Hvordan utsteder jeg en refusjon?

Du kan utstede en refusjon i opptil 180 dager etter at du mottar en betaling. 

Slik utsteder du en refusjon:

  1. Gå til Aktivitet.
  2. Finn betalingen du vil utstede refusjon for.
  3. Klikk på betalingen for å se detaljene.
  4. Klikk på Refunder denne betalingen.

Etter 180 dager kan du fortsatt utstede en fullstendig eller delvis refusjon via Overfør penger-alternativet. I dette tilfellet blir mottakeren belastet standardgebyret for mottak av penger. Hvis du bruker Refunder denne betalingen-alternativet, mottar vedkommende det fullstendige beløpet for den opprinnelige betalingen, og kontoen din blir bare belastet et lite gebyr for mottak av betalinger. Det faste gebyret avhenger av valutaen for transaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese brukeravtalen.