Hvordan annullerer jeg en transaksjon (bestilling)?

Fremgangsmåte for bedriftskontoer​

Hvis du er en forhandler som bruker AC2 (bestill, godkj., innhent), trekkes ikke pengene fra kundens PayPal-konto øyeblikkelig når vedkommende kjøper noe hos deg. Transaksjonsstatusen forblir «Forestående» til du har fullført (innhentet) eller annullert transaksjonen. Du har vanligvis 29 dager på å merke transaksjonen som er fullført, etter dette blir den automatisk avbrutt. Du kan imidlertid også annullere transaksjonen manuelt.
 
Slik gjør du det:

  1. Gå til Aktivitet.
  2. Finn transaksjonen og klikk på Annuller.
  3. Gå gjennom annulleringsgodkjenningen, legg til en merknad for kjøperen hvis du ønsker, og klikk deretter på Fortsett.
  4. Se gjennom informasjonen som vises på skjermen og klikk på Bekreft for å fullføre annulleringen av autorisasjonen.
 
Merknad: Du kan ikke sende en delvis annullering. Alle annulleringer som sendes, fører til at hele det åpne autoriseringsbeløpet annulleres. Du kan annullere autorisasjoner eller annullere transaksjoner (bestillinger) eller begge deler.