Hvorfor kunne ikke mitt amerikanske ID-nummer for skattebetalere (TIN) verifiseres?

Hvis du blir bedt om å oppgi et ID-nummer for skattebetalere (TIN), for eksempel et personnummer (SSN) eller arbeidsgivers ID-nummer (EIN), for kontoen(e) du har, vil vi forsøke å verifisere opplysningene med den amerikanske skatteetaten (IRS). Hvis TIN-verifiseringen mislykkes, må du fylle ut et tilsvarende W-9-skatteskjema.   

Hvis uoverensstemmelsen vedvarer, kan du motta en «B-Notice» fra IRS senere samme år, slik at du kan rette opp det manglende samsvaret.  

Vanlige årsaker til at et TIN-nummer ikke kan bli verifisert, er blant annet:

  • Ugyldig ID-nummer for skattebetalere (EIN, SSN, iTIN)
  • Navnet som vises på PayPal-kontoen din, samsvarer ikke med navnet IRS har registrert 
  • Firmanavnet som er registrert på PayPal-kontoen din, er forskjellig fra det juridiske firmanavnet.
    
Tips: Mindre skrivefeil i navnet (manglende punktum eller stor bokstav) av et firmanavn vil ikke være grunnen til det manglende samsvaret med IRS.

Hvordan endrer jeg navnet som er oppført på PayPal-kontoen min?