrert i Singapore under nr. 200509725E, med hovedkvarter i 5 Temasek Boulevard 09–01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore.

PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt leveres av CallPoint New Europe AD (som bruker navnet Telus International Europe, heretter kalt «tjenesteleverandøren») på vegne av PayPal. CallPoint New Europe AD er et selskap registrert i Bulgaria under nr. 9829/2004, VAT BG175138361, med hovedkontor i Alabin Street 1-3, 1000 Sofia, Bulgaria.

PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt er kun tilgjengelig for PayPal-kontoinnehavere som har aktivert tjenesten på nettstedet https://www.paypal.com/no/retur (heretter «deg» eller «bruker» i disse generelle bruksvilkårene). Det påløper ingen ekstra kostnader ved bruk av tjenesten. Ved å bruke tjenesten, godtar du å være underlagt disse generelle bruksvilkårene. De generelle bruksvilkårene gjelder for kontrakten mellom deg og PayPal, og styrer din bruk av tjenesten.

Disse generelle bruksvilkårene beskriver PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt som den er gjeldende fra 1. januar 2017. Disse generelle bruksvilkårene erstatter eventuelle andre versjoner som du har mottatt.

Når du registrerer deg for tjenesten, må du lese og godta alle de generelle bruksvilkårene. De generelle bruksvilkårene leveres til deg på norsk. Du godtar at enhver bruk av PayPal-tjenestene innebærer at du godkjenner de generelle bruksvilkårene, og vi anbefaler at du lagrer eller skriver ut en kopi av vilkårene (herunder alle retningslinjene) som referanse.

Beskyttelse av personvernet ditt er svært viktig for PayPal. Se gjennom PayPals Personvernerklæring for å finne ut mer om vår forpliktelse til å ivareta personvernet ditt, samt vår bruk og deling av personopplysningene dine. Du godtar at PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (enheten som leverer PayPals betalingstjeneste til brukere i EU) og PayPal deler e-postadressen din og annen informasjon som er nødvendig for driften av tjenesten (inkludert for å gjøre det mulig å betale refusjon av fraktkostnadene for returnerte varer, uten begrensninger) med hverandre, andre datterselskaper av PayPal Inc. (et Delaware-selskap) («PayPal Group-selskaper») og tjenesteleverandøren.

Spørsmål og svar

Når kan jeg bruke PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt?

I henhold til de generelle bruksvilkårene, kan du få tilbake pengene for returfrakten med PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt hvis de følgende kravene er oppfylt:Du har en norsk PayPal-konto som ikke er sperret eller begrenset.Du har kjøpt en vare på nettet, og brukt den ovennevnte PayPal-kontoen som eneste betalingsmåte for kjøpet.Du har aktivert tjenesten på nettsiden https://www.paypal.com/no/returDu har startet returprosessen for varen du kjøpte innenfor returperioden, og i henhold til returvilkårene til selgeren (en person eller enhet som selger varer via en markedsplass, f.eks. en eBay-selger, heretter kalt «selgeren») eller forhandleren (andre personer eller enheter som selger varer utenfor markedsplasser, f.eks. nettbutikker, heretter kalt «forhandleren»).Du har sendt den aktuelle varen tilbake til selgeren eller forhandleren via norsk post, et fraktselskap eller andre vanlige alternativer for frakt.Du har sendt inn en forespørsel om å få pengene for fraktkostnadene tilbake (heretter kalt «refusjonsforespørsel») innen 30 dager etter at du sendte varene i retur i samsvar med de generelle bruksvilkårene og prosessene publisert av PayPal fra tid til annen.PayPal har godkjent refusjonsforespørselen din.

Hva dekkes ikke av Erstatning for returfrakt?

PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt gjelder ikke for: Kjøp som ikke overholder PayPals retningslinjer for akseptabel bruk eller PayPals brukeravtale for PayPal-tjenesten.Immaterielle varer og kuponger (f.eks. Groupon), lisenser for digitalt innhold og tjenester.Varer der returen via posten, fraktselskap eller andre vanlige fraktalternativer allerede er betalt for av selgeren eller forhandleren.Kontanter, reisesjekker, billetter, betalingskort eller annen veksel.Varer som ikke kan returneres i henhold til selgeren eller forhandlerens generelle vilkår for salg (f.eks. hvis selgeren eller forhandlerens fastsatte returperiode er utløpt).Kostnader tilknyttet tap, tyveri eller skader på varen som returneres.Varer som er delvis eller fullstendig betalt for i kontanter eller med en annen betalingsmetode enn PayPal (det er bare returkostnader for varer som er fullstendig betalt for med PayPal som kan refunderes via tjenesten).Varer som er kvalifisert for refusjon av fraktkostnadene under et annet lignende tilbud (uansett om dette leveres av PayPal eller en tredjepart). Kjøpet ble foretatt mer enn ett hundre og femti (150) dager før datoen da forespørselen om refusjon av returfrakt ble opprettet.

Kan jeg bruke Erstatning for returfrakt hvis selgeren eller forhandleren allerede tilbyr en lignende tjeneste?

Nei. Erstatning for returfrakt gjelder bare når gratis eller refundert retur via posten, fraktselskaper eller andre vanlige fraktalternativer ikke tilbys av selgeren eller forhandleren som du kjøpte varen fra. Hvis selgeren eller forhandleren du kjøpte varen fra tilbyr gratis eller refundert returfrakt via posten, fraktselskaper eller andre vanlige fraktalternativer, må du bruke denne tjenesten.

Er det en grense for refusjonene jeg kan få via PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt?

Ja. Det er en grense på 250 NOK per refusjonsforespørsel.
Hvis du returnerer flere eksemplarer av samme vare samtidig, blir dette ansett som én retur og er underlagt grensen på 250 NOK.

Hvor mange refusjoner kan jeg få via Erstatning for returfrakt?

Tjenesten gjelder for opptil 12 refusjoner per person per kalenderår. Det er tillatt med tre (3) refusjoner av returfrakt for hvert PayPal-transaksjonsnummer.
Hvis du returnerer varer fra samme kjøp på tre ulike tidspunkt, vil det vurderes som tre returer i henhold til de gjeldende reglene for maksimalt antall returer.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål om Erstatning for returfrakt?

Hvis du har spørsmål om tjenesten, kan du sende en e-post til: paypalreturfrakt@telusinternational.com

Koster det noe å bruke PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt?

Nei. Du betaler ingen gebyrer for denne tjenesten. Du er imidlertid ansvarlig for å betale for å oppfylle kravene (inkludert å oppfylle kravene for kvalifisering for refusjon via tjenesten som er listet opp ovenfor, uten begrensninger).

Hvordan sender jeg inn en forespørsel?

Logg på PayPal-kontoen din, og finn varen du returnerte i transaksjonsoversikten. I transaksjonsinformasjonen klikker du på «Be om å få returfrakten refundert», og så må du finne fram og laste opp alle dokumentene som du blir bedt om. Hvis forespørselen din ikke har de nødvendige dokumentene vedlagt, har du 14 kalenderdager på deg til å ettersende dem, regnet fra datoen for den opprinnelige forespørselen om tilbakebetaling av fraktkostnaden. Hvis du vil endre en forespørsel, logger du på kontoen din, velger transaksjonen for varen du returnerte og klikker på «Be om å få returfrakten refundert».

Hvilken informasjon må jeg oppgi sammen med refusjonsforespørselen min?

1)Det fullførte skjemaet for forespørsel om refusjon.
2)Du må sende returen via norsk post, et fraktselskap eller et annet vanlig fraktalternativ. Avhengig av hvordan du betalte for returen, må du sende inn følgende:

a.Hvis du returnerte varen via en ekspresstjeneste hos posten eller fraktselskapet med sporing inkludert, ber vi deg legge ved en kopi eller et bilde av kvitteringen som viser beløpet du betalte og adressen til forhandleren/selgeren.
b. Hvis du returnerte varen via standard post (uten sporing), ber vi deg legge ved en kopi eller et bilde av kvitteringen for fraktkostnadene samt et bilde av pakken der adressen til forhandleren/selgeren er synlig dokumentert.
c. Hvis returkostnadene ble trukket fra refusjonen av varen din, må du legge ved følgende dokumentasjon:
En kopi av betalings-e-posten fra forhandleren eller PayPal, som viser den opprinnelige prisen på varen du returnerte.

En kopi av refusjons-e-posten fra forhandleren eller PayPal som viser refusjonsbeløpet.

Vi kan bare godta tydelige og leselige kopier, bilder eller innscannede versjoner av de opprinnelige dokumentene. Du laster opp dokumentene via skjemaet ditt for forespørsel om refusjon, som du finner i transaksjonsinformasjonen. Du må alltid ta vare på de opprinnelige dokumentene. Hvis kopiene du sender inn ikke er leselige nok, kan det hende du blir bedt om å vise dem frem når refusjonsforespørselen din gjennomgås.

Hvordan vil jeg bli refundert?

Hvis forespørselen din om refusjon godkjennes av PayPal, blir pengene overført direkte til PayPal-kontoen din.

Hvordan vet jeg om forespørselen min om refusjon har blitt godkjent?

Vi holder deg informert om hvert trinn av prosessen, og sender deg en e-post når det skjer noe nytt:

Bekreftelse på mottak av forespørselen din om refusjon: Samme dag (eller første virkedag etter forespørselen din hvis den ble mottatt etter 17.00 eller på en dag som ikke er en virkedag).

Varsel om godkjenning av eller avslag på forespørselen din om refusjon: Fem virkedager etter mottak av den fullstendige forespørselen din.

Refusjon: Fem virkedager etter varselet om godkjenning av forespørselen din.

Ytterligere bestemmelser for bruken av Erstatning for returfrakt

Ved å bruke PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt, godtar du følgende: Alle forespørsler om refusjon må være fullstendige, sannferdige og nøyaktige.Du må ha lest gjennom de generelle bruksvilkårene og godtatt innholdet uten forbehold.
Du må varsle oss hvis du tror det har oppstått, eller kommer til å oppstå feil, uautoriserte transaksjoner, misbruk eller uautorisert bruk av tjenesten. Alle forespørsler om refusjon som ikke overholder vilkårene og prosedyrene i de generelle bruksvilkårene, uansett årsak, blir automatisk avslått og du kvalifiserer ikke for noen refusjon.

Hvis en forespørsel om refusjon opprettes eller baseres på feilaktige eller falske opplysninger/dokumenter, blir den avslått og vi kan ekskludere deg fra PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt, samt nullstille og annullere alle fordeler som er tilknyttet tjenesten. Vi varsler deg via e-post hvis vi suspenderer eller opphever suspensjonen av din kvalifisering for tjenesten.

PayPal og/eller tjenesteleverandøren kontakter deg via e-post. Derfor bør du sjekke e-postinnboksen din med jevne mellomrom for å sikre at du ser meldinger som er sendt fra PayPal eller tjenesteleverandørene.

PayPal (og PayPals tjenesteleverandør) gjør sitt ytterste for å sikre at PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt alltid er fullstendig tilgjengelig og fungerer som den skal.

I den grad det er tillatt under gjeldende lovgivning, vil PayPal, PayPal Group-selskapene og tjenesteleverandøren:Bare være ansvarlige for tap eller skader som er en direkte og rimelig forutsigbar følge av deres brudd på de generelle bruksvilkårene.Til tross for punktet direkte ovenfor, skal de aldri være ansvarlige for:Forsinkelser eller feil under levering av tjenestene.Noen av de følgende typene tap eller skader som oppstår under eller i tilknytning til de generelle bruksvilkårene (enten i henhold til kontrakt, erstatningsansvar (inkludert forsømmelighet, uten begrensninger) eller annet): tap av inntekter, velvilje, handel, kontrakter, utbytte eller forventede sparinger selv hvis vi advares om muligheten for slike skader, tap av inntekter, velvilje, handel, kontrakter, utbytte eller forventede sparinger, eventuelle tap av eller skader på data, tap eller skader som ikke direkte forårsakes av vårt brudd på de generelle bruksvilkårene og eventuelle tap eller skader som overgår det som ble direkte forårsaket av vårt brudd på de generelle bruksvilkårene (uansett om du kan bevise tapene eller skadene eller ikke).
Vi kan når som helst endre, slette eller legge til noe i de generelle bruksvilkårene (en «endring») ved å publisere en revidert versjon av de generelle bruksvilkårene på PayPal-nettstedene. En endring gjøres ensidig av oss, og du anses å ha akseptert endringen hvis du ikke klager på den innen 1 måned. Varselperioden på én måned gjelder ikke hvis en endring er påkrevd av loven eller er direkte tilknyttet en ny tjeneste, ekstra funksjonalitet i eksisterende tjenester eller andre endringer som vi mener hverken reduserer eller øker ansvaret ditt. I slike tilfeller foretas endringen uten forhåndsvarsel, og trer i kraft umiddelbart. Hvis du ikke godtar endringen, må du la være å bruke PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt.

Denne tjenesten tilbys som beskrevet her fra og med 1. januar 2017. PayPal kan når som helst og etter eget forgodtbefinnende bestemme seg for å endre, suspendere eller avslutte PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt (eller deler av tjenesten) uten noe erstatningsansvar til deg eller eventuelle tredjeparter. I den grad det er mulig, informeres du via e-post minst tretti (30) dager i forveien.

Språket som brukes for PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt er norsk.

PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt og de generelle bruksvilkårene er underlagt engelsk lovgivning. Eventuelle tvister som oppstår som en følge av implementeringen av PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt, er underlagt engelske domstolers ikke-eksklusive domsmyndighet. Enkelt sagt betyr «engelske domstolers ikke-eksklusive domsmyndighet» at hvis du var i stand til å reise et krav som følger av denne avtalen mot oss i retten, ville en kompetent domstol være en domstol i England, men du kan også velge å reise saken for en domstol i et annet land i stedet. Engelsk lov gjelder uansett.

Hvis du har generelle spørsmål om PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt, kan du sende en e-post til: paypalreturfrakt@telusinternational.com

PayPals tjeneste Erstatning for returfrakt er tilgjengelig via PayPal Pte. Ltd., et selskap registrert i Singapore under nr. 200509725E, med hovedkvarter i 5 Temasek Boulevard 09–01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore.

Tjenesteleverandøren er CallPoint New Europe AD (som opererer under navnet Telus International Europe), på vegne av PayPal Pte Ltd.